Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Systém práva

Systém práva

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text obsahuje krátký přehled systému práva. Popisuje právní řád České republiky. Charakterizuje rozdělení práva podle účelu právní úpravy, i podle metody právní úpravy. Představuje právo vnitrostátní, mezinárodní a evropské právo.

Obsah

1.
Úvod
2.
Právní řád České republiky
3.
Rozdělení práva podle účelu právní úpravy
4.
Rozdělení práva podle metody právní úpravy
5.
Právo vnitrostátní a mezinárodní
6.
Evropské právo
6.1.
Primární právo
6.2.
Sekundární právo

Úryvek

"O právu můžeme konstatovat, že „je jedním ze sociálních systémů. Jako každý systém se vyznačuje jednotou, tvoří určitý celek, zároveň však také vnitřní diferenciaci.“
Předpokladem funkčnosti systému práva je jeho soulad, tj že jednotlivé právní normy nejdou do společného rozporu, který by je pak stavěl do pozice neproveditelnosti.

Právní řád České republiky
Právním řádem se rozumí systém pramenů práva, obsahujících právní normy určitého státu. Je souhrnem pramenů práva platného v daném státě, nebo v rámci mezinárodního společenství.
Právní řád České republiky patří ke kontinentálnímu typu právní kultury. Je založen především na psaném právu a je tvořen zákony a dalšími právními předpisy, ratifikovanými a vyhlášenými mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách (čl. 10 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění, a nálezy Ústavního soudu, kterými zrušil určitý zákon, jiný právní předpis nebo jejich jednotlivá ustanovení (čl. 87 odst. 1 písm. a), b) a odst. 2 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění).

Rozdělení práva podle účelu právní úpravy
Obecně lze rozdělit podle účelu právní úpravy právo na dva systémy, ve kterých se nachází normy hmotně právní a normy procesně právní.
„Hmotněprávní normy stanoví zjednodušeně řečeno, jaké práva a povinnosti mají adresáti.“ Obecně lze tedy konstatovat, že hmotněprávní normy směřují přímo k naplnění účelu práva. Jako jejich příklady můžeme uvést zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění nebo zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
„Procesně právní normy stanoví, jakým formálním způsobem, tj. jakým procesem, mohou být práva uplatněna, jak se mohou a jak se mají chovat v právním procesu, resp. jakým formálním způsobem může být vynuceno splnění povinností. Těmto normám se též říká procedurální pravidla.“
Nejde tedy v podstatě o nic jiného než stanovení řádu chování účastníků řízení a jejich postup v řízení. Účastníkům řízení jsou těmito procesními pravidly dávána procesní práva a povinnosti. Každá procesní pravidla obsahují zásady řízení jako takového za účelem především ochrany hmotných práv. Úpravu procesně právních norem najdeme jednak ve zvláštních zákonech jako je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění nebo zákon č. 141/1961, trestní řád, v platném znění, ale můžeme ji najít i v právních předpisem obsahujících hmotněprávní normy například zákon č. 1/1963 Sb., Ústava České republiky, v platném znění nebo i v zákoně č. 353/2004 Sb., o spotřebních daních, v platném znění."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19480
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse