Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Švýcarský politický systém

Švýcarský politický systém

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zabývá švýcarským politickým systémem. Nejdříve se věnuje jednotlivým složkám výkonné, zákonodárné a soudní moci, včetně popisu jejich fungování. Postupně je představován volební systém a principy švýcarské přímé demokracie.

Obsah

1.
Úvod
2.
Proces vzniku politického systému ve Švýcarsku
2.1
Obecná charakteristika
2.2
Historický vývoj
3.
Moc výkonná
4.
Moc zákonodárná
4.1
Spolkové shromáždění
4.2
Národní rada
4.3
Rada kantonů
5.
Moc soudní
6.
Zákonodárný proces
7.
Švýcarská přímá demokracie
7.1
Obligatorní (povinné) referendum
7.2
Iniciativa
7.3
Fakultativní referendum
7.4
Přímá demokracie v rámci kantonu
8.
Kantony
9.
Volební systém
9.1
Politické strany a stranický systém
9.2
Zájmové skupiny a svazy
10.
Závěr

Úryvek

"1. Proces vzniku politického systému ve Švýcarsku
1.1 Obecná charakterisktika

Švýcarsko (Švýcarská konfederace Švýcarské spříseženství) je navzdory svému názvu státním zřízením federace, která se skládá z menších celků – kantonů. Svou rozlohou (41 293km2) a počtem obyvatel (7,6 milionu) se řadí k menším evropským státům. Hlavním městem federace je Bern. Velmi specifické je národnostní složení, kde převládají hlavně obyvatelé germánského původu (64%), frankofonního původu (20%), s italskými kořeny (7%) a rétorománsky mluvící (0,5%). Švýcarsko je po celém světě známo svým neutrálním statusem, proto také není členem organizace NATO ani EU (odmítnutí v referendu). Na druhé straně je členem Rady Evropy, OSN, EFTA, OECD, WTO a součástí schengenského prostoru.
Švýcarská federace je považována za velmi specifický případ mezi politickými systémy, navzdory tomu, že zde můžeme také najít spoustu jednotlivých znaků srovnatelných s jinými zeměmi. Jedinečný historický vývoj jí předurčil zvláštní postavení v mezinárodním systému, zejména pak její neutralitu. Politický systém Švýcarska není příkladem klasické parlamentní či prezidentské demokracie. Jeho hlavními znaky jsou federální struktura, přímá demokracie, vysoká míra konsensu v rozhodovacím procesu, proporční forma vlády. Švýcarsko bývá povážováno za klasický příklad konsensuální demokracie.

1.2 Historický vývoj
Odhlédneme-li od San Marina a Andorry, je švýcarsko nejdéle existujícím státem na republikánské bázi. Probíhal zde velmi specifický státotvorný proces směrem od zdola nahoru a neexistovala zde trvale žádná centrální moc.
Uzavřením věčného spolku tří původních kantonů Uri, Schwyz a Unterwalden v roce 1291 byl položen základ Švýcarského spříseženství. Hlavním důvodem vzniku tohoto spolku bylo spojení se proti dominanci rodu Habsburků na jejich území. V roce 1315 se v bitvě u Morgartenu podařilo kantonům nad Habsburky zvítězit a tím dosáhli své nezávislosti. Kantony zatím nespojovala žádná ústava, ale jen vzájemné spojenecké smlouvy. V následujících dvou staletích se do spolku postupně připojují další kantony. Jejich společným znakem je správní a územní kontinuita a i přes řadu změn, vnějších vlivů a příchody cizinců dochází k posilování identity jednotlivých kantonů.
Významným mezníkem se stal rok 1648, kdy po vestfálském míru získává Švýcarsko plnou neutralitu. V jeho listině je poprvé spolek kantonů zmíněn jako samostatný stát. Následný, poměrně klidný vývoj byl zastaven až napoleonskými válkami v roce 1798. Jejich důsledkem byla oktrojovaná ústava, která zaváděla unitární strukturu státu – v této souvislosti hovoříme o tzv. Helvétské republice. V tomto období došlo k ústavní reformě, která degradovala postavení kantonů. To vyvolalo tak silný odpor, že již v roce 1803 byla konfederace opět obnovena. Zpět k decentralizovaném modelu se společenství navrací až v roce 1815 kdy proběhl Vídeňský kongres. Švýcarsko opět získává svoji nezávislost a neutralitu garantovanou evrospkými mocnostmi.
Velmi důležitým obdobím pro vytvoření dnešního charakteru federálního uspořádání byla léta 1815-1848. V těchto letech se stupňovalo napětí mezi liberálními, protestantskými a průmyslovými kruhy a katolickými konzervativními kantony. V roce 1847 pak tyto spory vyvrcholily a došlo k občanské válce. Pod vedením liberálů si vítězný celek v roce 1848 prosadil ústavu, jejímž hlavním posláním bylo napříště zabránit válečnému řešení vnitřních sporů na základě kulturní, jazykové nebo náboženské rozdílnosti. Mimo jiné také zakládala federální stát s dvoukomorovým parlamentem a sedmičlennou spolkovou vládou. Od přijetí ústavy v roce 1848 došlo pouze k jediné celkové revizi v roce 1874, kdy získala v základních rysech dnešní podobu. Od tohoto roku ústava neprodělala žádnou velkou revizi až do roku 1999."

Poznámka

Seminární práce z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Práce obsahuje 1 mapu. Čistý text je cca 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21124
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse