Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Světová ekonomika: Charakteristika hlavních center sv. hospodářství, jejich specifické rysy a postavení ve světovém hospodářství

Světová ekonomika: Charakteristika hlavních center sv. hospodářství, jejich specifické rysy a postavení ve světovém hospodářství


Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci jsou formou výpisků přestavena tři hlavní centra světového hospodářství: Západní Evropa, USA, Japonsko. Text popisuje hlavní tendence v jejich poválečném vývoji a hlediska hodnocení center, tj. přírodní podmínky, surovinové základny, podíl na světovém HDP, zapojení do mezinárodního obchodu, vývoz a dovoz kapitálu a využívání moderní technologie. Zde naleznete předchozí část výpisků Světová ekonomika: Podstata a význam ekonomické integrace a následující část Světová ekonomika: Americké centrum, jeho postavení ve světovém hospodářství.

Obsah

1.Tři hlavní centra světového hospodářství
2.
Hlavní tendence v poválečném vývoji
3.
Hlediska hodnocení center

Úryvek


1. Záp. Evropa (nejstarší pol. 18. století)
2. USA (konec 19. století)
3. Japonsko (po 2. svět. válce)

Hlavní tendence v poválečném vývoji

- USA - relativní pokles významu amerického centra
- Japonsko - postupný vzestup významu v 80. letech, předpokládali před krizemi, že v r. 2000 bude na vrcholu
- EU- stabilní vývoj bez výrazných výkyvů
- Ekonomická, politická a technologická váha je rozdílná
- Zásadní odlišnost spočívá v heterogennosti evr.centra, kde existuje mnoho různě ek.vyspělých zemí, tato vnitřní různorodost, ztěžuje zapojování do svět.ekonomiky, do jisté míry je pozitivně překonávána komplexními integračními procesy, v rámci ES, EU
- Při hodnocení 3 center lze říci, že významnou roli vedle HDP hraje i zapojení do mezinárodních ek. vztahů, především do mezinárodního obchodu

HLEDISKA HODNOCENÍ
- přírodní podmínky (rozloha, obyvatelstvo)
- surovinové základny (1. místo USA, nejhůře Japonsko)
- podíl na svět. HDP (pokud bychom hodnotili jednotlivé země, Jap. by bylo 2.)
- zapojení do mez. obchodu (každé centrum jinak, USA významný dovozce zboží a služeb, tj. zboží jde do té země v USA dovoz > vývoz, saldo obch. bilance je tedy od 80. let pasivní, vysoký zahraniční dluh amerických firem, Japonsko - od 50. let trvale aktivní obch. bilance, EU -obch. bilance aktivní
- vývoz a dovoz kapitálu (Jap. největší s. vývozce kapitálu, postavení svět. věřitele, USA od konce 80. let největší svět dovozce dlužník, EU vyrovnané)
- využívání moderní technologie ( USA 1, Záp. Evr. 2., Jap.3)"

Poznámka

Světová ekonomika 10/25. Práce obsahuje tabulku. Velmi stručné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_svetokox0013.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Centra_svetoveho_hospodarstvi.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse