Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Systém zdravotní péče v ČR - maturitní otázka

Systém zdravotní péče v ČR - maturitní otázka


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka velmi stručně seznamuje se systémem zdravotní péče v ČR. Vyjmenovává principy péče o zdraví. Charakterizuje zdravotní a zdravotnickou péči, i zdravotnictví. Informuje o zásadách, ze kterých vycházejí české zákonné normy.

Obsah

1.
Principy péče o zdraví v ČR
2.
Zdravotní péče
3.
Zdravotnická péče
4.
Zdravotnictví
5.
Zákonné normy v ČR vycházejí z následujících zásad

Úryvek

"Péče o zdraví v ČR je založena na následujících principech:
1) solidarita
2) vysoký podíl samosprávy
3) vícezdrojové financování s převažujícím podílem veřejného zdravotního pojištění
4) svobodná volba lékaře a zdravotnického zařízení
5) svobodná volba zdravotní pojišťovny v rámci systému veřejného zdravotního pojištění
6) stejná dostupnost poskytovaných služeb pro všechny pojištěnce

Jde o systém zdravotní péče vycházející z evropských tradic, založený na veřejných službách, který je financovaný převážně z veřejných prostředků.

Zdravotní péče
- představuje péči o zdraví zahrnující veškerou činnost celé společnosti, která:
 posiluje zdraví
 zabraňuje onemocnění
 léčí již vzniklá onemocnění
 snižuje následky nemoci

Podle údajů Světové zdravotnické organizace může zdravotní péče ovlivnit zdraví obyvatel z 20%. Z 80% působí na zdravotní stav populace jiné vlivy – životní styl, životní prostředí
a škodlivé návyky.

Zdravotnická péče
- je péče o zdraví, na které se podílí zdravotnictví, které poskytuje zdravotnické služby. Je součást
zdravotní péče.

Zdravotnictví
- je soustava odborných zdravotnických institucí a činností, které se zaměřují na péči o zdraví
občanů a slouží k uspokojování zdravotnických potřeb obyvatelstva
- zahrnuje:
- orgány a instituce  ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny
- organizace a společnosti  lékařská komora, odborné lékařské společnosti,
česká asociace sester"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a000ccc96da2.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
System_zdravotni_pece_MO.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse