Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Světová a česká literatura od počátků po preromantismus

Světová a česká literatura od počátků po preromantismus


Kategorie: Literatura

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z hodin českého jazyka a literatury pro dálkové studium jsou přehledem počátků světového písemnictví a antické literatury. Dále představují evropskou středověkou literaturu. Následují zástupci renesance a humanismu. Nechybí česká literatura v době pobělohorské, baroka a klasicismu. Závěr patří výběru preromantických spisovatelů a jejich hlavním dílům.

Obsah

1.
Počátky světového písemnictví
1.1.
Orientální literatura
1.1.1.
Sumerská
1.1.2.
Egyptská
1.1.3.
Hebrejská
1.1.4.
Indická
1.2.
Antická literatura
1.2.1.
Řecká
1.2.1.1.
Homér
1.2.1.2.
Drama
1.2.1.3.
Tragédie
1.2.2.
Římská
1.2.2.1.
Komedie
1.2.2.2.
Poezie
2.
Středověká literatura
2.1.
Vliv křesťanství
2.1.1.
Literatura náboženská
2.1.2.
Literatura světská
2.2.
Nejstarší památky našeho písemnictví
2.2.1.
Románské umění
2.2.2.
Gotika
2.2.3.
Staroslověnské písemnictví
2.2.4.
Období zápasu dvou kultur
2.2.5.
Převaha latiny
2.2.6.
Česky psaná literatura
2.2.6.1.
Doba vlády Karla IV.
2.2.6.2.
Legenda
2.2.6.3.
Zábavná próza
2.2.6.4.
Sociální satira
2.3.
Jan Hus a literatura doby husitské
2.3.1.
Předchůdci Husovi
2.3.2.
Jan Hus
2.3.3.
Literatura doprovázející husitství
2.3.4.
Období doznívání husitských ideálů
3.
Humanismus a renesance v Evropě a u nás
3.1.
Evropská renesance
3.1.1.
Itálie
3.1.2.
Francie
3.1.3.
Holandsko
3.1.4.
Portugalsko
3.1.5.
Španělsko
3.2.
Humanismus v Čechách
3.2.1.
Humanismus latinský
3.2.2.
Humanismus národní
4.
Česká literatura v době pobělohorské
4.1.
Exilová literatura
4.2.
Domácí literatura
5.
Od baroka k preromantismus
5.1.
Znaky baroka
5.2.
Barokní architektura, malířství, hudba
5.2.1.
Itálie
5.2.2.
Německo
6.
Klasicismus
6.1.
Znaky klasicismu
6.2.
Francie
6.3.
Itálie
7.
Osvícenství
7.1.
Francie
7.2.
Anglie
8.
Preromantismus
8.1.
Znaky preromantismu
8.2.
Francie
8.3.
Německo
8.4.
Ruský preromantismus
8.5.
Český preromantismus

Úryvek

"1/ EXILOVÁ LITERATURA
Jan Ámos Komenský ( 1592 – 1670)
- narodil se v Nivnici na jihovýchodní Moravě v českobratrské rodině
- studoval na bratrských školách v Přerově a ve Stráži, vysokoškolská studia absolvoval v Německu
- po návratu působil jako učitel a kněz v Přerově a ve Fulneku, byl posledním biskupem Jednoty bratrské
- události po bělohorské bitvě krutě zasáhly do jeho života – 1621 narychlo uprchl z Fulneku se ženou a dvěma dětmi před plenícími španělskými vojáky, přišel přitom o část svých rukopisů a celou knihovnu, za moru v Přerově mu zemřela žena
- 1628 v důsledku ostrých nařízení proti nekatolíkům musel odejít do polského Lešna
- pak pozván anglickým parlamentem, aby v Anglii zřídil akademii věd, pak pobyt ve Švédsku a Prusku
- návrat do Lešna – zde mu však zemřela druhá žena, při požáru přišel o majetek a rukopisy, velkou ztrátou byl zejména připravovaný slovník Poklad jazyka českého, naději na návrat do Čech mu zmařil Vestfálský mír 1648
- 1656 pozván do Amsterodamu, to už je světově proslulý jako reformátor školství – podle jeho zásad se reformují školy ve Švédsku, Holandsku, Uhrách
- umírá jako člověk těžce zkoušený odloučením od vlasti, ztrátou blízkých osob, důsledky třicetileté války atd. v holandském Naardenu

DÍLO:

1) náboženské a filosofické spisy
Listové do nebe – sociální otázky, zamýšlí se nad situací chudých, požadavek spravedlivých vztahů mezi lidmi
Truchlivý – zamýšlí se nad rozporem rozumu a náboženského citu
Labyrint světa a ráj srdce - rozsáhlá alegorická ( jinotajná ) skladba znázorňující autorovu pouť světem, zobrazeným alegoricky jako město, vznikla z osobních tísnivých dojmů, ale i z kritického pohledu na soudobý stav společnosti. Poutník, v němž Komenský představil sebe, si jde prohlédnout svět, aby si vybral vhodné zaměstnání. Na cestě ho doprovází Všezvěd Všudybud ( zosobněná lidská zvídavost), který mu radí, aby byl spokojen se vším, co spatří. Nemá nic kritizovat, neboť jen tak se uchrání nepříjemností.K Všudybudovi se připojí druhý průvodce – Mámení ( alegorie zvyku přijímat bez uvažování cizí názory). Nasazují poutníkovi brýle mámení, které zkreslují pohled na svět, poutník se ale nedá zmást a upravuje si je tak, aby mu nepřekážely ve správném pozorování. Město, do něhož vstupují, je opravdovým bludištěm. Hemží se lidmi, každý spěchá za svým zaměstnáním, ale ukazuje se, že každé je podvod a klam.Lidé na sobě nosí masky, mění si je, dělají spoustu zbytečných věcí. Ovládá je touha po snadném zisku, společenském postavení a bezstarostném životě. Poutník, v zoufalství nad ubohým stavem společnosti, chce prchnout ze světa, na výzvu boží se pak uzavírá v ráji svého srdce, tj. v samotě a náboženském rozjímání.
Kšaft umírající matky jednoty bratrské – odkaz českému národu po Vestfálském míru

2/ pedagogické práce
Velká didaktika ( Didactica magna) – největší předností je pochopení sociálních předpokladů výchovy – Komenský je přesvědčen, že každý člověk může být výchovou a vzděláním přiveden tak daleko, aby mohl žít důstojným lidským životem. Škola se má stát dílnou lidskosti. Nově je u Komenského středem zájmu nikoliv učitel, ale žák. Výchovu rozděluje Komenský do čtyř stupňů po šesti letech. Do šesti let se starají o vychování dítěte rodič
( „škola mateřská“), později škola. Povinná školní výuka má trvat do dvanácti let v národní škole. Ve větších městech mají být ještě „ školy latinské“( gymnázia), na nichž se žáci vzdělávají do 18 let. Nejnadanější z nich pak studují na akademiích ( univerzitách)
Informatorium školy mateřské – kniha určená především matkám a chůvám – rady, jak vychovávat dítě"

Poznámka

Důležité informace jsou zvýrazněny tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24107
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse