Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Světová ekonomika v letech 1950 -1973

Světová ekonomika v letech 1950 -1973

Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve srovnává ekonomickou situaci a obchod před a po druhé světové válce. Vymezuje jednotlivá ekonomická centra (evropské, americké a japonské centrum), ukazuje hlavně jejich rozdílné znaky a v další části se věnuje jejich podrobné charakteristice. U amerického a japonského centra se věnuje popisu hospodářského a politického vývoje, zatímco u evropského centra je kladen důraz na integrační snahy a různá pojetí této integrace. Jako příloha jsou uvedeny grafy vývoje HDP na hlavu pro největší státy světa a pro všechna tři ekonomická centra.

Obsah

1.
Úvod do poválečné situace ve světě
2.
Rozdělení tří center a jejich kvantitativní charakteristika
3.
Evropské centrum
4.
Japonské centrum
5.
Americké centrum
6.
Závěrečné shrnutí

Úryvek

„3) Evropské centrum

Sen o sjednocené Evropě je starý – i v našich dějinách se s těmito tendencemi můžeme setkat. Teprve hrůzy a škody způsobené druhou světovou válkou vedly představitele států a vlád tento sen realizovat.
Jaká je cesta k vytvoření sjednocené Evropy?
V roce 1949 byla ve Štrasburku ustanovena Rada Evropy s úkolem připravit podmínky pro dosažení tohoto cíle. Ta však nebyla vybavena pravomocemi k řešení naléhavých politických a ekonomických problémů té doby. Také ani evropské země nebyly na to připraveny. V zemích se upevňovalo “národní cítění“ a obavy ze ztráty svrchovanosti, v důsledku nutnosti delegovat Radě určitě pravomoci.
Integrační seskupení Benelux
Nezávisle na celkovém vývoji vzniká v roce 1948 první integrační seskupení západní Evropy – Benelux (Belgie, Holandsko, Lucembursko) jako celní unie, která je v té době označena jako teritoriální integrace, jako nová podoba mezinárodního kartelu.
Základem jeho vzniku je spíše respektování vzájemných ekonomických, kulturních, historicky vzniklých sousedských vztahů a podmínek, než prosazování politického zájmu a politických cílů. Také s ohledem na značný stupeň protekcionismu ve světě po 2. světové válce, kdy ochranářská politika států vedla k uzavírání ekonomik, šlo založením Beneluxu o krok, který značně sblížil tyto tři země.
Tuto myšlenku, tj. na základě vzájemného porozumění rozvíjení solidarity mezi zeměmi, postupnými. Konkrétními úspěchy v hospodářské oblasti vybudovat Evropu, rozpracoval Jean Monnet. Místo sjednocení Evropy na základě politického řešení měla být Evropa budována po etapách, na spolupráci, solidaritě.
Vznik ESUO
Na těchto principech – předložil francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman návrh všem zainteresovaným zemím západní Evropy ke společnému postupu. Jednání o tomto návrhu v dubnu 1951 v Paříži se zúčastňuje více zemí, ale pouze “šestka“ (Francie, Itálie, Německo, Belgie, Holandsko a Lucembursko) podepisuje dohodu o propojení uhelného a hutního průmyslu a vzniká Evropské společenství uhlí a oceli – ESUO, jako sektorová integrace. V zájmu plnění úkolů této organizace byly vytvořeny řídící orgány ESUO (Rada, zvláštní výbor ministrů, shromáždění a soud), jimž členské státy předaly potřebnou část svých suverénních práv. Tímto byla vytvořena první nadstátní organizace s nadstátními pravomocemi v západní Evropě v poválečném období.
Dvě koncepce západoevropské integrace
V polovině padesátých let byl veden boj o to, jakou podobu bude mít vnější forma internacionalizace hospodářského života v západní Evropě. Šlo o to, zda to bude “ oblast volného obchodu “ podle koncepce V. Británie, nebo “společný trh“ navrhovaný Francií a Německem.
Británie Byla od začátku přívržencem “pomalé integrace“, její koncepce si nekladla ambicióznější cíle než zformování pásma volného obchodu za účasti heterogenní skupiny zemí Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC), Která hrála významnou roli při realizaci Marschallova plánu americké hospodářské pomoci Evropě. Základem francouzsko-německé koncepce “dynamické integrace“ byl evropský “elitní klub“ šesti nejvyspělejších, ekonomicky homogenních zemí, členů NATO i OEEC. Tato koncepce od začátku formulovala ambicióznější cíle: vytvoření celní unie a později i zabezpečení volného pohybu osob, služeb a kapitálu, tedy společného trhu. Britská koncepce se na začátku 50. let neprosadila. Francie odmítala s Británií spolupracovat na jediném integračním projektu. Společně se SRN, Itálie a zeměmi Beneluxu, které už měly zkušenosti s vytvářením celní unie, iniciativně přispěla k prosazení koncepce “ integrace elity “."

Poznámka

Práce obsahuje grafy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9966
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse