Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Subjekty povinné poskytovat informace

Subjekty povinné poskytovat informace

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce představuje právní subjekty, které jsou povinné poskytovat informace. V první části jsou vyjmenovány listiny, jež dávají všem občanům právní nárok na přístup k informacím. Poté následuje výčet zákonů, jež upravují práva na poskytování informací. Konečně se objevuje i seznam subjektů, na něž se vztahuje tato informační povinnost. Mezi tyto subjekty patří státní orgány, územní samosprávné celky a veřejné instituce. Práce obsahuje odkazy na judikaturu.

Obsah

1.
Ústavní základy práva na informace a jeho omezení
1.1
Listina základních práv a svobod
2.
Zákonná úprava práva na informace
3.
Povinné subjekty podle InfZ
3.1
Státní orgány
3.1.1
Poslanecká sněmovna a Senát
3.1.2
Prezident, vláda, ministerstva a ostatní orgány státní správy
3.1.3
Soudy
3.2
Územní samosprávné celky a jejich orgány
3.2.1
Obce
3.2.2
Kraje
4.
Odkazy na judikaturu
5.
Závěr

Úryvek

"Ústavní základy práva na informace a jeho omezení
V demokratickém státě je veřejná správa službou veřejnosti, s touto funkcí správy by nebylo v souladu, kdyby mezi ní a veřejností byly vytvářeny informační bariéry, které by občanům mohly bránit dozvědět se, co veřejná správa dělá, jak to dělá atd., tedy kontrolovat její činnost. V praxi jednotlivých států lze rozeznat dvě základní koncepce řešení – princip diskrétnosti správy, který poskytuje občanům nárok na přístup k informacím jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis, popř. povolení přístupu ponechává na volné úvaze správních činitelů (tento princip je typický pro autoritativní režimy) a princip publicity správy, který dává všem občanům právní nárok na přístup k informacím kromě těch, které jsou zákonem taxativně vyloučeny. V platných pramenech vnitrostátního ústavního práva je právo na informace obsaženo především v Listině základních práv a svobod (dále jen Listina), především v článku 17, který je systematicky zařazen do hlavy druhé (Lidská práva a základní svobody), oddílu druhého (politická práva). Oproti mezinárodním i zahraničním zvyklostem v něm není právo na informace zahrnuto do svobody projevu, nýbrž osamostatněno a postaveno jí na roveň jako samostatné základní politické právo . Jako na politické právo se na přístup k informacím vztahuje článek 22 Listiny, podle nějž musí zákonná úprava všech politických práv a svobod, stejně jako její výklad a používání umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti. Ve více či méně zastřenější podobě je právo na informace vyjádřeno i v dalších ustanoveních jako součást svobody myšlení (čl. 15 odst. 1), svobody vědeckého bádání a umělecké tvorby (čl. 15 odst. 2), svobody náboženského vyznání a jejího projevu (čl. 15odst. 1 a čl. 16 odst. 1), práva na správu věcí veřejných (čl. 21 odst. 1), práva na rozšiřování a přijímání informací v mateřském jazyku (čl. 25 odst. 1, 2), práva na vzdělání (čl. 33 odst. 1), práva na právní a jazykovou pomoc (čl. 37 odst. 2, 4 a čl. 40 odst. 3) a práva na spravedlivý proces (čl. 38 odst. 2). Za zmínku stojí v této souvislosti i ustanovení čl. 35 odst. 2"
Poznámka

Práce obsahuje poznámky pod čarou, které jsou součástí textu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19442
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse