Syndrom Can

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta, Praha 1 - Nové Město

Charakteristika: Název „syndrom CAN“ pochází z anglického Child Abuse and Neglect. Tento pojem
zahrnuje týrané, zneužívané a zanedbávané dítě (tedy syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte). Tento syndrom můžeme definovat jako jakékoliv nenáhodné, vědomé i nevědomé konání rodičů, vychovatelů nebo jiné osoby vůči dítěti, které je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a které poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, případně způsobuje jeho smrt (Dunovský, 1995).

Obsah

Mezi základní formy syndromu CAN zařazujeme:
1.
Fyzické týrání,
2.
Psychické týrání,
3.
Sexuální zneužívání,
4.
Zanedbávání,
5.
Systémové týrání,
6.
Sekundární viktimizaci,
7.
Münchhausenův syndrom by proxy (v zastoupení).

Úryvek

"SYNDROM CAN - Definice syndromu CAN:
Název „syndrom CAN“ pochází z anglického Child Abuse and Neglect. Tento pojem
zahrnuje týrané, zneužívané a zanedbávané dítě (tedy syndrom týraného, zanedbávaného
a zneužívaného dítěte).
Tento syndrom můžeme definovat jako jakékoliv nenáhodné, vědomé i nevědomé konání
rodičů, vychovatelů nebo jiné osoby vůči dítěti, které je v dané společnosti nepřijatelné nebo
odmítané a které poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, případně
způsobuje jeho smrt (Dunovský, 1995).
Základní formy syndromu CAN
Syndrom CAN představuje závažný problém, jehož podstatou je hrubý, odmítavý
či ponižující přístup k dítěti. V literatuře nalezneme více forem týrání dítěte, avšak každou
z nich lze považovat za nepříznivou pro dítě, ohrožující jeho tělesný, psychický i sociální
vývoj.
Mezi základní formy syndromu CAN zařazujeme:
1. fyzické týrání,
2. psychické týrání,
3. sexuální zneužívání,
4. zanedbávání,
5. systémové týrání,
6. sekundární viktimizaci,
7. Münchhausenův syndrom by proxy (v zastoupení).
Do obsahu syndromu CAN patří také jiné zvláštní formy, například: zneužívání dětí
organizovanou skupinou, rituální zneužívání, sexuální turismus či komerční sexuální
zneužívání dětí.
Fyzické týrání
U fyzického týrání dětí rozlišujeme tělesné týrání aktivní a pasivní povahy.
Fyzické týrání aktivní povahy zahrnuje veškeré akty násilí vůči dítěti, při kterých
dochází k jeho tělesnému zranění, trvalému postižení nebo dokonce k jeho usmrcení. Při
tomto druhu násilí dochází k různým zraněním, poškození orgánů či jejich funkcí, tato
poranění mohou být jak na první pohled zjevná (povrchová či otevřená) nebo skrytá (vnitřní).
K tělesnému týrání aktivní povahy řadíme surové bití rukama, pěstí, opaskem, prutem,
gumovou hadicí a jinými předměty, kopání, mlácení hlavou o zeď, trhání vlasů, pálení
cigaretou, pálení o rozpálená kamna či jiný spotřebič, opaření, svazování, škrcení, topení,
dušení, prudké třesení s malým dítětem (Shaken Baby Syndrome), házení s ním do postýlky či
po místnosti.
Vnějšími znaky typickými pro tento druh týrání jsou zejména různě staré modřiny,
podlitiny, zlomeniny, tržné rány, popáleniny, otisky zubů apod. Velmi často jsou modřiny
na charakteristických místech – otisky prstů na paži mezi ramenem a loktem, pruhové
modřiny na zádech a hýždích od bití páskem či rákoskou.
Znaky se mohou projevit i v chování dítěte – strach, vyděšenost, obranné a úhybné reakce,
pasivita nebo naopak agresivita, lítostivost, vynucování si pozornosti a citů jiných dospělých,
strach z návratu domů, útěky z domova, toulání a další.
Pasivní forma tělesného týrání představuje nedostatečné uspokojování důležitých
biologických potřeb dítěte. Dítěti např. není poskytována dostatečná dávka jídla, jsou mu
podávány neupravené a tedy nepoživatelné suroviny, není věnována pozornost jeho hygieně
s následkem těžkých opruzenin nebo vzniku nemocí, ošacení nebo jeho bezpečí, je opomíjena
osobní péče apod. Pečovatel o dítě úmyslně či neúmyslně nepečuje, zapomíná
na uspokojování potřeb dítěte.
Takto týrané dítě se může vyznačovat podvýživou, trvalým hladem, viditelnými známkami
špatné hygieny, nedostatečným ošacením, nedostatkem dohledu, dítě může žebrat o jídlo
či peníze."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera31242
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse