Název Goodness Staženo

Světová ekonomika: Všeobecná dohoda o clech GATT a Světová obchodní organizace WTO

Práce popisuje vznik a funkci Všeobecná dohody o clech a obchodu GATT. Zmiňuje její význam pro rozvoj mezinárodního obchodu a Uruguayské kolo jednání.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

733x

Světová ekonomika: Charakteristika hlavních center sv. hospodářství, jejich specifické rysy a postavení ve světovém hospodářství

V práci jsou formou výpisků přestavena tři hlavní centra světového hospodářství: Západní Evropa, USA, Japonsko. Text popisuje hlavní tendence v jejich... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

526x

Světová ekonomika - 2. část: Strukturální krize 70. let a všeobecná měnová krize

Tato část výpisků se věnuje krizi světového hospodářství, která nastala v 70. letech 20. století. Vysvětluje se zde, jak souvisí potravinová a surovin... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

332x

Světová ekonomika: Asijská, brazilská a ruská měnová krize

Práce nejprve nastiňuje ekonomickou krizi v 90. letech 20. století. Podrobněji se věnuje asijské měnové krizi a jejím důsledkům pro světovou ekonomik... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

303x

Světová ekonomika: Vymezení rozvojových zemí

Práce se zabývá vymezením rozvojových zemí. Uvádí jejich základní znaky, například nerovnoprávné postavení v mezinárodních vztazích apod. Závěr je věn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Světová ekonomika

278x

Světová ekonomika: Mezinárodní pohyb zboží a služeb, tendence ve vývoji mezinárodního obchodu po 2. sv. válce

Tyto výpisky jsou rozděleny do tří částí. První část popisuje pohyb zboží, vývoj komoditní struktury a podíl jednotlivých zemí na mezinárodním obchodu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

259x

Světová ekonomika: Mezinárodní měnová soustava

Pojem světové peníze. Mezinárodní měna – úrovně. Měnová soustava – vývoj tj. bimetalismus, čistý zlatý standard, zlatý slitkový standard, zlatý devizo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika, Monetární politika

253x

Společenství nezávislých států - tahák

Jedná se o vypracovaný tahák z oblasti mezinárodních vztahů, který se věnuje popisu Společenství nezávislých států Východní Evropy a Střední Asie. V t... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika, Humanitní - ostatní, Geografie

243x

Světová ekonomika: Mezinárodní pohyb kapitálu a pracovních sil

Práce se zabývá problematikou pohybu kapitálu a pracovních sil v mezinárodním měřítku. První část se věnuje kapitálu a rozlišuje jej na tři druhy. Dru... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

237x

Světová ekonomika: Charakteristika hlavních rozvojových regionů

Práce velice stručně charakterizuje hlavní rozvojové regiony. Zde naleznete předchozí díl Světová ekonomika: V... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Světová ekonomika

201x
1  2  3  4  »