Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Systém vzdělávání zaměstnanců ve firmě

Systém vzdělávání zaměstnanců ve firmě


Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Andragogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola podnikání a práva (dříve Vysoká škola podnikání, a.s.) Vysoká škola podnikání a práva, a.s., Ostrava - Slezská Ostrava

Charakteristika: Tento text seznamuje se systémem vzdělávání zaměstnanců ve firmě. Zamýšlí se nad tím, co znamená lidský potenciál pro organizaci. Uvádí definice a druhy vzdělávání. Poukazuje na nutnost vzdělávání v organizaci, včetně jeho přínosů pro ni. Charakterizuje metody vzdělávání, i zásady pro vytváření systému a plánu rozvoje lidských zdrojů. Věnuje se využití odborné firmy a informační technologie pro systém vzdělávání, včetně vyhodnocování výsledků vzdělávání. V závěru se zabývá trendy vzdělávání 21. století.

Obsah

1.
Co znamená lidský potenciál pro organizaci a jak se pojí s potřebou vzdělávání
2.
Definice a druhy vzdělávání
2.1.
Odborné vzdělávání zahrnuje
3.
Nutnost vzdělávání v organizaci a co může vzdělávání organizaci přinést
3.1.
Mezi konkrétní důvody, které podporují nutnost vzdělávání pracovníků se řadí
3.2.
Vzdělávání může organizaci přinést
4.
Metody vzdělávání
4.1.
Metody vzdělávání na pracovišti při výkonu práce
4.2.
Metody vzdělávání používané mimo pracoviště
4.3.
Podnikové a mimopodnikové vzdělávací zařízení
5.
Nastavení systému vzdělávání
5.1.
Mezi zásady pro vytváření systému a plánu rozvoje lidských zdrojů patří
6.
Využití odborné firmy a informační technologie pro systém vzdělávání
6.1.
Analýza potřeb a znalostí organizace
6.2.
Tvorba číselníku znalostí
6.3.
Definice potřeb školení
6.4.
Školení a ověření znalostí
6.5.
Pravidelná vyhodnocování získaných znalostí
7.
Vyhodnocování výsledků vzdělávání
7.1.
Mezi metody používané k hodnocení výsledků vzdělávání se řadí
7.2.
Proces hodnocení vzdělávání můžeme rozdělit na tyto fáze
8.
Trendy vzdělávání ve 21. století
8.1.
Učící se organizace
8.2.
Přístup ke vzdělávání manažerů
8.3.
Elektronické vzdělávání (tzv. e-learning)
9.
Závěr

Úryvek

"3. Nutnost vzdělávání v organizaci a co může vzdělávání organizaci přinést

Z podnikového hlediska se potřeba vzdělávání za účelem zvýšení úrovně dlouhodobých cílů stává závislou na schopnosti podniku realisticky zformulovat požadavky na dovednosti pracovníků. Vzdělávání tak musí věnovat stejně tak pozornost schopnostem v oblasti tzv. „měkkých dovedností“ (interpersonálních a analytických), jak schopnostem v oblasti „tvrdých dovedností“ (výkon práce a fungování), a to v zájmu existující úrovně dovedností a ovlivňování konkurenceschopnosti v rychle se měnícím prostředí. Vzdělávání pracovníků je nuntou podmínkou pro zajišťování současné a zejména budoucí prosperity organizace.

Mezi konkrétní důvody, které podporují nutnost vzdělávání pracovníků se řadí:
- Změny trhu
- Zvýšená proměnlivost podnikatelského prostředí
- Povaha a vývojové tendence na trhu práce
- Změny sortimentu výrobků nebo služeb
- Změny techniky a technologie
- Požadavek na lepší využití technických zařízení a technologií
- Požadavek na snížení nákladů
- Organizační změny a změny ve způsobu řízení
- Zvýšení kvality výrobků nebo služeb
- Nutnost změn v prvcích podnikové kultury
- Orientace na kvalitu pracovního života
- Rozvoj informačních technologií
- Snížení nehodovostí apod.

V dnešní době není schopno mnoho firrem investovat do vzdělávání, nedokáže vidět věci z dlouhodobého časového horizontu. Je to vždy otázka priorit pro management firmy. Velká část firem vyčleňuje na vzdělávání jen minimální či žádné prostředky, nevěří v užitek vzdělávání. Změna tohoto názoru však není lehká. Lidské zdroje jsou dnes velmi drahé, využití potenciálu jednotlivců i týmů např. jen z 50 % je velká ztráta pro firmu, a právě profesionální vzdělávací společnost může v středně a dlouhodobém časovém horizontu v mnohém výrazně pomoci. Vzdělávání je tedy pohled pod povrch jevů, nikoli pouze rozbor jednotlivých událostí, je to systémový pohled na vzájemné souvislosti různých procesů, které se dějí v každé organizaci.

Vzdělávání může organizaci přinést:
- Zvýšení odbornosti pracovníků v seminářích
- Zlepšení schopnosti a zručnosti zaměstnanců prostřednictvím tréninku
- Výrazné zvýšení požadovaných výstupů (např. u obchodníků, manažerů)
- Formují se jím vztahy mezi společností a zaměstnancem
- Získání konkurenční výhody v kvalitněji připraveném personálu
- Profesionální konzultant jako katalyzátor vyvolá reakci u účastníků programů, kteří jsou poté schopni nacházet nová řešení a souvislosti ve své práci
- Externí konzultant pomáhá při formování špičkových týmů v organizaci
- Školící agentura poskytuje zpětnou vazbu pro manažery společnosti pro lepší řízení pracovníků"

Poznámka

Práce obsahuje schéma.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z mnoha zdrojů, např.: http://web.mvcr.cz/archiv2008/reforma/zpravy/priprava/moduly/m_pm_41.doc.; http://www.agentura-perseus.cz/doc/perseus-prezentace-plzensky-denik.doc.; http://sociologie.unas.cz/SOR_2004_2005/metody_rozvoje_pracovniku.doc.; http://www.fce.vutbr.cz/veda/dk2003texty/pdf/5-2/rp/nepolska.pdf.; http://web.mvcr.cz/archiv2008/reforma/zpravy/priprava/m_vzdela.html.
Vysoká škola podnikání, a. s., Studijní program Ekonomika a management, Studijní obor Podnikání.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17265
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse