Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Studie erozního ohrožení a odtokových poměrů v katastrálním území Šerkovice - diplomová práce

Studie erozního ohrožení a odtokových poměrů v katastrálním území Šerkovice - diplomová práce

Kategorie: Geografie, Vodní hospodářství

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Neúplná diplomová práce provádí analýzu eroze a povrchového odtoku v katastrálním území Šerkovice. První oddíl obsahuje komplexní popis šetřeného území od geologických poměrů po charakter biotopů. Následující pasáž shrnuje poznatky o erozi, podává její vymezení i klasifikaci a seznamuje se způsobem jejího výpočtu. Druhá polovina textu pak shromažďuje podklady pro erozní analýzu, zachycuje její provedení a výsledky. Nechybí ani analýza povrchového odtoku na daném území. Práce se uzavírá slovníčkem využitých pojmů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Popis území
2.1.
Vymezení území
2.2.
Základní údaje o lokalitě
2.3.
Historie obce
2.4.
Širší územní vztahy
2.4.1.
Geologické poměry
2.4.2.
Geomorfologické poměry
2.4.3.
Klimatické poměry
2.4.4.
Půdní poměry
2.4.5.
Hydrologické a hydrobiologické poměry
2.4.6.
Biogeografické členění
2.4.7.
Přírodní lesní oblast
2.4.8.
Potenciální stav vegetace
2.4.9.
Krajinný ráz, využití půdy
3.
Metodologie
3.1.
Eroze obecně
3.2.
Dělení eroze
3.3.
Vodní eroze
3.4.
Výpočet eroze
3.5.
Přípustný smyv
3.6.
RUSLE
3.7.
Protierozní opatření
4.
Erozní analýza v ArcGIS – podklady
4.1.
Vstupní data
4.2.
Odvozené mapy
5.
Erozní analýza v ArcGIS
5.1.
Faktory dosazené do výpočtu
5.2.
Výpočet průměrné roční ztráty půdy
5.3.
Výpočet maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace
6.
Povrchový odtok
6.1.
Základní informace
6.2.
Analýza povrchového odtoku v ArcGIS
7.
Slovníček pojmů

Úryvek

"2.3 Historie obce:
První písemná zmínka o Šerkovicích je uváděna k roku 1293 ( Schirkewitz ). Tvrz v obci je připomínána k roku 1464 jako majetek místního zemanského rodu. Stávala v místech domů č. 15 a 16. Náležel k ní nepatrný statek z dílu Šerkovic a Tisová. Na konci 15. století byl rozdělen mezi lomnické a tišnovské panství a tvrz zanikla. Na dnešním katastru obce se nacházela zaniklá ves Tisová ( jako pustá se uvádí v letech 1464 – 1466 ). Gruntovní kniha z roku 1653 obsahuje zápisy o 11 gruntech. V roce 1839 bylo v obci 24 domů a 212 obyvatel, v roce 1869 27 domů a 221 obyvatel, v roce 1900 37 domů a 204 obyvatel, v roce 1930 44 domů a 209 obyvatel, v roce 1961 56 domů a 207 obyvatel a při předposledním sčítání obyvatelstva v roce 1991 65 domů a 182 obyvatel. Z katastrální mapy z roku 1826 je zřejmé, že domy byly situovány pouze podél hlavní komunikace a toku potoka Besénku a teprve později se obec rozšiřovala do dalších směrů.
Šerkovice byly v závěru 2. světové války významným střediskem partyzánského hnutí. V okolních lesích byla základna partyzánů oddílu Jermak. V hájence, postavené klášterem Porta Coeli v roce 1900 asi 1 km od obce na kraji lesa Paní Hora, byl 26. února 1945 přepaden štáb oddílu gestapem.V přestřelce zahynul velitel oddílu a komisař s jedním partyzánem padli do zajetí a byli popraveni v Kounicových kolejích v Brně. Hajný Hejmala s manželkou zahynuli mučednickou smrtí v koncentračním táboře Mauthausen. Na památku této události byl v obci postaven v roce 1965 pomník. Bývalá hájovna byla v letech 1980 až 1990 upravena jako památník partyzánského oddílu Jermak.
19. června 1986 došlo v obci k velké bouři s průtrží mračen a povodní, při které se rozvodnil nejen potok Besének , ale i všechny potůčky protékající obcí. Část obce byla zatopena, některé domy byly strženy, všechny mosty přes potok Besének zničeny a na polích byly velké nánosy bahna a kamení. Při záchranných pracích v Lomnici zahynul jeden hasič. Tři roky trvalo, než se podařilo odstranit nejtěžší následky. Nově upraveno muselo být zejména koryto potoku Besének uvnitř obce. Bylo rozšířeno a vyzděno vysokými bočními stěnami. Pamětníci tvrdí, že 12. července 1922 byla obec postižena podobnými záplavami. Tehdy byl zničen most přes Besének a v roce 1923 byl nahrazen novým železobetonovým mostem, který, ač byl poškozen povodní v roce 1986, slouží dodnes. (www.serkovice.cz citováno 10.2.2011)

2.4. širší územní vztahy
2.4.1. Geologické poměry
Geologickým podložím na většině území jsou bítešské ortoruly. V rámci Šerkovické kotliny jsou tyto ortoruly téměř všude překryty neogénními a kvartérními nezpevněnými sedimenty různého původu (vápnité jíly, spraše, hlíny, písky a štěrky). Do části území zasahují biotické a dvojslídné ruly a svory, vyskytují se zde také lokality s krystalickým vápencem. Výchozy prvohorních rul jsou časté na velmi strmém severozápadním svahu Luzichové do údolí Besénku. Svoboda (1990)"

Poznámka

Číslování v textu neodpovídá číslování v detailu práce výše.
Součástí práce jsou mapy, grafy a tabulky, rozsah čistého textu činí cca 23 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

  1. SMS platba (ČR) 15 Kč

    Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

    Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


    V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

    Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

    1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
    2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
    3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
    4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
    5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
    Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

    Nápověda pro zákazníky Vodafone:

    1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
    2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
    3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
    4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
    5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
    6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
    7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
    Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

    Nápověda pro zákazníky T-mobile:

    1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
    2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
    3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
    4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
    5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
    6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
    7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
    8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
    Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
  2. Platit kartou 15 Kč

    Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

    Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


    Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

    Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

  3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
    Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
    JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
    Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
  4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
    Rychle, bezpečně a pohodlně.
    Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
    Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
  5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
    Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
    Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23402
    - na telefonní číslo: 8877
    Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
    SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
    Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
    Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse