Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Světová ekonomika: Všeobecná dohoda o clech GATT a Světová obchodní organizace WTO

Světová ekonomika: Všeobecná dohoda o clech GATT a Světová obchodní organizace WTO


Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje vznik a funkci Všeobecná dohody o clech a obchodu GATT. Zmiňuje její význam pro rozvoj mezinárodního obchodu a Uruguayské kolo jednání. GATT je také porovnán s WTO. Druhý odstavec popisuje Světovou obchodní organizaci WTO a její úkoly. Zde naleznete předchozí část výpisků Světová ekonomika: Vývoj mezinárodní měnové soustavy po 2. sv. válce a následující část Světová ekonomika: Podstata a význam ekonomické integrace.

Obsah

1.GATT
1.1
Provizorium
1.2
Srovnání s WTO
2.
WTO
2.1
Zásada nediskriminace
2.2
Zásada národního režimu

Úryvek


- 1948-1995 PROVIZORIUM , nemělo mít trvalý charakter, úkolem rozvíjet mez. obchody a odstranit překážky obch.; zaklád. členem i ČR
- tento subjekt neměl žádný postup na řešení sporů, mnohostranná kola jednání, nejdůležitější kolo Uruguayské jednání 86-94:
1. byla vyhlášena svět. obch.organizace WTO (134 členů a 40 dalších zájemců mezi nimi i Rusko a Čína)
2. regulace pohybu služeb
3. obch. správy duš. vlastnictví, rozšířila se činnost GATT
- WTO vyřešila 95-98 třikrát více sporů než GATT za stejnou dobu

WTO (Světová obchodní organizace = World trade oganization, od roku 1995)

- rozšířila sféru činnosti - i pohyb kapitálu
- vyřešený postup pro spory - soudní tribunál
- zásada nediskriminace člen. zemí a produktů prostřednictvím DOLOŽKY NEJVYŠ.VÝHOD = 148, všechny výhody, které země poskytla v minulosti nebo v budoucnu poskytne jiné čl. zemi, musí poskytnout i všem ostatním čl. zemím
- zásada národního režimu: PARITNÍ DOLOŽKA = zboží ze zahraničí bude mít na trhu stejné postavené jako zboží domácí, nezvýhodňuje se zboží z dovozu
- kolo tisíciletí 2000 - konference v Seattlu, několik bodů, pohyb zboží, investic, mnohostranná dohoda o investicích se očekává, odstranění překážek měn.kapitálu"

Poznámka

Světová ekonomika 8/25. Velmi stručné, pouze necelá stránka textu v bodech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_svetokox0011.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
GATT_WTO.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse