Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Světová ekonomika - 2. část: Strukturální krize 70. let a všeobecná měnová krize

Světová ekonomika - 2. část: Strukturální krize 70. let a všeobecná měnová krize


Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato část výpisků se věnuje krizi světového hospodářství, která nastala v 70. letech 20. století. Vysvětluje se zde, jak souvisí potravinová a surovinová krize se všeobecnou měnovou krizí a co zapříčinilo zánik zlatého dolarového standardu. Zde naleznete předchozí část výpisků Světová ekonomika: Vznik, etapy a hlavní rysy vývoje světového hospodářství a následující část Světová ekonomika: Subjekty mezinárodních ekonomických a měnových vztahů, jejich charakteristika a úloha při rozvoji mezinárodních ekonomických a měnových vztahů.

Obsah

1.
Potravinová krize
2.
Surovinová krize
2.1
Ropná krize
2.1.1
Ropné šoky
3.
Všeobecná měnová krize

Úryvek

• motivováno politicky( boj arab.zemí proti Izraeli a použití i ropné zbrani k proti jeho spojencům), ale její základ byl ekonomického charakteru.
OPEC (org. zemí vyvážející ropu, od 1960 - mezinárodní vládní org.: Irák, Irán, S.Arábie, Venezuela)
• se podílely na většině výroby a vývozu ropy v rámci světových tržních kapitalis. ekonomik
• 1. ROPNÝ ŠOK omezováním výroby.... stanovením embarga na vývoz do zemí které stojí za Izraelem- realizovaly svůj monopol ceny vystoupily z2,5 $ za barel na 11,5$ , důsledkem... inflace, vznik petrodolarů( americké dolary, které získaly země opec za vývoz ropy a investovaly je do am.a evrop.bank pak nadbytek zdrojů, poskytovaly úvěry především rozvojovým zemím za nízkých úr. Měr ale tím se zvyšovala zadluženost RZ...svět. problém= tzv., RECIRKULACE PETRODOLARU
• 2. ROPNÝ ŠOK 1979-1981 cena ropy stoupla až na 36$ za barel, země které se nepřizpůsobily vyšším cenám ropě, závislost na ropě- AM, ne Japonsko
• ROPNÝ ANTIŠOK poč.80.let nečekaný pokles cen ropy
DŮSLEDKY: záporně ovlivnily tempo ekon. růstu v tržních i soc. ekonomikách, ztráty RE, zpomalení růstu jako celku

1971 - VŠEOB. MĚNOVÁ KRIZE
• došlo k rozpadu dosavadního měnového systému, přestal fungovat tzv. systém zlatého dolar. standardu, vytvoření nového dolarového standardu
• 3 hlaví příčiny zániku zlatého dolarového standardu:
1. nerovnoměrný ek. vývoj mezi USA a ostatními, možnost nakoupit po svět. válce nedostatkové zboží výhradně za $ vytvořilo z dolaru nejpevnější měnu.
2. Nerovnováhy platebních bilancí jedn.zemí vyvolaných nerovnoměrným ek.vývojem a polit.faktorů, obchodní celní i měnová válka,kvůli zadlužování ...tím pádem omezování dovozu atd..Stálý odliv dolarů z USA ...nárůst dolarové zásoby v zahraničí, poč.60.let převyšoval počet $ zásoby zlata v USA, poč70.let se stalo udržení vnější směnitelnosti dolaru za zlato nereálným....15.8. 1971 úplné zrušení směnitelnosti dolaru za zlato.
3. rychle se vyvíjející inflace všech měn nár. ekonomik , řada devalvací i revalvací , přesto nárůst rozdílů v tempech inflace....zánik pevných měn.kursů a vznik systému volně kolísajících kursů tzv. FLOATING"

Poznámka

Text není příliš propracovaný. Autor se snažil vše zestručnit, vyskytuje se zde proto mnoho zkratek.
Světová ekonomika 2/25.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_svetekox0005.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Krize.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse