Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Syndrom vyhoření a jeho prevence

Syndrom vyhoření a jeho prevence

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň

Charakteristika: Práce seznamuje se syndromem vyhoření. Poskytuje jeho definici, vyjmenovává nejvíce ohrožené skupiny lidí a také charakterizuje projevy tohoto syndromu. Poté představuje jeho pět stádií a zkoumá jeho možné příčiny. V závěru se pak zamýšlí nad způsoby prevence a nad zvládáním stresu obecně.

Obsah

1.
Úvod
2.
Definice
3.
U koho se nejčastěji vyskytuje (ohrožené profese)?
4.
Projevy
4.1.
Psychické příznaky
4.2.
Tělesné příznaky
5.
Prožívání a chování člověka se syndromem burnout
5.1.
Vnitřní pocity člověka
5.2.
Dopad na okolí – chování
6.
Stádia syndromu vyhoření (SV)
7.
Příčiny
7.1.
Nejčastější příčiny vzniku na pracovišti
7.2.
Kdo může pomoci člověku s burnout?
7.3.
Kde můžeme najít pomoc
7.4.
Přehled telefonních kontaktů na pracoviště v Plzni
8.
Možnosti prevence stresu, SV a jiných náročných životních situací
8.1.
Interní možnosti prevence
8.1.1.
Kondiční rovina zvládání stresu
8.1.2.
Cvičení na plánování času
8.1.3.
Koncepční rovina zvládání stresu
8.2.
Externí možnosti prevence
8.2.1.
Sociální podpora a kvalitní mezilidské vztahy
8.2.2.
Úloha zaměstnavatele v prevenci burnout
8.2.3.
Supervize
8.2.4.
Jak se bránit vyhoření

Úryvek

"Prožívání a chování člověka se syndromem burnout
Syndrom vyhoření má mnohostranný dopad na prožívání a chování člověka. Pokusíme se popsat to, co cítí člověk postižený syndromem vyhoření a to, jak ho vnímá jeho okolí na základě jeho chování:

a) Vnitřní pocity člověka s burnout - prožívání
Člověk, který se propadá do stavu psychického vyhoření, prožívá celou řadu negativních citových stavů a myšlenek. V přehledu si nyní ukážeme, jak člověk s burnout nejčastěji označuje svoje pocity14):
• cítí se tělesně vyčerpán
• cítí se emocionálně vyčerpán – citově chladný a prázdný
• cítí se duševně „na dně“
• cítí se „vyřízen“ – „jako by ze mne vytekla poslední kapka života“
• cítí se unaven – „k smrti unaven“
• cítí, že moc nechybí, aby přetekla jeho schopnost vydržet to, co se děje
• cítí se „v koncích“
• cítí se jako by byl nějak nemocen (bez konkrétních fyzických příznaků nemoci)
• je zcela prázdný (vyprázdněn, „vyždímán“)
Je v tísni, v napětí, ve stresu, v distresu (nezvládnutelném stresu). Má dojem, že jako člověk nemá žádnou hodnotu. Ztratil všechny iluze, naděje i plány. Není s to se pro něco rozhodnout, proti něčemu se postavit a do něčeho se dát. Neví si rady sám se sebou, ani s problémy, které ho trápí. I sebemenší činnost (námaha) se mu zdá nadlidskou. Vše ho nadměrně zatěžuje. Žije v neustálém napětí – i když nic nedělá.

Pozor: v některých případech může syndrom vyhoření vyústit až v sebevražedné jednání

b) Dopad burnout na okolí - chování
Nyní se pokusíme na několika charakteristikách shrnout, jak se člověk s příznaky syndromu vyhoření chová ke svému okolí:
• s druhými lidmi jedná emocionálně chladně a lhostejně (bez citové účasti)
• druzí lidé ho moc nezajímají, jejich problémy ho nechávají v klidu, nevzrušují ho
• mizí u něho soucítění (empatie)
• k druhým lidem se chová nezúčastněně
• druzí lidé ho obtěžují – ať jsou to pacienti nebo obchodní partneři, v extrému je považuje za „obtížný hmyz“
• moc ho nezajímá, co si druzí lidé o něm myslí, jak ho vidí, zda ho chápou a jak ho hodnotí
• zanedbávání sebe, nezájem o dříve oblíbené aktivity
• omezení sociálních kontaktů až sociální izolace, konflikty s okolím – zhoršení vztahů v rodině, manželské konflikty
• zneužívání uklidňujících léků, alkoholu, návykových látek"

Poznámka

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, zápočtová práce z předmětu Veřejné zdravotnictví.
Práce obsahuje několik tabulek, rozsah čistého textu je cca 9,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21736
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse