Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Systém řízení bezpečnosti obce Příbram

Systém řízení bezpečnosti obce Příbram


Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce přibližuje možná bezpečnostní rizika pro město Příbram a ukazuje, jakým způsobem je na ně připraveno. Krátce představuje Příbram jako historické hornické město a jmenuje významné podniky, které v ní v současnosti působí. Identifikuje posléze na území města zdroje rizik především v podobě znečištění a provozních havárií a informuje o dnešním stavu ochrany obyvatel Příbrami i činnosti orgánů, které ji zajišťují. Zvláštní pozornost věnuje povodňovým výstrahám a stavu vody na řece Litavce a plánům v případě hrozby ze strany rizikových objektů jako masokombinát či plavecký stadión. V závěru textu jsou shrnuta důležitá bezpečnostní opatření v podobných rizikových objektech.

Obsah

1.
Úvod
2.
Příbramská historie a současnost
2.1.
Příbramské hospodářství
3.
Zhodnocení rizik na území obce
3.1.
Současný stav ochrany obyvatel města Příbram
4.
Co dělat při mimořádné situaci
4.1.
Informování starosty obce s rozšířenou působností a členů krizového štábu
4.2.
Krizový štáb obce
5.
Povodňové výstrahy a stav vody na Litavce
5.1.
Stupně povodňové aktivity
6.
Objekty, které by mohly zapříčinit vznik pohromy
6.1.
Zimní stadión Příbram
6.2.
Plavecký stadión Příbram
6.3.
Masokombinát Příbram, a. s.
6.4.
TRANS GAS – Kavernový podzemní zásobník plynu Háje
6.5.
Benzínové pumpy
7.
Závěr

Úryvek

"2. Zhodnocení rizik na území obce
Priority a rozhodující úkoly koncepce vycházejí z předpokladu „Bezpečnostní strategie České republiky“, že v horizontu nejméně deseti let nehrozí na území našeho státu vznik rozsáhlejšího vojenského konfliktu. Příznaky hrozby jeho vzniku bude možné na úrovni státu zjistit s dostatečným předstihem minimálně dvou let, což umožní přijmout potřebná opatření v ústředních orgánech, rozpracovat a realizovat je v podmínkách kraje.
Proto se v současnosti a nejbližší budoucnosti můžeme soustředit na přípravy opatření k ochraně obyvatelstva pouze při nevojenských ohroženích. Stálá pozornost musí být věnována rizikům provozních havárií a živelních pohrom.
Význačnými zdroji antropogenních rizik v Příbrami jsou objekty, kde se skladuje nebo nakládá s většími zásobami nebezpečných látek a v případě provozní havárie je v jejich bezprostřední blízkosti ohroženo obyvatelstvo. Jedná se o rizika úniku čpavku ze zimního stadionu, masokombinátu, úniku chlóru z úpraven vody a plaveckých bazénů. Další rizika představují objekty, kde se skladují látky a hmoty, při jejichž hoření se uvolňují jedovaté zplodiny, jež mohou zasáhnout obytné zóny nebo objekty ohrožující své okolí výbuchem, například benzínové pumpy, kterých je ve městě hned několik nebo podzemní zásobník plynu. Vyjmenované objekty a místa představují rizika vyžadující vyhlášení 3. stupně poplachu nebo zvláštního stupně poplachu.
Četnost výskytu provozních havárií na vodních dílech je nízká, přesto jsou rizikem představujícím značné negativní následky pro obyvatele Příbrami. V případě reálné havárie vyžadují tyto situace vyhlášení zvláštního stupně poplachu nebo krizového stavu.
S důsledky pro obyvatele je nezbytné počítat při rozsáhlých poruchách dodávek energií, nedostatku pitné vody, poruchách zásobování obyvatel potravinami a dalšími komoditami, při rozpadu kritické (životně důležité) infrastruktury nebo sociálního systému obce.
Nutné je věnovat pozornost organizačnímu zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva a opatřením směřujícím ke zmírnění následků při vzniku živelních pohrom, kterými může být obec postižena. V případě Příbrami je jedná především o možné záplavy, sněhové a námrazové kalamity.

2.1. Současný stav ochrany obyvatel města Příbram
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) vydalo dokument „Harmonogram realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015“.
Zkušenosti z činnosti integrovaného záchranného systému v podmínkách zákona č. 239/2000 Sb. potvrdily jeho funkčnost. Dokladem toho je zvládání mimořádných událostí, ke kterým v obci dochází například sněhová kalamita, povodeň v červenci 2009. Na Litavce se tehdy během krátké doby zvedla hladina na dvojnásobek. Organizováním záchranných a likvidačních prací i přijímáním adekvátních opatření krizového štáby se snížily materiální škody. "

Poznámka

Zpracováno jako seminární práce z předmětu Bezpečnostní management na Vysoké škole evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích.
Práce je výrazně kompilačního charakteru, mnohé její pasáže jsou volně dostupné na internetu.
Součástí práce jsou fotografie, rozsah čistého textu činí cca 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22928
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse