Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Systematická filosofie - vypracované otázky ke zkoušce

Systematická filosofie - vypracované otázky ke zkoušce

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje 12 vypracovaných otázek ke zkoušce. V úvodu nejprve charakterizuje základní pojmy související s problematikou, poté se podrobně věnuje úvahám a myšlenkám týkajících se systematické filosofie.

Obsah

1.
Charakteristika filosofického myšlení, základní filosofické disciplíny
2.
Vztah filosofie k mýtu, náboženství a umění
3.
Vztah filosofie a vědy
4.
Základní ontologické pojmy - skutečnost, substance a smyslové věci
5.
Skutečnost a pohyb
6.
Prostor a čas
7.
Určenost bytí, deterministické indeterministické a teologické přístupy, problém svobody
8.
Poznání, jeho zdroje, cesty a hranice. Empirismus, historické zdůvodnění a současný význam
9.
Racionalismus, historické zdůvodnění a současný význam
10.
Iracionalismus, historické zdroje a současný význam
11.
Filosofické koncepce pravdy, klasická definice pravdy a její interpretace, problém verifikace
12.
Filosofický výklad podstaty člověka, přírodní, duchovní a společenská stránka člověka, problém smyslu života

Úryvek

"Odmítání filosofie z náboženských pozic
- setkáváme se s názorem, že rozum poškozuje víru  k víře není potřeba logická struktura
- k tomuto názoru se přikláněl např. Martin Luther: „Rozum je složkou ďáblovou.“; či Tertullián: „Věřím, protože je to absurdní, nesmyslné.“
Filosofie musí být podřízena theologii
- tento názor je sdílen většinou náboženských myslitelů
- filosofie není špatná, je dobré mít rozum
- z tohoto postoje má filosofie uvádět do souladu vědy a theologii  má vyšší postavení než jednotlivé vědy, ale stojí níže než theologie – tohle jsou pravidla určená shůry, nikoli zdola
- víra je tedy chápána jako něco víc než filosofie
Náboženství je naprosto samostatné
- náb. je samostatné a nesouvisí s vědou ani s filosofií
- tohle např,. postaj novopozitivizmu 20. stol., který rozlišoval 2 typy věd: formání a empirické
- formální vědy, jako např. matematika, nevypovídají nic o světě
- empirické vědy, např. fyzikální, vycházejí ze zkušenosti
- „Bůh existuje“  analýza  toto tvrzení se nedá empiricky ani vyvrátit, ani potvrdit  tvrzení do vědy nepatří  musí se přesunout
Protináboženská a nenáboženská pozice
- k této pozici se řadí např. Ludvig Feuerbach – „Podstata křesťanství“
- předpoklad, že filosofie je schopna (či povolána) náboženství zrušit
- člověk si vytvořil ideu Boha, protože si chtěl vytvořit ideu dokonalého člověka ( obraz zabsolutnění člověka) – člověk miluje Boha a až potom člověka
- Karel Marx  „náboženství je opium lidu“
- „Náboženství je nevědomé sebeuvědmování člověka, který buďto ještě sám sebe nenašel, nebo už se sám sobě ztratil.“
Nábožensky svébytný fenomén
- tento postoj přijímá víru jako výklad, odpovídání na tytéž otázky, avšak jiným způsobem
- náboženská víra je zcela legitimní vztah člověka ke světu a pokud ji nesdílíme, měli bychom být tolerantní vůči těm, kteří ji sdílejí
- náboženská víra je formou lidské víry, která je vlastní každému člověku (každý člověk v něco věří)
- víry se odlišují  náb. víra je víra v absolutno, víra celého člověka, víra v posvátno
- někdo věří náboženským, někdo jiným způsobem
- prožíváme svět i mimoracionálně – citově, obrazně, emotivně
- víra a filosofie se vzájemně obohacují, ale jedna nemůže druhou zničit (zrušit)

vztah filosofie a vědy
5. věda
- skutečné moderní vědy začínají utvářet počátkem novověku se (z počátku přírodověda,... fyzika... mechanika) a cílevědomě se začínají používat vědecké metody (cesty) jako např. indukce, dedukce, vědecké pozorování, experimentování, které se ve starověku a středověku neobjevuje (pouze se hádalo a zkoumání bylo náhodné)
- výsledky poznávacích aktivit zpravidlanevystupují odděleně, ale vytvářejí systémy – teorie
- systém poznatků, o kterých je na základě uznaných metod rozhodnuto, že jsou pravdivé, tvoří vědeckou teorii
 je však nutno vymezit, co vůbec věda je, jaké typy poznatků k ní patří, jaké metody jsou nutné, atd.  těmito problémy se zabývá teorie a metodologie vědy
- postavením vědy v kulturním, společenském a historickém poli se zamýšlí filosofie vědy
- ve filosofii vědy se setkáváme s problémem, který představuje rozdíl mezi přírodními a duchovními (společenskými) vědami
- přírodní vědy slavily úspěch na počátku novověku a soudilo se, že se jimi dájí vysvětlit všechny jevy skutečnosti, tedy i jevy psychické a kulturní  snaha najít univerzální vědu
-
- zápas o osamostatnění duchovních věd začal v 19. století (některé oblasti lidského života vyžadují pro jejich popis specifické přístupy, na které přír. vědy nestačí)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15063
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse