Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Systém nakládání s odpady ve Zlínském kraji - diplomová práce

Systém nakládání s odpady ve Zlínském kraji - diplomová práce

Kategorie: Ekologie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce se zabývá managementem odpadového hospodářství ve Zlínském kraji na úrovni obcí s rozšířenou působností, a také na něj nahlíží jako na celek. Zhodnocuje současný stav produkce a nakládání s odpady v těchto oblastech a rovněž se věnuje stávajícím zařízením nakládajících s odpady. Vyhodnocuje jejich kapacity ve vztahu k produkci a navrhuje jejich případné doplnění.

Obsah

1.
Úvod
2.
Výchozí situace
2.1.
Současná legislativa odpadového hospodářství v České republice
2.2.
Novela zákona o odpadech
2.3.
Plán odpadového hospodářství ČR
2.3.1
Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje
2.4.
Analýza současného stavu odpadového hospodářství oblasti
2.4.1.
Popis správních a územních jednotek - ORP
2.4.2.
Druhy a kategorie odpadů, kterými se práce zabývá
2.4.3.
Produkce bioodpadů na území jednotlivých ORP
2.4.4.
Produkce odpadů papíru, plastu a skla na území jednotlivých ORP
2.4.5.
Produkce objemného odpadu na území jednotlivých ORP
2.4.6.
Produkce směsného komunálního odpadu na území jednotlivých ORP
2.4.7.
Produkce nebezpečného komunálního odpadu na území ORP
2.4.8.
Přehled o způsobech nakládání s odpady na území jednotlivých ORP
2.4.9.
Přehled zařízení pro nakládání s odpady v jednotlivých ORP, kapacity
2.4.10.
Stručné shrnutí výsledků analytické části
3.
Praktický návrh řešení
3.1.
Návrh na umístění jednotlivých zařízení a jejich kapacit
3.1.1.
Bioodpady
3.1.2.
Směsný komunální odpad
3.1.3.
Nebezpečný komunální odpad
3.1.4.
Separovaný komunální odpad (papír, plast, sklo)
4.
Diskuze výsledků práce
5.
Závěr
6.
Seznam použité literatury

Úryvek

"A.4.2 Druhy a kategorie odpadů, kterými se práce zabývá
Veškeré druhy odpadů, které lidská společnost produkuje, bylo potřeba logickým způsobem roztřídit a zařadit tak, aby je bylo možné v jednotném systému evidovat a kontrolovat jejich množství a původce. Vznikl tzv. Katalog odpadů, který je do legislativy ČR uveden Vyhláškou č. 381/2001 Sb. Existují v podstatě dvě velké skupiny odpadu - komunální odpad (od občanů, z měst a obcí) a průmyslový odpad (z různých průmyslových a zemědělských výrob). Pod oběma skupinami se skrývá velké množství druhů odpadů. Tato práce se zbývá pouze vybranými skupinami nevýrobních odpadů, které má smysl řešit na úrovni kraje nebo obcí, to je komunálními odpady. Většina průmyslových odpadů je řešena přímo v podniku, ve kterém vzniká, jsou to tzv. technologické odpady. U těchto odpadů je snahou především původce (podniku) o jejich minimalizaci kvůli menším ekonomickým dopadům na podnikatele (více odpadu = větší provozní náklady). K tomu podniky účelně využívají různé systémy environmentálního managementu, např. Čistší produkci nebo EMAS. Existuje ale také skupina odpadů, kterou má smysl řešit společně s komunálním odpadem a která v podstatě do komunálního odpadu patří a je obcemi vykazována – skupina 15 (odpady obalů). Pro přehlednost uvádím skupiny odpadů, které jsou v této práci řešeny, protože se v regionu vyskytují a protože je má na této úrovni smysl řešit, a jejich stručný popis [3].
Tabulka č.2 Skupiny odpadů, které práce řeší


[tabulka]


A.4.3 Produkce bioodpadů na území jednotlivých ORP
Produkce bioodpadu se v jednotlivých obvodech ORP značně liší. Důvody jsou dva. Prvním důvodem je, že v některých velkých městech je již zaveden oddělený sběr BRKO od občanů. V takovém případě se tento odpad dostává do centrální evidence ISOH pod katalogovým číslem 200201 – biologicky rozložitelný odpad. V ostatních obvodech BRKO také vzniká, ale buď je součástí směsného, nebo objemného odpadu, protože není tříděno, to znamená, že je započítáno v SKO pod katalogovým číslem 200301 nebo v objemném odpadu pod katalogovým číslem 200307, nebo není vykazováno v evidenci odpadů vůbec (např. sečená tráva z obecních ploch).
Komunální bioodpady se značně liší od bioodpadů zemědělských nebo průmyslových. Existují pro ně také různé metody zpracování a především nutná úprava živočišných odpadů hygienizací ještě před vstupem do dalšího stupně zpracovatelského zařízení. V současné době známe především zpracování anaerobní (bioplynová stanice) a aerobní (kompostárna, fermentory). Podle způsobů následného zpracování lze produkci rozdělit na tři následující skupiny:
1) odpady pro anaerobní zpracování – v této skupině lze zpracovávat veškerou produkci bioodpadu, od komunálních přes průmyslové až po zemědělské bioodpady (s podmínkou hygienizace odpadů živočišného původu, kterým je také např. odpad z kuchyní a stravoven),
2) odpady pro aerobní zpracování průmyslové – vhodné jsou odpady komunální a odpady ze zeleně. Je možné zpracovat také některé odpady živočišného původu, ale stejně jako u anaerobního zpracování, pouze předem hygienizované,"

Poznámka

Práce obsahuje množství grafů, tabulek a schémat. Rozsah čistého textu je cca 23 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21849
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse