Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Systematizace bezpečnostního průmyslu - otázky

Systematizace bezpečnostního průmyslu - otázky

Kategorie: Technické - ostatní

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázky zpracovávají problematiku systematizace bezpečnostního průmyslu. Každá otázka je zodpovězena na základě výtahu skript a zápisů z přednášek. Týkají se například ochrany majetku, pultů centralizované ochrany, přenosu v digitální formě, detektivní činnosti, či Národního bezpečnostního úřadu. Kompletní seznam otázek je uveden v desetinném obsahu.

Obsah

1.
5 základních oblastí bezpečnostního průmyslu
1.1.
Detektiv v obchodě
1.2.
Strážný v obchodě
2.
Prvky předmětové ochrany objektů
2.1.
Povinnosti členů hlídací služby (HS) ve vztahu k ochraně majetku
3.
Bezpečnostní analýza a audit
3.1.
Základní vlastnosti pro provedení návrhu systému
3.2.
Rozbor definice technických služeb k ochraně majetku a osob
4.
Rozdíl mezi hotelovým detektivem a detektivem osobní ochrany osob
4.1.
Druhy ostrahy a jejich metodika
5.
Pulty centralizované ochrany – místo, úloha, trendy
5.1.
EZS (elektronické zabezpečovací systémy)
5.2
EPS (elektrická požární signalizace)
5.3.
Autonomní systémy
5.4.
Systémy integrované do PC
5.5.
Základní služby pultů centralizované ochrany (PCO)
6.
Základní rozdělení ústředen EZS
6.1.
Cíle bezpečnostního průzkumu
7.
Základní prvky plášťové ochrany
7.1.
Faktory růstu tempa expanze soukromých bezpečnostních služeb (SBS)
8.
Smyčkové propojení NO (smyčka spínaná) a NC (smyčka rozpínaná)
8.1.
Charakteristika, obecné schéma
8.2.
Definice bezpečnostní služby logistiky pohybu hotovosti, cenin
9.
Hlavní sektory SBS
9.1.
Definice elektromagnetické kompatibility (EMC)
9.1.1.
Rozdělení, ovlivňování technických prostředků
10.
Skupiny rozlišení detailů snímané scény dle ČSN EN 50 132-7
10.1.
Co zabezpečují bezpečnostní služby logistiky pohybu
11.
Stupně zabezpečení
11.1.
Charakteristika narušitele, jeho možnosti
11.2.
Co podmiňuje bezpečnostní služby logistiky pohybu
12.
Charakteristika přenosu v digitální formě
12.1.
Přenos po nesymetrickém vedení
12.2.
Personální principy bezpečnostních služeb logistiky pohybu
12.3.
Negativa a pozitiva specializace funkcí
13.
Nové trendy v oblasti využití PCO, výhody, nevýhody
13.1.
Obsah organizačních principů bezpečnostních služeb logistiky pohybu
14.
Přenos po symetrickém vedení
14.1.
Základní vlastnosti přenosu signálů po optickém vlákně
14.2.
Konfigurace a základní moduly systému OASIS
15.
Dělení kmitočtových pásem pro přenos signálu bezdrátových systémů
15.1.
Bezpečnost v bezpečnostních službách logistiky pohybu
16.
Základní trasa přenosu signálů s využitím symetrického vedení
16.1.
Nesymetrického vedení
16.2.
Význam korekčních zesilovačů
16.3.
Fáze přeprav hotovostí a cenin
17.
Projekty ochrany utajovaných skutečností pro prověrky NBÚ
17.1.
Co je to bezpečnostní doprovod?
18.
Metody detektivní činnosti
18.1.
Expandéry, NO, NC, EOL, 2EOL, ATZ
18.1.1.
Princip, výhody, nevýhody zapojení
19.
Pohyblivá ostraha objektů, povinnosti pracovníků
19.1.
Princip činnosti indukčního senzoru, blokové schéma
20.
Bezpečnostní rizika v oblasti prevence a v situaci ohrožení – rozdělení
20.1.
Speciální čidla
21.
Objektová bezpečnost, jaké platí zásady
21.1.
Dělení prvků prostorové ochrany
21.2.
Princip činnosti optických senzorů
22.
Činnost senzorů na ochranu skleněných ploch
22.1.
Význam ochrany informací
22.2.
Definice pojmu „ochrana utajovaných skutečností“
23.
Prvky venkovní obvodové ochrany, jejich činnost
23.1.
Utajované skutečnosti – definice, předmět
24.
Účel využití a použití ústředen EZS
24.1.
Princip činnosti smyčkové ústředny
24.2.
Stupně utajení užívané v EU i NATO
25.
Úloha a role Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ)
25.1.
Doplňková zařízení ústředen EZS
26.
Elektrická požární signalizace (EPS) – definice, základní úkoly
26.1.
Osoby navrhované ke styku s utajovanými skutečnostmi (US)
26.1.1
Požadavky, kritéria
27.
Vydávání potvrzení NBÚ pro organizace pracující s US
27.1.
Pojem „mechanické zábranné systémy“, základní rozdělení
28.
Prostředky ochrany utajovaných skutečností
28.1.
Problematika personální, administrativní a objektová bezpečnost
28.2.
Systémy elektronického zabezpečení motorových vozidel
29.
Bezpečnost informačních systému, kryptografická ochrana
29.1.
Certifikace kryptografických prostředků prostřednictvím NBÚ
29.2.
Přistup k soukromé detektivní činnosti, aspekty a zaměření
30.
Vývojový diagram pro návrh systémů CCTV
30.1.
Dotazníky pro zákazníka z důvodu vlastního návrhu systému
30.2.
Bezpečnostní analýza, její základní rozdělení

Úryvek

"2. a) Vyjmenujte prvky předmětové ochrany objektů.
b) Povinnosti členů hlídací služby (HS) ve vztahu k ochraně majetku.
a) Otřesová čidla - pracují na principu selektivního zpracování vlnění, jež se šíří pevnými tělesy při jejich mechanickém nebo termickém opracovávání. Nejnovější typy využívají při své činnosti digitálního zpracování signálu.
Čidla na ochranu uměleckých předmětů jsou určena pro střežení předmětů zavěšených ve výstavních síních, galériích a podobně. Tato čidla můžeme rozdělit do skupin:
• závěsová čidla - střežený předmět je zavěšen pomocí závěsného lanka na hák čidla.
Čidlo vyhodnocuje síly působící na hák a podle nastavení citlivosti
vyhodnotí elektronika i velmi slabé malé pohyby střeženého
objektu

• polohová čidla - elektromagnetická nebo kontaktní čidla, která citlivě reagují na
změnu polohy střeženého předmětu.
Kapacitní čidla jsou určena k indikaci přiblížení nebo doteku chráněného předmětu. Střežený objekt je umístěn v elektrickém poli čidla (Ep) nebo je přímou součásti elektrod. Osoba v elektrickém poli kondenzátoru tvořeného střeženým předmětem a polepy mění parametry dielektrika a tím i kmitočet oscilátoru. Fázový detektor tyto změny vyhodnocuje a dává povel k vyhlášení poplachu.

b) Pro pracovníky hlídacích služeb vyplývají povinnosti:
- zasáhnout při zjištění trestné a jiné protiprávní činnosti
- alarmovat síly k poskytnutí pomoci (tj. zejména pracovníky hlídací služby, hasičské záchranné sbory, orgány policie, popřípadě obecní policie, zdravotní službu apod.)
- včas rozpoznat a odhadnout nebezpečí, podílet se na provádění opatření k zabraňování úrazů, včetně prevence v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
- realizovat opatření na záchranu a pomoc při úrazech, požárech a jiných mimořádných událostech a poskytování podpory speciálním složkám (záchranné služby, hasičských záchranných sborů, policie apod.) po jejich příjezdu k události.

3. a) Bezpečnostní analýza a audit a její základní vlastnosti pro provedení návrhu
systému.
b) Rozeberte definici technických služeb k ochraně majetku a osob (definice
podle živnostenského zákona a nařízení vlády).
a) Jednou z činností hlídacích služeb, která je prováděná buď jako součást přípravy ochrany objektů, ve kterém bude realizována ostraha zajišťovaná hlídací nebo se jedná o jednu z forem bezpečnostního poradenství poskytované hlídací službou, které je prováděno jako samostatná činnost, aniž by byla konkrétnímu zákazníkovi poskytována ostraha.

Bezpečnostní analýza představuje zejména provedení následujících kroků:
- posouzení současného stavu bezpečnostního systému
- analýza hrozeb (tj. včetně jejich zdrojů) a zranitelnosti
- analýza reálných rizik."

Poznámka

Rozsah jednotlivý otázek je cca 0,5 - 4 strany. Práce obsahuje tabulku a několik schémat, rozsah čistého textu je necelých 32 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21751
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse