Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Stylistika - okruhy pro andragogy

Stylistika - okruhy pro andragogy


Kategorie: Andragogika, Nauky o českém jazyce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracované okruhy ze stylistiky pro andragogy. Podává obecné poučení o řeči a jazyce. Zabývá se zvukovou stránkou věty, vztahy mezi větami a slovní zásobou. Rozsáhlá kapitola je věnována slohu. Zaměřuje se na styl a jazykový projev, slohotvorný proces a činitele, třídění jazykových projevů, výběr a rozvrstvení jazykových prostředků, slohové normy a vlastnosti. Stručně nastiňuje dějiny stylistiky, všímá si pravopisu, slohových útvarů a postupů, slov jednoznačných, mnohoznačných, synonym, homonym i antonym. Nechybí obohacování slovní zásoby a stylistika z hlediska jejího předmětu zkoumání, metod a zaměření. Vysvětluje pojmy promluva, text a kontext.

Obsah

1.
Obecné poučení o řeči a jazyce
1.1.
Řeč, jazyk a mluva
1.2.
Funkce řeči
1.2.1.
Biologická funkce
1.2.2.
Sociální funkce
1.3.
Znakové procesy a jazyk
1.4.
Řeč, jazyk a komunikace
1.5.
Společenská podstata jazyka
1.6.
Vývojové tendence češtiny
1.7.
Český jazyk
1.8.
Norma a kodifikace spisovného jazyka českého
1.9.
Rozvrstvení českého národního jazyka
2.
Zvuková stránka věty
3.
Vztahy mezi větami
4.
Slovní zásoba
4.1.
Slovní zásoba a její rozsah
4.2.
Slovníky a jejich druhy
4.3.
Význam slova
4.4.
Změny slovního významu
4.5.
Vzájemný vztah slov
4.6.
Slohové rozvrstvení prostředků
4.6.1.
Spisovná slovní zásoba
4.6.2.
Nespisovná slovní zásoba
4.6.3.
Slova citového zabarvení
4.6.4.
Slova podle dobového výskytu
4.7.
Obohacování slovní zásoby
4.7.1.
Tvoření slov (slovotvorba)
4.7.2.
Tvoření sousloví (víceslovných pojmenování)
4.7.3.
Přejímání slov mezinárodních a slov z cizích jazyků
5.
Sloh
5.1.
Styl a jazykový projev
5.2.
Slohotvorný proces
5.3.
Slohotvorní činitelé
5.4.
Třídění jazykových projevů
5.5.
Slohové prostředky a jejich výběr
5.6.
Výběr slohových prostředků
5.7.
Slohové normy
5.8.
Slohové vlastnosti
5.9.
Slohové rozvrstvení jazykových prostředků
5.9.1.
Základní stylová diferenciace
5.9.2.
Dělení jazykových prostředků podle příznaku
5.9.3.
Prostředky nejazykové
5.9.4.
Slohové postupy
5.9.5.
Slohové útvary
5.9.6.
Členění textu horizontální a vertikální
5.9.7.
Slohové rozvrstvení jazykových stylů
5.10.
Nástin dějin stylistiky
5.10.1.
Obecné rozdělení stylů
5.10.2.
Slohový postup
5.10.3.
Dichotomie
5.11.
Pravopis
5.11.1.
Psaní velkých písmen
5.12.
Stylistika, slohové útvary a postupy
5.12.1.
Jazykové styly podle funkce
5.12.2.
Druhy slohových postupů
5.13.
Stylistika, slohotvorní činitelé a funkční styly
5.13.1.
Objektivní a subjektivní činitelé
5.14.
Slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, homonyma, antonyma
5.15.
Obohacování slovní zásoby
5.15.1.
Nová slova
5.16.
Styl
5.16.1.
Stylotvorní činitelé
5.16.2.
Slohové postupy
5.16.3.
Druhy stylů
5.17.
Stylistika
5.17.1.
Rozdělení stylistiky podle předmětu zkoumání, metod a zaměření
5.17.2.
Promluva
5.17.3.
Text
5.17.4.
Kontext
5.17.5.
Slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní

Úryvek

"F) Slohové rozvrstvení prostředků
1. Spisovná slovní zásoba – tvořena slovy a slovními spojenými, kterých se užívá v projevech oficiálních‚mluvených, psaných; dělí se:
1. slova neutrální (slohově nezabarvená) – muž, dům, velký, já, nosit, dole, aby
2. slova slohově zabarvená:
a. hovorová – užívání v hovorových projevech v běžném styku (pivčo, brnknout, beton)
b. knižní – užívání v písemném nebo při slavnostním projevu (ruměná líce)
c. básnická (poetismy) – užívána umělci (vesna, oř, komoň)
d. publicistická (publicismy) – slova užívána v žurnalistickém slohu (angažovanost, pozice síly, ústavní cestou)
e. odborné názvy (termíny) – pojmenování s přesně vymezeným obsahem a rozsahem (chirurgie, Rogallovo křídlo)
2. Nespisovná slovní zásoba – slova z obecné češtiny, užívána při běžném hovoru
a) nářečí (dialektismy) – (kucmoch, hůra, seknice, fěrtoch)
b) oblastní (regionalismy) – rozdíly mezi Čechy a Moravou (truhlář – stolař)
c) slang (slangismy) – vázána na pracovní prostředí, zájmová sdružení
d) argotická (argotismy) – užívána kriminálními jedinci (káča, lováky, fízlák)

3. Slova citového zabarvení – slova označující citový vztah
a) lichotivá (mazlivá ) – kladná slova (maminečka, srdíčko)
b) hanlivá (pejorativní) – záporná slova (psisko, babizna)
c) zhrubělé vulgární nadávky – opovržlivost – společnost tyto slova odmítá

4. Slova podle dobového výskytu – dle vývoje společnosti
a) historická (historismy) – označují skutečnost již zaniklou (palcát, halapartník)
b) archaismy – slova zastaralá a neužívaná (suplika, preceptor, kšaft)
c) neologismy – vzniklé nové slovo (paměť, počítač, telefax, marketing)"

Poznámka

Některá témata jsou zpracována vícekrát. Práce má z části heslovitou formu. Čistý text tvoří cca 24 stran. Má kompilační charakter. Částečně čerpá z: http://fieldy.exweb.org/michi/maturitni-mluvnice/cj9.doc, http://wapedia.mobi/cs/Stylistika, http://psaci.misto.cz/_MAIL_/cestina/gramatika/gum/02stylistika.html, http://www.dzeno.cz/?c_id=11695, http://www.miguela.estranky.cz/clanky/maturitni-otazky/stylistika_-slohotvorni-cinitele-a-funkcni-styly_-slova-jednoznacna_-mnohoznacna_-synonyma_-homonyma_-antonyma_-slovni-zasoba, http://ld.johanesville.net/slovnik/.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11063
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse