Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Světová historie obchodu ve vazbě na ČR, význam a funkce obchodu, mezinárodní obchod a retailing

Světová historie obchodu ve vazbě na ČR, význam a funkce obchodu, mezinárodní obchod a retailing

Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola podnikání a práva (dříve Vysoká škola podnikání, a.s.) Vysoká škola podnikání a práva, a.s., Ostrava - Slezská Ostrava

Charakteristika: Úvodní část práce pojednává o historii světového obchodu, poskytuje přehled od jeho počátků v pravěku, přes středověk, až po současnost, přičemž se více zaměřuje na dění na našem území. Druhá kapitola vysvětluje význam a funkce obchodu, zabývá se členěním obchodu a představuje retailing, včetně jeho vývojových trendů. V následující části jsou popsány mezinárodní aktivity retailingu, pozornost je věnována například internacionalizaci maloobchodu, či rozvoji retailingu v Asii. V práci nechybí definování hlavních pojmů.

Obsah

1.
Historie obchodu
1.1
Pravěk
1.2
Kupec
1.3
Babylonská říše
1.4
Feudalismus
1.5
Historie obchodu v našich zemích
1.5.1
Obchodníci museli čelit mnoha překážkám
1.5.2
Období první republiky je charakterizováno
1.5.3
Po druhé světové válce
2.
Význam a funkce obchodu, mezinárodní obchod a retailing
2.1
Význam obchodu
2.1.1
Maximální počet vzájemných vazeb hospodářských partnerů
2.2
Funkce obchodu
2.3
Základní pojmy v oblasti obchodu
2.4
Obchod v institucionálním pojetí se člení
2.5
Další členění obchodu podle působnosti
2.6
Retailing
2.6.1
Tržní dominance
2.6.2
Internacionalizace
2.6.3
Diverzifikace
2.7
Zprostředkovatelé obchodní činnosti
2.7.1
Obchodní zástupce
2.7.2
Obchodní cestující
2.7.3
Komisionář
2.7.4
Burzy a burzovní obchody
2.7.5
Zasílatel – speditér
2.7.6
Aukce a aukční obchody
3.
Mezinárodní aktivity retailingu
3.1
Internacionalizace maloobchodu
3.2
Rozvoj mezinárodních aktivit pokračuje pozvolna, v několika stupních
3.3
Mezinárodní rozvojové strategie retailingu
3.4
Stejnorodost a rozdílnost trhů
3.5
Aspekty diskontu při zahraniční expanzi
3.6
Překotný rozvoj retailingu v Asii
3.7
Zásady úspěšného vstupu na zahraniční trh
4.
Zdroje

Úryvek

"1.3 Feudalismus
Za feudalismu byly formy obchodu jednoduché. Byl to vandrovní obchod a výroční trhy. Výroční trhy musel povolovat sám panovník, z čehož mu plynuly poplatky. Ve srovnání s otrokářskou společností zaznamenal obchod ve feudální společnosti značný pokles. Je zde snaha feudálního panovníka vyrábět všechny potřebné věci jak pro samotného panovníka, tak pro poddané.
Služby obchodu a kupce se potřebují v době feudalismu minimálně - služba obchodu se omezuje pouze na luxusní zboží (koření, zlato, hedvábí, sklo, porcelán). Toto období se datuje do 5. až 8. století a způsob a úroveň obchodování postihla celou Evropu. Situace v obchodu se změnila až po několika stoletích. Proti obchodování se staví v té době rovněž církev a to proto, že umožňovalo obchodníkům poskytovat úvěr kupujícím (úrok). Církev tehdy považovala úrok za vypůjčené peníze za hřích a odtud název“ Hříšné peníze“nebo nekřesťanské peníze.
Opětovný rozmach v obchodě (mezinárodním) způsobily Křížové výpravy a obchodní spojení Orientu s Evropou. Zahraniční obchod se uskutečňoval zpočátku pomocí kupeckých karavan, později vznikají různá zastupování v obchodní činnosti (růst objemů zboží). Jelikož obchodník se sám nemohl vzdalovat na delší čas ze sídla podniku, volí způsob zastupování.

Zástupcem mohl být:
- zaměstnanec nebo společník obchodníka (mají stejné sídlo s obchodníkem)
- obchodní zástupce, který trvalé sídlí v cizině a samostatně uskutečňuje operace s pověřením svého zaměstnavatele

Později se vytvářejí obchodní kanceláře – Kontory

Obchodní společnosti vznikají z důvodů, přenést riziko plynoucí z podnikání na více osob.
První obchodní společnosti se objevují v námořním obchodě. Společnost zde tvořil rejdař, kapitán, mužstvo a cestující kupec. Ti všichni se podíleli na nákladech a rizikách cesty (ať už penězi, prací, nebo propůjčením lodi). Dopředu si určili klíč k rozdělení zisku.
Dalším příkladem spolupráce v obchodě byla tzv. komenda, podstata komendy byla v tom, že kupec kromě svého zboží převzal do prodeje zboží jiného kupce (mluví se o dělbě práce v obchodě. Jeden nakupuje, druhý prodává).
S rozvojem obchodu dochází k rozvoji měst. Aby města dosáhla většího bohatství, a vlivu začínají se sdružovat.
Ve 14. století vzniká tzv. Hanza - spojením 80 severoněmeckých měst.
Osady evropských kupců v zahraničí byly obchodními stanicemi a daly základ
pro vznik obchodních společností. Např. holandská Východoindická společnost byla založena v roce 1621 jako a.s. a platila státu 3% z vývozu a z dovozu neplatila státu nic. Dividendy akcionářů činily až 75%, v průměru za 200let své existence 18%. Další společností byla moskevská Anglická obchodní společnost založena v roce 1576. Tato společnost měla monopol na obchodování na ruském severu. Východní společnost založena v roce 1579 ovládala obchod Anglie s Pobaltím a Skandinávii. Africká společnost založena 1588
se zabývala obchodem s otroky.

1.4 Historie obchodu v našich zemích"

Poznámka

Vysoká škola podnikání.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21640
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse