Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vymezuje pojem syndrom vyhoření, popisuje základní příznaky tohoto stavu a nastiňuje jeho možná řešení, přičemž se opírá o názory odborníků. Radí, jak se syndromu vyhoření vyhnout, jak rozpoznat prvotní příznaky a jak jim čelit. V textu je také uveden výčet skupin lidí, které jsou tímto syndromem ohroženy nejvíce.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vymezení a projevy syndromu vyhoření
3.
Lidé ohrožení syndromem vyhoření
4.
Možnosti prevence syndromu vyhoření
5.
Závěr
6.
Seznam použité literatury a pramenů

Úryvek

"2. Lidé ohrožení syndromem vyhoření
Určité skupiny lidí jsou popisovaným jevem ohroženi více než skupiny jiné. V předešlé kapitole jsou jen stručně uvedeny typické ohrožené profese (pedagogové, lékaři, pečovatelky atd.). Lidé ohrožení syndromem vyhoření, bývají odborníky označování za angažované pomahače (Jeklová, Reitmayerová, 2006, s. 13), pro které je mezilidský kontakt každodenním chlebem, bez nějž není výkon profese možný.
Křivohlavý (2001, s. 114) uvádí stručný přehled činností, při nichž nejčastěji dochází k syndromu vyhoření. Typicky se jedná o:
1. Člověka, který byl zprvu velice nadšen tím, co dělal (prožíval, tvořil, řídil atd.), avšak časem u něho toto vnitřní zanícení ochablo.
2. Člověka, který na sebe neustále klade příliš vysoké požadavky (např. ve studiu, práci, tvorbě, sportu, organizování).
3. Člověka, který pracuje nad úroveň své kapacity (kompetence, schopností, dovedností atp.).
4. Člověka původně nejvýkonnějšího a nejproduktivnějšího (mimořádně tvořivého atp.).
5. Člověka původně nejodpovědnějšího a nejpečlivějšího.
6. Původně vynikajícího perfekcionisty, který se snaží vše dělat co nejpřesněji (nejlépe).
7. Člověka, který by mohl být zařazen mezi tzv. workoholiky.
8. Člověka, který neúspěch prožívá jako osobní porážku.
9. Člověka, který není s to vymanit se ze spárů neustále se zvyšujících nároků na něho kladených.
10. Člověka, který není s to přiměřeně si odpočinout, relaxovat, rekreovat, regenerovat svou energii apod.
11. Člověka, který žije v dlouhotrvajících mezilidských konfliktech.

Syndrom vyhoření je důsledkem dlouhodobě působícího stresu a nevhodného vypořádávání se s psychickou i fyzickou zátěží. Ohroženi jsou (viz. výčet činností výše) lidé vystavení trvalé zátěži v sociálně-emocionální oblasti. Vyhoření není náhlým stavem, který se dostaví, ale poměrně dlouhodobým procesem, který může trvat několik měsíců i let. Vývoj k syndromu vyhoření lze rozdělit do několika na sebe navazujících fází. Na první místo lze zařadit vysoké ideály, vysokou angažovanost, nadšení pro práci, pro pomoc druhým. Navazuje fáze stagnace v případě, že ideály se nedaří realizovat. Narůstající požadavky klientů či zaměstnavatele začínají ohroženého obtěžovat. Třetí fází je frustrace. Pracoviště pro postiženého představuje velké zklamání a velkou zátěž. Následuje fáze apatie, rezignace na dosažení pracovních cílů, průvodním projevem je vyhýbání se pracovním kontaktům i dalším pracovním aktivitám. Vyvrcholením je syndrom vyhoření, kdy je dosaženo úplného vyčerpání. Člověk ztrácí smysl své práce, má pocit odcizení.
Vyhoření se objevuje jako plíživé psychické vyčerpání, jako dlouhodobé působení stresujících podnětů. Důsledky se dostavují postupně. Počáteční entuziasmus pro práci, uspokojení z prvních úspěchů, nadšení ze seberealizace v povolání se postupně vytrácejí. Začíná se měnit profesionální chování člověka, vytrácí se zájem o klienty, pacienty či uživatele služeb, jejich stesky začínají být na obtíž. Objevuje se podrážděnost střídaná skleslostí, dostavuje se ztráta sebedůvěry a pocit vnitřní prázdnoty. Zátěžové situace se samozřejmě postupně přenášejí i do rodinného prostředí."

Poznámka

Seminární práce do předmětu Psychohygiena. Většina kapitoly 4, Možnosti prevence syndromu vyhoření, je zkopírovaná z internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21614
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse