Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Susan Kerr: Dítě se speciálními potřebami

Susan Kerr: Dítě se speciálními potřebami


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v úvodu představuje obsah knihy autorky Susan Kerr. Ve druhé části pojednává o kapitole "Vzdělání dítěte". V závěru autor textu hodnotí monografii.

Obsah

1.
O autorce a obsah knihy
2.
Vzdělání dítěte

Úryvek

" Svou praktickou příručku (vydanou u nás nakladatelstvím Portál v edici Rádci pro rodiče a vychovatele) nabízí její autorka všem, kdo se starají o děti se speciálními potřebami, ať už se jedná o dyslektiky nebo o děti s alergií, s vadami řeči, se zrakovým a sluchovým nebo jiným tělesným postižením. Především rodičům, ale i učitelům a vychovatelům takovýchto dětí nabízí autorka užitečné informace, rady a povzbuzení pro každodenní život.
Pomáhá zvládat reakci na zprávu o postižení, radí, jak mluvit o nové situaci s dítětem a s ostatními lidmi v jeho okolí, jak se vyznat v systému péče o děti s postižením a jak zvládnout vlastní rodinný život. Popisuje taktiku při hledání pomoci či získávání cenných informací. Pojednává o všech aspektech potřeb dítěte s určitým zdravotním postižením, a to od problematiky jeho vzdělávání až po sourozenecké problémy, a zároveň pomáhá jeho rodičům objevit v sobě sílu, o které možná ani netušili, že ji mají.

V deseti základních kapitolách se zde objevují rady, jak se vyrovnat s novou situací, kdo jim může pomoci v těžkých počátcích práce s postiženým dítětem a jak se postupně naučit žít normální život; dále něco o vývoji a zvládání dětí předškolního věku, stanovení řádu a pravidel soužití v rodinném prostředí, a později hledání a výběr vhodné školy či alternativního vzdělávacího ústavu pro postižené dítě, o spolupráci rodičů s touto školou a s jejími učiteli. V dalších kapitolách autorka pojednává mj. o vztazích rodiny postiženého dítěte k jiným lidem, a to jak zdravým, tak k lidem jakkoli postiženým; v neposlední řadě zde uvádí neopomenutelný vliv finančních možností rodiny, a jejích možných nároků na dávky a příspěvky jak od státu, tak i od nejrůznějších organizací. V poslední kapitole je zmíněno genetické poradenství a možnost podstoupení testů, ať už fyziologických či psychologických, nezbytných pro další práci lékařů, učitelů a vychovatelů, i pro vlastní práci a přístup rodičů k postiženému dítěti.
Každá z těchto kapitol je obsahově zpracována tak, že v jejím úvodu autorka nejprve nastíní klasickou situaci, jak to většinou v takové situaci v rodině vypadá, potom nabídne nejrůznější možnosti jejího řešení s radou či doporučením, jak by ji bylo nejlepší řešit, a nakonec uvede vždy jako svědectví vyprávění rodičů z rodiny, kde si již toto prožili, a jakým způsobem se s danou situací vypořádali.
Pro své pojednání jsem vybral kapitolu, nazvanou zcela jednoduše"

Poznámka

Práce byla vytvořena do předmětu Obecná didaktika s praxí na katedře pedagogiky PdF OU.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: pedx0011.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Dite_se_speci_potrebami.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse