Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Světová ekonomika: Podstata a význam ekonomické integrace

Světová ekonomika: Podstata a význam ekonomické integrace


Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci je formou výpisků stručně popsána podstata ekonomické integrace, dva z možných typů jejího provedení a cíl integrace. Text rozlišuje také druhy integrace podle teritoria, odvětví a politického hlediska a formy integrace (pásmo volného obchodu, celní unie, společný trh, hospodářská a měnová unie, politická unie). Uvádí jednotlivé realizace forem ekonomické integrace v západní Evropě a v závěru charakterizuje vývoj EHS. Zde naleznete předchozí část výpisků Světová ekonomika: Všeobecná dohoda o clech GATT a Světová obchodní organizace WTO a následující část Světová ekonomika: Charakteristika hlavních center sv. hospodářství, jejich specifické rysy a postavení ve světovém hospodářství.

Obsah

1.
Co je ekonomická integrace
2.
Typy integrace
2.1
Funkcionalistická metoda
2.2
Institucionální metoda
3.
Druhy integrace
4.
Formy integrace
5.
Realizace forem integrace v západní Evropě
5.1
EHS
5.2
ESVO
6.
Vývoj EHS

Úryvek


• TERITORIÁLNÍ HLEDISKO - propojení ekonomik sousedních zemí, např. 1947 Benelux, začala fungovat tzv. celní unie
• SEKTOROVÁ, ODVĚTVOVÁ - propojení jen odvětví ne celých ekonomik, př. ESUO 951, Evropské sdružení uhlí a oceli - 6 zemí se dohodlo v odvětví ocelářství (3 země Beneluxu + Německo +Francie + Itálie) - zakladatel EU
• POLITICKÉ HLEDISKO do roku 1989 se rozdělovala na socialisticko a kapitalistickou (např. RVHP)

FORMY EKONOMICKÉ INTEGRACE

• PÁSMO VOLNÉHO OBCHODU - zóna vol. obchodu, země se domluví, že odstraní všechny překážky, které brání pohybu zboží mezi zeměmi, ve vztahu k nečlenským zemím si každá země ponechává svoji celní politiku, mají vlastní celní tarify, neexistuje orgán, který by stanovil společnou celní politiku
• CELNÍ UNIE - odstraněny kvóty, cla, země se dohodnou na společné celní politice vůči nečlenům
• SPOLEČNÝ TRH - odstraněny kvóty, cla, společná celní politika, odstranění překážek volnému pohybu zboží služeb , osob a kapitálu
• HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ UNIE - vše co v předešlých formách, propojování, sbližování hosp. politik zemí a vrcholí to zavedením společné měny
• POLITICKÁ UNIE (ÚPLNÁ EKON. INTEGRACE) - v realitě neexistuje, vytvořila by se 1 spol. politika ve spol. oblastech, zahraniční, bezpečnostní…
Podle těchto forem lze vytvářet unie, integrace kdekoliv ve světě

Realizace forem integrace v západní Evropě

- v Evropě 1. Pokusy o integraci až po 2. svět. válce (Benelux 1947), v 2. pol. 50. let 2 integrační seskupení, prosazují se 2 různé koncepce na vznik ekonomické integrace:

1. KONCEPCE (Německo, Itálie, Francie, Benelux) Institucionální metoda - intenzivní propojení, chtěli vytvořit nadnárodní orgány, tato koncepce předpokládala, že bude v budoucnu existovat hospodářská a měnová unie
1957 EHS - Evropské hospodářské společenství, tzv. Římská smlouva - GB odmítla vstoupit do EHS, obávala se o své postavení v Z. Evropě, byla to silná koloniální oblast, měna se rovnala dolaru, ohrozilo by to její výsadní postavení, fungovalo jako pásmo volného obchodu, cílem vytvořit celní unii

2. KONCEPCE (Británie) funkcionalistická metoda - vytvořila konkurenční integrační seskupení
1961 - ESVO - Stockholm (Evropské sdružení volného obchodu), cílem bylo vytvořit pásmo volného obchodu, odmítali celní unii, nebylo tak úspěšné jako EHS, tou zemí, která odešla byla sama GB, za 2 roky podala žádost o vstup do EHS, to zamítnuto, až v roce 1973 GB do EHS, v současnosti je v ESVO pouze Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Norsko, Island"

Poznámka

Světová ekonomika 9/25.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_svetokox0012.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Ekonomicka_integrace.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse