Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Syntetické makromolekulární látky

Syntetické makromolekulární látky


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojédnává o syntetických polymerních látkách. Zabývá se polyreakcemi, objasňuje strukturu polymerních látek, popisuje polymery, polykondenzáty, polyadukty a synteticky upravené biopolymery.

Obsah

1.
Úvod
2.
Plasty vzniklé polymerací
2.1
Zástupci
3.
Plasty vzniklé polykondenzací
3.1
Zástupci
4.
Plasty vzniklé polyadicí
4.1
Zástupci
5.
Modifikované přírodní polymery

Úryvek

"22. Syntetické makromolekulární látky
Úvod
Syntetické makromolekulární látky jsou uměle vyráběné polymerní látky s vysokou relativní molekulovou hmotností (v řádu 104 a víc). Polymerní znamená, že jsou tvořeny opakujícími se úseky, těmto pravidelně se opakujícím strukturním jednotkám říkáme mery. Jeden mer může být tvořen jednou i více stavebními jednotkami (na obrázku je butadienstyrenový kaučuk).
Polymerační stupeň n udává počet merů v řetězci makromolekuly.
Řetězce polymerů mohou být lineární, rozvětvené nebo zesíťované (k zesíťování dochází příčným spojováním všech lineárních řetězců do jednoho celku, např. prostřednictvím atomů síry při vulkanizaci kaučuku).
Vhodnými úpravami (např. příměsemi) vznikají plasty. Plasty jsou pevné a dobře tvarovatelné, lehké a snadno obrábitelné. Mají izolační účinky (tepelné, elektrické, zvukové). Je pro ně typická vysoká trvanlivost, téměř nepodléhají korozi ani jiným procesům, jejich nevýhodou je ekologické hledisko, odpady z plastu se v přírodě rozkládají velice pomalu. Mezi další nevýhody patří nízká propustnost plynů a vody, častá toxicita a hořlavost."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky molekulárních vzorců o rozsahu cca 1,5 stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55c895e189250.zip (496 kB)
Nezabalený formát:
Synteticke_makromolekularni_latky.pdf (514 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse