Název Goodness Staženo

Zen a současná environmentální etika - diplomová práce

Práce se snaží poskytnout návod čtenáři k nalezení odpovědí na mj. následující otázky: Může se proměnit vztah člověka vychovávaného v západní kultuře ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Ekologie

49x

Globální oteplování a jeho sociální aspekty - diplomová práce

Práce se zabývá aktuálními poznatky z oblasti globálního oteplování. V první části jsou analyzovány teorie vysvětlující současné globálního oteplování... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Ekologie

33x

Systém nakládání s odpady ve Zlínském kraji - diplomová práce

Diplomová práce se zabývá managementem odpadového hospodářství ve Zlínském kraji na úrovni obcí s rozšířenou působností, a také na něj nahlíží jako na... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

13x

Integrovaný systém nakládání s odpady

Tato diplomová práce se zabývá managementem odpadového hospodářství ve Zlínském kraji na úrovni obcí s rozšířenou působností (ORP). Práce si klade za ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Ekologie

4x

Projekt opatření pro zlepšení migrační prostupnosti řeky Lubiny - diplomová práce

Cílem diplomové práce je zhodnotit současný stav vodního toku Lubina, co se týče její migrační propustnosti v návaznosti na chemismus vody ve zvoleném... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

1x

Perspektivy pasivních budov v ČR - diplomová práce

Tématem této diplomové práce jsou perspektivy pasivních budov v České republice. Práce zhodnocuje efektivnost vytápění staveb různými typy paliv, srov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

1x

Nové trendy v ukládání radioaktivního odpadu

Diplomová práce se zabývá nejen otázkou, kam radioaktivní odpady uložit, ale i jak zmenšit jejich objem, aby byla využitelnost úložiště co největší. A... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie, Energetika


1x

Geoekologické mapování území Oščadnica - slovensky

Cílem diplomové práce je podrobné geoekologické mapování a tvorba databáze fyzickogeografických informací o území Oščadnice, které patří mezi jedno z ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie, Geologie, Přírodní vědy - cizojazyčné práce

1x

Zalesňování nepříznivých stanovišť v Jizerských horách - diplomová práce

Diplomová práce vychází z obecných poznatků o problematice zalesňování v horských oblastech a snaží se je aplikovat do oblasti Jizerských hor. Úvodní ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie, Geografie

0x