Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Světlo a osvětlení na pracovišti

Světlo a osvětlení na pracovišti

Kategorie: Právo, Medicína

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova v Praze 2. lékařská fakulta, Praha 5

Charakteristika: Seminární práce podává přehledně a srozumitelně základní informace o účincích světla a osvětlení na lidský organismus a jeho okolí. Teoretická část se podrobně zabývá fyzikálními vlastnostmi světla, zdroji světla a jejich účinky na člověka. Druhá část se již zabývá konkrétní problematikou hygienou a ergonomií osvětlení na pracovišti. Součástí práce jsou také normy a legislativa, upravující pravidla používání osvětlení na pracovišti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Fyzikální podstata světla
3.
Zdroje optického záření
3.1
Přírodní zdroje
3.2
Umělé zdroje
4.
Účinky optického záření na člověka
4.1
Biologické účinky optického záření
4.2
Nežádoucí účinky optického záření
5.
Hygiena optického záření a osvětlování
5.1
Ergonomické požadavky na osvětlení pracoviště
6.
Závěr
7.
Literatura

Úryvek

„Nežádoucí účinky optického záření
Z hlediska hygieny můžeme zjednodušeně rozlišovat škodlivé účinky optického záření na tepelné a netepelné. Především se jedná o takové množství energie, které překračuje práh energetického poškození lidské tkáně.
V oblasti ultrafialového záření (UV) je nejnebezpečnější výskyt UV-C a UV-B záření, souhrnně nazývaného UV-R (činné záření). Jejich účinky jsou tepelné a velmi rychle nastupující. Při zasažení oka i pokožky dochází k jejich rychlému popálení. V případě UV-A záření se taktéž jedná o tepelné účinky. Nicméně prahové hodnoty poškození pro čočku, sítnici a pokožku jsou řádově vyšší (1000x) než je tomu u záření UV-R. UV-A záření je nejvíce absorbováno čočkou. Při vystavení tomuto záření dochází k pomalému nástupu obtíží a dochází k zákalu čočky a předčasnému stárnutí pokožky, nebo až k rakovině kůže.
Energeticky nejcitlivěji působí viditelné optické záření na sítnici. Nejvíce ohrožujícími zdroji jsou Slunce, jehož delší přímé pozorování ohrožuje oko, a zejména uměle vytvořené zdroje koherentního polarizovaného záření (laserové záření), při němž je v malé oblasti působení soustředěna poměrně vysoká energie.
U zraku je v oblasti infračerveného záření (IR) největší riziko koncentrace energie na sítnici (IR-A) a absorpce v rohovce (IR-B, IR-C). Při překročení prahu poškození dochází k zákalu rohovky. V pokožce dochází k absorpci IR záření (s výjimkou IR-A, které se částečně odráží) a jeho přeměně v tepelnou energii, která má za následek popálení pokožky.

Hygiena optického záření a osvětlování
Světlo je důležitou součástí našeho života, protože zrak je naším nejdůležitějším smyslem. Jeho prostřednictvím získáváme z okolí 75-90% všech informací. Z hygienického hlediska má světlo velký význam při tvorbě zrakové pohody v pracovním i odpočinkovém prostředí. Dobrou zrakovou pohodu pomáhá dotvářet vhodná barevnost prostředí stejně jako světelné prostředí, v němž nedochází k oslnění (Čánská, 2006). Dostatečné a kvalitní osvětlení tedy hraje podstatnou roli při vytváření podmínek pro vidění, zabraňuje vzniku nadměrné a předčasné únavy, zvyšuje efektivitu a kvalitu práce a podílí se na snižování množství pracovních úrazů (Bencko et al., 1998).
Problematiku hygieny osvětlení řeší evropská i česká legislativa vydáváním směrnic a norem, které ukládají právnickým i fyzickým osobám za povinnost se těmito předpisy řídit.
Příklady základních právních požadavků a norem:
• Směrnice Rady ze dne 30. listopadu 1989, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti (první samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrni¬ce 89/391/EHS)
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změ¬ně některých souvisejících zákonů,
• Vyhláška MZd. č. 49/1993 Sb., o technických a věcných po¬žadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění poz¬dějších předpisů,
• Vyhláška MZd. ČR č. 410/2005 Sb., o hygienických poža¬davcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro vý¬chovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
• Světelně-technické normy (ČSN)"

Poznámka

2. lékařská fakulta v Motole, Univerzita Karlova.
Práce obsahuje schémata, tabulku a fotografii. Čistý text dosahuje cca 7,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19666
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse