Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Světová ekonomika: Asijská, brazilská a ruská měnová krize

Světová ekonomika: Asijská, brazilská a ruská měnová krize


Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve nastiňuje ekonomickou krizi v 90. letech 20. století. Podrobněji se věnuje asijské měnové krizi a jejím důsledkům pro světovou ekonomiku. Stručně je popsána také brazilská a ruská měnová krize. Zde naleznete předchozí díl Světová ekonomika: Ekonomická spolupráce rozvojových zemí nebo následující část práce - Světová ekonomika: Čína, poválečný ekonomický a politický vývoj.

Obsah

1.
Ekonomická krize 90.let
1.1
Asijská měnová krize
1.1.1
Důsledek
1.2
Ruská krize
1.3
Brazilská krize

Úryvek


90. léta hluboká ek. krize
- asijská měnová krize v roce 1997
- ruská krize v roce 1998
- brazilská měnová krize leden až prosinec 1999

ASIJSKÁ MĚNOVÁ KRIZE
- vyspělé Jap, Asijští tygři… 1. gen. (rozvoj od 70. let, růst 10%), 2.gen. (od 80. let, růst 8%)… do 96 rychlý rozvoj, významné skutečnosti:
- zaměření na export stejného typu zboží (kromě Jap), financovány ze zahr. K (přímé zahr. I), velká zahr. zadluženost, banky velké množství nedobytných pohl. (ohrožena stabilita bank. sektoru), korupce, těsné personální vazby mezi podniky, bankami a vládou - stabilní prostředí pro spekulace, rostl deficit běžného účtu platební bilance, zadluženost (dovozy > vývozy)
- MMF doporučil Thajsku devalvovat měnu o 15% + sestavit přebytkový státní rozpočet (zvýšit P, omezit V - odliv kapitálu z regionu, když MMF upozornil na problémy oblasti)
- Thajsko (červenec 97), Indonésie (600%), Malajsie, Filipíny (málo), J. Korea
- devalvace měny (vývozy jsou levnější), vysoká inflace, neschopnost podniků splácet úvěry, růst U, krize bank. sektoru (propojenost podniky – banky - vláda)

Důsledek
- přenesení krize do jiných zemí; Jap. poskyt. úvěry RZ, export části své produkce, Čína orientace na export téhož zboží (měnu nedevalvovala - pokles konkurenceschopnosti)
- pokles svět.cen ropy, cenový pokles všech ostatních surovin
- LA… nepřímý důsledek… preventivní odliv kapitálu
- min. postižení… ZE (malý podíl ex. do ANIZ); USA… orientace spíše na Kan. a LA

příčina… propojenost
stabilizace až v 1. pol r. 99"

Poznámka

Světová ekonomika 24/25.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_svetokox0027.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Krize_90_let.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse