Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Systém sociálních služeb v okrese Jeseník

Systém sociálních služeb v okrese Jeseník


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava

Charakteristika: Práce popisuje dostupné sociální služby v okrese Jeseník. Seznamuje s typy služeb nejen pro seniory, sociálně vyloučené, zdravotně postižené a zdravotně znevýhodněné, ale také se službami pro děti, mládež, rodinu, i širokou veřejnost. Práce tyto služby charakterizuje dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. V závěru je uvedeno krátké zamyšlení autora seminární práce nad rozložením služeb v okrese Jeseník.

Obsah

1.
Senioři
1.1.
Domovy pro seniory
1.2.
Chráněné bydlení
1.3.
Pečovatelská služba
2.
Sociálně vyloučení
2.1.
Azylové domy
2.2.
Domy na půli cesty
2.3.
Chráněná bydlení
2.4.
Kontaktní centra
2.5.
Nízkoprahová denní centra
2.6.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
2.7.
Noclehárny
2.8.
Sociálně terapeutické dílny
2.9.
Sociální rehabilitace
2.10.
Terénní programy
3.
Zdravotně postižení a zdravotně znevýhodnění
3.1.
Denní stacionáře
3.2.
Domov pro osoby se zdravotním postižením
3.3.
Domov se zvláštním režimem
3.4.
Odborné sociální poradenství
3.5.
Pečovatelská služba
3.6.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
3.7.
Sociálně terapeutické dílny
3.8.
Sociální rehabilitace
3.9.
Týdenní stacionáře
4.
Děti, mládež, rodina
4.1.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
4.2
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
5.
Široká veřejnost
6.
Závěr

Úryvek

"2.Sociálně vyloučení

2.1 Azylové domy
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení
V městě Jeseník jsou občanským sdružením SKP Boétheia zřízeny Azylový dům pro muže a Azylový dům pro matky s dětmi.

2.2 Domy na půli cesty
Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
V obci Travná provozuje tuto službu Diakonie Českobratrské církve evangelické

2.3 Chráněná bydlení
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.
Službu poskytuje taktéž Diakonie Českobratrské církve evangelické, zařízení se nachází v městě Javorník ve Slezsku.

2.4 Kontaktní centra
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Služba je provozována občanským sdružením Darmoděj v městě Jeseník.

2.5 Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. Tato služba je poskytovaná v Jeseníku občanským sdružením Společenství křesťanské pomoci Boetheia a je součástí Azylového domu pro muže.

2.6 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve
věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně. Služba je provozována opět pouze v Jeseníku a to občanskými sdruženími Darmoděj a Sdružením Virtus."

Poznámka

Tato práce obsahuje tabulku.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://www.ops.cz/index.php?akce=kompla&kod=6&ids=2&table=; http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zm2071397vx1--.
Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Katedra psychologie a sociální práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16959
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse