Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Systém voleb v ČR

Systém voleb v ČR


Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce je výtahem toho nejpodstatnějšího ze zákona č. 247/1995 Sb. Obsahuje způsob voleb a popis průběhu voleb do Senátu a do Poslanecké sněmovny v ČR. Dále píše o pravidlech pro umísťování kandidátu na kandidátky stran kandidujících do PS a Senátu a vyplnění hlasovacího lístku. Způsob sestavení volební komise a způsob vyhodnocování volebních výsledků.

Obsah

1.
Úvod
2.
Volby do Parlamentu ČR
2.1
Obecná ustanovení
2.2
Volební komise
2.3.
Den voleb
2.4.
Volební kampaň
2.5.
Volební místnost
2.6.
Hlasování
2.7.
Volby do Poslanecké sněmovny
2.7.1.
Krajská volební komise
2.7.2.
Okresní volební komise
2.7.3.
Kandidátní listina
2.7.4.
Hlasovací lístky
2.8.
Volby do Senátu
2.8.1.
Obvodní volební komise
2.8.2.
Přihlášky kandidátů k registraci
2.8.3.
Hlasovací lístky
2.8.4.
Zvolení kandidáta
3.
Seznam literatury - zák. č. 247/1995 Sb.
4.
Závěr

Úryvek

"2.3. Den voleb

- volby do Parlamentu ČR vyhlašuje prezident republiky a to nejpozději 90 dnů před jejich konáním
- vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů
- za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno ve Sbírce zákonů
- volby se konají ve dvou dnech:
a) první volební den: hlasovámí začíná v 14.00
končí ve 22.00
b) druhý volební den: hlasování začíná v 7.00
končí ve 14.00
pozn. Pokud to místní potřeby vyžadují, může starosta stanovit začátek hlasování v 1. volební den na 12.00 a ve 2. volební den na 5.00.

2.4. Volební kampaň
- musí probíhat čestně a poctivě
- pro volby do Poslanecké sněmovny mají v době začínající 16 dnů a končící 48 hodin před zahájením voleb kandidující politické strany a koalice vyhraženo v Českém rozhlase celkem 14 hodin a v České televizi 14 hodin
- není dovoleno používat místního rozhlasu k volební agitaci politických stran, koalic a nezávislých kandidátů
- zveřejňovat výsledky předvolebních průzkumů veřejného mínění je dovoleno nejpozději do 7 dne voleb přede dnem voleb

2.5. Volební místnost
- musí být vybavena: a) volební schránkou
b) přenosnou volební schránkou
c) hlasovacími lístky
d) psacími potřebami
- na objektu, ve kterém je volební místnost se vyvěsí státní vlajka a ve volební místnosti se umístí velký státní znak

2.6. Hlasování
- předseda okrskové volební komise prohlásí volby za zahájené
- jako první má právo hlasovat předseda a po něm ostatní členové komise
- volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné
- voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti
- volič po příchodu do volební místnosti musí prokázat svou totožnost a státní občanství ČR, pokud to neprokáže, nebude mu hlasování umožněno
- postup hlasování: volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou obálku opatřenou úředním razítkem (obálky musí být neprůhledné, stéjné velikosti, papíru stéjné barvy a jakosti), pak se odebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků a tam hlasovací lístek upraví a vloží do úřední obálky (tím je zajištěna tajnost hlasování) a poté vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky
- volič může požádat ze závažných důvodů (zdravotní) obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost -> postup hlasování: komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou a hlasovacími lístky, při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování

2.7. Volby do Poslanecké sněmovny
- Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu 4 let
- poslancem Poslanecké sněmovny může být zvolen každý volič, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 21 let a není u něho překážka ve výkonu volebního práva
- volby do Poslanecké sněmovny se konají podle zásady poměrného zastoupení ve volebních krajích na území České republiky"

Poznámka

Práce kompilačního charakteru.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17620
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse