Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Světová hospodářská krize, nacismus, fašismus, stalinismus

Světová hospodářská krize, nacismus, fašismus, stalinismus


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka sleduje důsledky velké hospodářské krize a vzestup totalitních režimů v 30. letech 20. století.

Obsah

1.
Světová hospodářská krize
2.
Východiska z krize, důsledky krize
3.
Nacismus
4.
Fašismus
5.
Stalinismus

Úryvek

"Světová hospodářská krize (1929-1933)
-hluboký rozvrat v meziválečném vývoji
-24.10.1929-černý čtvrtek(pátek)-krach na newyorské burze(Wall Street)-krize v USA-během 3 let světová krize,zasáhla celý svět,ve všech výrobních odvětvích, pomalé zotavování z jejich následků
-těžké hospodářské, sociální, politické a morální důsledky-rozvrat hospodářství, pokles průmyslové produkce(ve světě o 37%, USA o 46%, ČSR o 40%), převaha nabídky nad poptávkou-pokles cen nebo ničení zboží, urychlen proces centralizace a koncentrace kapitálu(menší podniky podlehly konkurenci),ohromení světového obchodu-pokles jeho objemu o 1/3, měnová krize(devalvace národních měn vůči zahraničním), růst nezaměstnanosti-sociální nepokoje(stávky),narušení mezinárodních vztahů-krize demokracie(úsilí nahradit ji autoritativním režimem-růst nacionalistického hnutí, národnostní nesnášenlivost),ekonomické teorie řešení krize-nutnost státních zásahů do ekonomického života
Východiska z krize
a) v USA- prezident Franklin Delano Roosevelt-volební program New Deal- soubor státních zásahů do hospodářství k oživení ekonomiky a zastavení krize(např.státní dozor nad bankami, devalvace dolaru, posílení vývozu,regulace konkurence, financování veřejných prací)-ozdravení hospodářství
b)ve Francii-vnější i vnitřní hrozba fašismu, destabilizace, pokus o fašistický puč X protifašistický postoj obyvatel- vznik široké Lidové protifašistické fronty-její vláda, socialista León Bluma-opatření(dovolená,devalvace franku,zestátnění železnic…) i negativní důsledky(růst cen,nákladů)-odpor pravice- nová vládá-radikál Édouard Daladier-prohloubení krize
c)ve Švédsku- výhodné úvěry, sociální reformy- program státního blahobytu
d) v Anglii-pružné řešení krize-devalvace libry, růst investic a zahraničního obchodu,Nevill Chamberlain
e)v Německu-hluboké důsledky krize ve všech odvětvích,vysoká nezaměstnanost,úpadek občanských demokratických stran,podcenění nebezpečí NSDAP(nejsilnější strana v době krize)-demagogie, navenek obhajoba národních a sociálních zájmů pracujících+ extrémní nacionalismus(šovinismus) a touha po odplatě(revanšismus)
- 30.1.1933 říšský prezident Paul von Hindenburg jmenoval Adolfa Hitlera říšským kancléřem-fanatik, nacistický program(Mein Kampf),řečnické umění,rozpustil říšský sněm, likvidace demokracie, prosazení totalitní diktatury, požár Říšského sněmu-obviněni odpůrci,pronásledování demokratů a komunistů, zatýkání, počátek „hnědého teroru“
-opory nacistické totalitní moci-ozbrojené oddíly SS a SA, státní tajná policie-gestapo, bezpečnostní služba SD)budována Heydrichem), justiční aparát, systém koncentračních táborů
-nacistická elita:Adolf Hitler, náměstek Rudolf Hess, Martin Bormann,Henrich Himmler-říšské velení SS, Joseph Goebbels- ministr propagandy, Herman Goring-maršál a ministr letectva
-Noc dlouhých nožů-30.6.1934-zavraždění přes 1000 členů SA-upevnění Hitlerovi moci
-2.8.1934- smrt prezidenta Hindenburga- Hitler hlavou německého státu"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50d50170b9bca.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Hospodarska_krize_totalitni_rezimy.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse