Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Světová ekonomika: Mezinárodní měnová soustava

Světová ekonomika: Mezinárodní měnová soustava


Kategorie: Světová ekonomika, Monetární politika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Pojem světové peníze. Mezinárodní měna – úrovně. Měnová soustava – vývoj tj. bimetalismus, čistý zlatý standard, zlatý slitkový standard, zlatý devizový standard, zlatý dolarový standard. Nadnárodní měnové jednotky – zvláštní práva čerpání SDR, Evropská měnová jednotka ECU, EURO, převoditelný rubl. Zde naleznete předchozí část výpisků Světová ekonomika: Mezinárodní pohyb zboží a služeb, tendence ve vývoji mezinárodního obchodu po 2. sv. válce a následující část Světová ekonomika: Vývoj mezinárodní měnové soustavy po 2. sv. válce.

Obsah

1.
"Světové peníze"
1.1
Mezinárodní obchodní měna
1.2
Mezinárodní rezervní měna
2.
Mezinárodní měnová soustava
2.1
Pojmy
2.2
Vývoj
2.2.1
Bimetalismus
2.2.2
Čistý zlatý standard
2.2.3
Zlatý slitkový standard
2.2.4
Zlatý devizový standard
2.2.5
Zlatý dolarový standard
2.2.6
Dolarový standard
3.
Nadnárodní měnové jednotky

Úryvek


Čistý zlatý standard - volná ražba mincí, peníze volně směnitelné za zlato, platby mohly být realizovány zlatem, základem pro stanovení m. kursů byla zlatá parita, která vyjadřuje poměr množství zlata v peněžních jednotkách jednotlivých zemí, s rozvojem systém bezhotovostního placení tzv. depozitní peníze do 1914 59 zemí světa. Po 1. svět. válce už jen modifikovaná podoba - slitkový nebo devizový standard

Zlatý slitkový standard - stanoveno min. množství bankovek, které bylo možno směnovat za zlato, resp. koupit za ně slitek zlata

Zlatý devizový standard - nár. peníze už nejsou přímo směnitelné za zlato, ale nepřímo, za měny zemí, které si zachovaly přímou směnitelnost za zlato, tento systém vedl k úspoře měnového zlata.
Kromě zlata začaly být používány nár.peníze jež získaly charakter mezinárodních peněz
Pád zlaté měnové soustavy , doprovázen zánikem pevných měn. kursů, volný mezinárodní pohyb zboží, služeb a kapitálu se dostaly se zájmy jednotlivých zemí do rozporu. Ty se snažily snížit svou nadvýrobu na úkor jiných zemí…
Měnová obchodní válka, která vyústila v zánik původních měn. principů a v silnou izolaci národních ekonomik, která dále zesílila vlivem 2. svět. války. Aby se to neopakovalo hlavní státy se snažily poprvé v historii zakotvit určitá mezinárodní měnová pravidla formou mezinárodní dohody, které byly uzavřeny na mezinárodní konferenci v Bretton Woods v USA 1944, za účasti 44 zemí včetně ČSR. nazýváme ho

Zlatý dolarový standard - nejsilnější měnou americký dolar= stejnou úroveň jako zlato, libra se neujala na vedoucí postavení, všechny ostatní země budou vyjadřovat v paritě ke zlatu nebo ame. dolaru. Toto výsadní postavení dolaru v úloze mez. měny, vyplývalo z toho, že byl jedinou měnou po válce, s kterou bylo možno koupit zboží, jehož se po válce nedostávalo. Navíc byl kryt 70% zlata, jež bylo v rukou USA. Z toho nerovnoměrný ekonomický vývoj mezi USA a ostatními zeměmi fungoval do r.1971

Dolarový standard - založen na rozhodujícím postavení dolaru, na rostoucím používání dalších národních měn, nesměnitelnost za zlato , ale mezi sebou při kolísajících kursech."

Poznámka

Světová ekonomika 6/25.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_svetokox0009.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Mezinarodni_menova_soustava.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse