Seminarky.cz > B.I.B.S., a.s.

B.I.B.S., a.s.

Ulice: Lidická 81

Město: Brno

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Test z mikroekonomie

Práce obsahuje naskenovaný test z mikroekonomie, kde jsou vyznačeny správné odpovědi. Součástí práce jsou grafy a tabulky. U některých otázek se nabíz... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Skripta, učební texty

Kategorie: Ekonomie

890x

Romové v ČR

... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Sociologie

410x

Základy účetnictví

Charakteristika účetnictví - cíle, úkoly, funkce (hlavní a další). Účetní jednotky - co účtují, účetní období, hospodářský rok. Účetní zásady - věrné ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Účetnictví

249x

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Práce se věnuje představení problematiky dlouhodobého a nehmotného majetku v účetnictví. Text je rozdělen na teoretickou a praktickou část, kdy první ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Účetnictví

185x

Centrální bankovnictví v EU

Práce se zabývá popisem Evropské centrální banky. Vyzdvihuje její cíle a úkoly. Nechybí ani popis rady guvernérů, způsoby řízení a charakteristika mec... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Banky, Evropská unie


154x

Four Seasons s.r.o. - obchodní politika společnosti

Práce obsahuje analýzu obchodní politiky společnosti Four Seasons, s. r. o., podnikající v oblasti hotelnictví. V úvodu jsou stručně charakterizovány ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Strategický management


142x

Volba stylu manažerského rozhodování

Práce na téma volba stylu manažerského rozhodování, obsahuje teoretickou část o pojmu, fázích a stylech manažerského rozhodování a praktickou část - p... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Management

138x

Podnik jako sociální systém

... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Sociologie

129x

Moderní systémy řízení pracovního výkonu

Delší seminární práce na téma moderní řízení pracovního výkonu. Zaměřeno zejména na nástroje řízení pracovního výkonu (mzda, zaměstnanecké výhody, mož... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

122x

Psychologie prodeje

Práce je věnována problematice psychologie prodeje. Skládá se ze dvou částí. V teoretické části se autor zaměřuje na obecný popis deseti zákonů psycho... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Management, Psychologie

96x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]