Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Syndrom vyhoření - absolventská práce

Syndrom vyhoření - absolventská práce

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

Typ práce: Absolventské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Absolventská práce zaměřená na problematiku syndromu vyhoření v úvodu tento pojem vymezuje a popisuje projevy, podmínky vzniku, stádia vývoje nebo rizikové faktory syndromu. Stranou zájmu nezůstávají ani možnosti jeho prevence. Praktická část sleduje přípravu, průběh a vyhodnocení výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, zda syndrom vyhoření ohrožuje osoby pracující s handicapovanými klienty a seniory více než osoby pracující s dětmi a problémovými klienty. Získaná data jsou analyzována a interpretována za doprovodu řady grafů a tabulek a autorka na základě svých zjištění formuluje v závěru doporučení pro praxi.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Historie syndromu vyhoření
2.2.
Definice syndromu vyhoření
2.3.
Projevy vyhoření
2.4.
Podmínky vzniku
2.5.
Rizikové faktory
2.5.1.
Vnější rizikové faktory
2.5.1.1.
Zaměstnání a organizace práce
2.5.1.2.
Rodina
2.5.1.3.
Společnost
2.5.2.
Vnitřní rizikové faktory
2.6.
Vývoj syndromu vyhoření
2.7.
Přehled pomáhajících profesí ohrožených syndromem vyhoření
2.8.
Prožívání vyhoření
2.8.1.
Prožívání ve vztahu k sobě samému
2.8.2.
Prožívání ve vztahu k ostatním
2.8.3.
Projevy vyhoření navenek
2.9.
Možnosti pomoci
2.10.
Prevence
3.
Praktická část
3.1.
Cíle výzkumu
3.2.
Hypotéza
3.2.1.
Dílčí hypotézy pro jednotlivé otázky
3.3.
Výzkumná metoda
3.4.
Průběh výzkumu
3.5.
Charakteristika respondentů
3.5.1.
Zahrada, poskytovatel sociálních služeb
3.5.2.
Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno
3.5.3.
Dětský domov Kladno
3.5.4.
Sociální odbor Magistrátu města Kladna
3.6.
Vyhodnocení a interpretace dat
3.6.1.
Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno
3.6.2.
Sociální odbor Magistrátu města Kladna
3.6.3.
Dětský domov Kladno
3.6.4.
Zahrada, poskytovatel sociálních služeb
3.7.
Porovnání jednotlivých organizací
3.8.
Souhrnné vyhodnocení a interpretace dat
3.9.
Ověření hypotézy
3.9.1.
Ověření dílčích hypotéz
3.10.
Doporučení pro praxi
4.
Závěr
5.
Přílohy (dotazník, tabulky, text, kopie dokumentu)

Úryvek

"TEORETICKÁ ČÁST

1 HISTORIE SYNDROMU VYHOŘENÍ

Pojem „burnout“ byl uveden do literatury H. Freudenbergerem v jeho stati publikované v časopise „Journal of Social Issues“ v roce 1984, a to více méně v rozměrech současného pojetí. Hlavní vlna zájmu o tuto problematiku se začala zvedat vzápětí, tj. na přelomu 70. a 80. let, a to ve vztahu k převážné většině profesí, u nichž lze výskyt syndromu vyhoření předpokládat.
Syndrom vyhoření byl původně používán pro označení stavu lidí, kteří zcela propadli alkoholu a ztratili o vše ostatní zájem. Tímto termínem se také označovali narkomani, kteří se ocitli na samém dně a o cokoliv jiného než o svou drogu ztrátili zájem.
Syndrom vyhoření postupně pronikal i do jiných oblastí, předcházel například i pojmu workoholik, jenž vypovídá o stavu přepracovanosti. I u workoholismu dochází k apatii, depresím lhostejnosti a celkovému vyčerpání.
Stav, který pojem burnout popisuje, je však známý a vyskytuje se odnepaměti. V krásné literatuře lze najít nejrůznější zmínky, které souvisejí s tímto stavem naprosté vyčerpanosti a neschopnosti pokračovat dál v původní profesi nebo činnosti související s mezilidským kontaktem.
2 DEFINICE SYNDROMU VYHOŘENÍ

Poprvé tento pojem použil psycholog H. J. Freudenberger ve své knize Burnout: The Cost of High Achievement, kde syndrom burn-out definoval jako vyhasnutí motivace a stimulujících podnětů v situaci, kde péče o jedince a neuspokojivý vztah jsou příčinou, že práce nepřináší očekávané výsledky. Syndrom je spojován se stavem psychického i fyzického vyčerpání následujícího po vyčerpávajícím a dlouhotrvajícím stresu. Jedná se o vyplenění všech energetických zdrojů původně velice intenzivně pracujícího člověka, např. lidí, kteří se snaží druhým lidem pomoci v jejich těžkostech a pak se cítí sami přemoženi jejich problémy.
Jako první bylo popisováno vyhoření u personálu „alternativních“ léčebných zařízení, jakými byly například „Free Clinics“, existující mimo etablované léčebny a závislé na obětavé pomoci dobrovolníků. Brzy se ukázalo, že tento koncept lze uplatnit i u dobře placeného personálu ve vyšších pozicích, u lékařů, psychiatrů, zdravotních sester, učitelů i sociálních pracovníků.
Během 30 let výzkumu se objevila celá řada různých definic a pojetí syndromu vyhoření. Lze však najít několik společných znaků:
- Je uváděna řada negativních emocionálních příznaků – charakteristických např. pro stav emocionálního vyčerpání, únavy, deprese atp.
- Důraz je kladen na příznaky a chování lidí, více než na fyzické (tělesné) příznaky.
- Burnout je uváděn vždy v souvislosti s výkonem určitého povolání.
- Příznaky burnout se vyskytují u jinak psychicky zcela zdravých lidí, tj. nejde o psychologicky nenormální osobnosti (psychopaty).
- Snížená výkonnost (nižší efektivita práce) při burnout souvisí úzce s negativními postoji a z nich vyplývajícího chování a ne s nižší kompetencí či z nižších pracovních schopností a dovedností.
Syndrom vyhoření tedy vylučuje stavy, které jsou spojené s psychiatrickou diagnózou nebo s monotónností práce, kde se sice může jednat o únavu a znechucení, avšak tento stav není spojován s pocity neschopnosti.
Podle definice Naděždy Špatenkové termín vyhoření popisuje stav charakterizovaný ztrátou profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí. Projevuje se zejména u pracovníků v pomáhajících profesích. Jedním z výrazných projevů syndromu vyhoření je odosobnění pracovníka ve smyslu nehumanizujícího postoje při práci s klienty. Vyhořelý pracovník ztrácí smysl svého povolání, což se projevuje značnou nechutí ke své práci. Původně mnohdy nadšený jedinec očekávající splnění svých nerealistických cílů, tvrdě konfrontuje svá vyhoření. Vyhoření se však netýká pouze nadšení, tím závažnější může být stav vyhoření. Vyhoření se však netýká pouze nadšených jedinců, nově vstupujících do pomáhajících profesí. Emocionální náročnost spjatá s procesem krizové intervence představuje značnou psychickou zátěž i pro „zkušené“ pracovníky, ta pak může relativně snadno a rychle přerůst i do podoby chronického stresu a ohrožení syndromem vyhoření. (Krizová intervence pro praxi, 2004, str. 44)"

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky, grafy, kopie dokumentu a schéma, rozsah čistého textu činí cca 25 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23748
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse