Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Systém odměňování a hodnocení zaměstnanců

Systém odměňování a hodnocení zaměstnanců

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: BIBS - vysoká škola B.I.B.S., a.s. Brno, Brno

Charakteristika: Práce zabývající se systémem odměňování a hodnocení zaměstnanců je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V první jsou uvedeny obecné poznatky související s hodnocením zaměstnanců, jejich formami a metodami. V praktické části je popsán systém odměňování jedné brněnské firmy zabývající se zabezpečováním objektů a prostorů. Autor stručně hodnotí klady a zápory uplatňovaného způsobu odměňování a následně uvádí návrhy na případně změny či úpravy, které by měly vést ke zlepšení tohoto systému.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1
Odměňování a hodnocení pracovníků
2.1.1
Požadavky na hodnocení zaměstnanců
2.1.2
Formy hodnocení
2.1.3
Metody hodnocení pracovníků
3.
Praktická část
3.1
Mzdový systém
3.1.1
Mzdový řád
3.1.2
Management
3.1.3
Odměňování manažerů
3.1.4
Hodnocení a odměňování zaměstnanců
4.
Návrhová část
5.
Závěr
6.
Použitá literatura

Úryvek

"2. TEORETICKÁ ČÁST
2.1 Odměňování a hodnocení pracovníků
Jak je možné, že v jedné firmě se mi na účtu po výplatě octne částka podstatně vyšší než ve firmě druhé, když jsem vykonával totožnou práci? Netvrdím, že rozdíl bude třeba 50%, to už je asi přehnané. Možné to však je, proč ne? Je to samozřejmě ovlivněno velkou dávkou faktorů, z nichž velmi podstatné je to, jak je podnik velký a jeho momentální postavení na trhu. Další významnou složkou, kterou nemůžeme přehlížet je skutečnost, jaký má firma systém a postup při odměňování, hodnocení. To je většinou záležitost, která nás nejvíce zajímá, pokud se např. ucházíme o nové pracovní místo. V systémech odměňování, hodnocení zaměstnanců se mohou vyskytovat dosti podstatné, i když třeba na první pohled nepatrné rozdíly. Uvedu pouze výstižný stručný příklad. Uvažujme 2 zcela totožná zaměstnání (zároveň stejná fyzická i psychická náročnost) u 2 různých firem. Plat se skládá výhradně ze dvou složek: základní plat a bonusové ohodnocení. V první firmě dostávám výrazně vyšší základní plat, bonus je však téměř zanedbatelný. Druhá firma nabízí o dost nižší základní plat než první, bonus zde však hraje významnou roli v celkovém platovém ohodnocení. S plným bonusem si vydělám o 25% celkově více, než ve firmě první. Následné rozhodnutí, kterou práci si vyberu a proč, je zcela subjektivní a nemůže být nikým odsuzováno nebo považováno za horší, nesmyslnou variantu. Domnívám se tedy, že v dnešních tržních podmínkách najdeme bez větších obtíží 2 totožná zaměstnání, kde se výška platu může měsíčně lišit např. o 20%.
,,Hodnocení pracovníků je součástí tvorby a plnění cílů firmy a podmiňuje možnosti a potřeby jejího rozvoje. Pouze v tomto pojetí má hodnocení význam pro firmu i pro zaměstnance.“
„Lidský faktor je neodmyslitelný předmět managementu v celé historii jeho novodobého vývoje, protože práce společně s kapitálem a půdou jsou tři původní výrobní faktory“. Dnes jsou k těmto faktorům přidány ještě informace a v neposlední řadě také kvalita managementu. Na přelomu 19. a 20. století byl pracující občan brán pouze jako „zdroj fyzické zdatnosti a síly“. V některých firmách tak docházelo k rozdělení práce počínaje muži až po malé děti. Práce měla rozdílné požadavky pro vykonávání, z nichž hlavním byla, již ona zmíněná fyzická „vybavenost“. Největší úsilí management podniku věnoval zvětšení efektivnosti využívání zaměstnanců. Vždy byly vytvořeny normy, které musel zaměstnanec splnit. Mnohdy to však nebylo v lidských silách a pokud ano, tak pouze na omezený časový úsek. Společnost však brzy poznala, že takové postavení „dělníků“, není v konečné fázi dobré jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Posun k lepšímu byl spojen se dvěma hlavními faktory. Prvním byl rozvoj vzdělanosti, tím dalším celkové zvyšování životní úrovně. Víceméně nastala situace, kdy již bylo nezbytné pozměnit přístupy vedoucích manažerů vzhledem k zaměstnancům. Touto problematikou se zabývalo velké množství vědců, zejména pak psychologů. Bylo nezbytné rozpracovat podrobnější psychologii řízení podniku. Bylo velmi potřebné doplnit cenné poznatky, týkající se mezilidských vztahů, o což se velmi zasloužil Elton Mayo (The Human Probléme of an Industrial Civilization). Ve svých studiích dokázal vliv sociálních a psychologických faktorů na celkovou produktivitu práce. Na základě těchto poznatků se manažerské, řídící funkce posunuly o velký kus kupředu. Změnilo se i do té doby dosti nevýhodné postavení pracovníků. Ti najednou začali býti bráni jako objekt investic do rozvoje, jelikož se pomalu stávali jedním z rozhodujících faktorů při dosahování vytyčených cílů daného podniku či firmy.
Hodnocení pracovníků je podle Koubka definováno jako důležitá pracovní činnost zabývající se:
a) zjišťováním toho, jak pracovník vykonává svou práci, jak plní úkoly a požadavky svého pracovního místa, jaké je jeho pracovní chování a jaké jsou jeho vztahy ke spolupracovníkům, zákazníkům či dalším osobám, s nimiž v souvislosti s prací přichází do styku;"

Poznámka

The Nottingham Trent University, B.I.B.S., a.s. Brno, BA (Hons) in Business Management,
písemná práce k modulu Základy podnikání.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20938
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse