Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Susan Mufsonová, Rachel Kranzová: O týrání a zneužívání - výpisky z knihy

Susan Mufsonová, Rachel Kranzová: O týrání a zneužívání - výpisky z knihy


Kategorie: Psychologie, Sociologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce definuje, co je týrání a zneužívání. Pro názornost uvádí statistické údaje. Formou hesel a odrážek popisuje nejen znaky tělesného týrání, projevy sexuálního zneužívání, ale také projevy psychického i emocionálního týrání. Charakterizuje nejčastější typy lidí, které mohou zneužívat děti a mladistvé. V závěru vyjmenovává druhy středisek, ve kterých lze vyhledat pomoc.

Obsah

1.
Co to je týrání a zneužívání a koho se týká
2.
Hrozivé statistiky
3.
Znaky tělesného týrání nebo zanedbané péče
4.
Projevy sexuálního zneužívání
5.
Projevy psychického, emocionálního týrání
6.
Nejčastější typy lidí, kteří mohou zneužívat děti a mladistvé
7.
Kde hledat pomoc – typy středisek

Úryvek

"Co to je týrání a zneužívání a koho se týká
K týrání a zneužívání dochází, když nějaký dospělý člověk nebo mladistvá osoba v pozici autority využije moci, kterou má nad dítětem nebo teenagerem a vede k získání nějakých výhod. Pokud má toto zneužívání formu, která působí fyzickou bolest, nazývá se tělesné týrání. Pokud má podobu urážek nebo podrývá něčí sebedůvěru, pak se mu říká psychické nebo emocionální týrání. O sexuální zneužití jde v případě kontaktního zneužívání, což může být nechtěný sexuální styk, sahání na intimní místa, i v případě zneužívání bezkontaktního, při kterém může jít o nucené přihlížení k sexuálním aktivitám, popřípadě fotografování dětí a mladistvých.

Hrozivé statistiky
Dle studie vládního Centra pro sledování zneužívání a zanedbávání dětí ukazuje, že 74 procent dětských obětí do věku 5 let zemřelo na následky tělesného týrání nebo zanedbání. Podle Státního výboru pro prevenci zneužívání dětí bylo cca 97 procent mladistvých delikventů a cca 80 procent všech vězňů v dětství zneužíváno. Podle Los Angeles Times (průzkum z roku 1985) bylo před dosažením 18 let věku sexuálně zneužito 22 procent všech lidí žijících v USA. Dle pohlaví to bylo 27 procent žen a 16 procent mužů. Statistiky v ČR říkají, že v našich podmínkách je přibližně 20 000 dětí a mladistvých ročně týráno a zneužíváno.

Znaky tělesného týrání nebo zanedbané péče
• Špinavé oblečení, tělesný zápach, neupravený vzhled
• Nevysvětlitelná poranění, opakovaná
• Popáleniny a modřiny, opakované
• Brzké příchody do školy a pozdní odchody ze školy
• Dlouhé rukávy v teplém počasí
• Násilnické nebo naopak sklíčené chování
• Úzkostlivé, obavné projevy
• Tajnůstkářství, uzavřenost
• Neustálé žádosti o nějaké úsluhy a pomoc

Projevy sexuálního zneužívání
• Spousta sexuálních partnerů a promiskuitní chování"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x490c2a3662698.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Tyrani_a_zneuzivani.doc (76 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse