Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Světová ekonomika: Mezinárodní pohyb kapitálu a pracovních sil

Světová ekonomika: Mezinárodní pohyb kapitálu a pracovních sil


Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá problematikou pohybu kapitálu a pracovních sil v mezinárodním měřítku. První část se věnuje kapitálu a rozlišuje jej na tři druhy. Druhá část pojednává o příčinách a důsledcích pohybu pracovních sil. V závěru jsou vyjmenovány hlavní exportéři a importéři dnešní doby.Zde naleznete předchozí část výpisků Světová ekonomika: Subjekty mezinárodních ekonomických a měnových vztahů, jejich charakteristika a úloha při rozvoji mezinárodních ekonomických a měnových vztahů a následující část Světová ekonomika: Mezinárodní pohyb zboží a služeb, tendence ve vývoji mezinárodního obchodu po 2. sv. válce.

Obsah

1.
Pohyb kapitálu
2.
Tři formy
2.1
Přímé zahraniční investice
2.2
Nepřímé investice
2.3
Úvěry
3.
Dělení pohybu dle časového hlediska
4.
Dělení pohybu dle subjektu
5.
Pohyb pracovních sil
6.
Příčiny
7.
Důsledky
8.
Hlavní exportéři a importéři

Úryvek

„POHYB PRACOVNÍCH SIL
součást migrace obyvatelstva
1 z mezinár. ek. vztahů
moment mezinár. pohybu výrobních faktorů

PŘÍČINY:
neekonomické: politické, náboženské, rasové, rodinné a jiné, přír. katastrofy...
ekonomické: rozdílnost ekonomické úrovně jednotlivých zemí, rozdílné ceny prac. síly, vystěhovalectví, POHYB VYSOCE KVALIFIKOVANÉ PRAC. SÍLY: odliv mozků tzv. brain drain, charakterický pro USA a Evropu, Amerika přitahuje vysokými platy evr. i jap. kádry a vydělává na tom, nenese výlohy spojené se získáním jejich kvalifikace. To je jeden z důsledků pohybu prac. sil.
DŮSLEDKY:
se projevují jak u dovážející tak i vyvážející země, přínos migrantů v zemi vyvážející p. sílu je nižší než v zemi dovážející, kde je převýšení růstu produkce. I migranti získávají z pohybu, a to: vyšší mzdy, ale i zaměstnavatel vyšších zisků, vyvážející zem si sníží nezaměstnanost, rostou devizové zdroje a zvyšuje se kvalifikační úroveň. Odliv této síly zase zpomaluje ek. růst i růst techn. a kulturní úrovně.
Z obou stran kladeny překážky: tzv. RELATIVNÍ IMOBILITA PRACOVNÍCH SIL
U zemí vyvážejících: překážky sociální: nutnost změnit svůj styl, právní: udělení povolení k pobytu k práci, licenční podmínky.

Před 2. svět. válkou migrace z rel. vyspělých zemí do nových oblastí USA, KANADA, AUSTRÁLIE LATINSKÁ AMERIKA
Po válce, migrace z méně vyspělých zemí do evropských zemí vyspělých a jiných kontinentů.
90. léta migrační toky z CPE
dnes hlavní exportéři pra. sil jsou: Egypt, Turecko, Mexiko, Filipíny, Maroko
importéři: Saudská Arábie, SRN. Polsko, USA, Švýcarsko, Francie, VB, JAP, Holandsko, Itálie, Finsko“

Poznámka

Světová ekonomika 4/25.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_svetekox0007.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Pohyb_kapitalu_a_pracovnich_sil.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse