Systémová analýza

Kategorie: Informační systémy

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: .

Obsah

Systémová analýza - charakteristika. Pojmy - systém, systémové inženýrství, model systému, systémová strukturální analýza, analytik, rozdíl mezi analytikem, uživatelem a programátorem, programový prostředek tj. CASE, objekt, proces. Co může být chápáno jako systém. Definice analýzy - podle ČSN, podle ISO. Základní fáze obecného projektu, profesí analytik, počítačová podpora, kvalitně provedená analýza a její znaky. Srovnejme si dvě různé lidské tvůrčí činnosti. Porovnání fází stavby rodinného domku a vývoje systému pro řízení firmy, charakteristika těchto fází, dopady při jejich absenci. Model systému - MS jako nástroj zkoumání systému, jako nástroj pro ověření analýzy, jako zadání pro realizaci. Funkce funkce modelu systému - funkce poznávací, ověřovací, dokumentační. Nástroje modelu systému - grafický model, diagram datových toků, slovník dat, specifikace procesu, paměť, datový model (entita, relace, entitně-relační diagramy), stavové diagramy. Informační systémy, vývoj termínu proces. Diagram datových toků pro řízený proces. Informační systémy - systémy správy řízení, systémy podpory rozhodování, systémy umělé inteligence, expertní systémy, informační systémy pro řízení výrobních podniků. Tvorba technologické části informačního systému - programové prostředky: překladače-kompilátory, knihovny programů, databázové prostředky, grafické systémy, tabulkové procesory, textové editory. Životní cyklus informačního systému - vodopádový cyklus: zadání (Specifikace požadavků), analýza (Specifikace problému), návrh (Návrh implementace), programování (Implementace dokumentace), testování (Testování systému), předání (Zavedení systému do provozu), provoz (Provoz, údržba a rozvoj). Informační systém a jeho dimenze - data, operace a čas, procesně orientovaný přístup, datově orientovaný přístup, dynamicky orientovaný přístup. Funkční analýza a funkční model. Diagram datových toků - procesy, paměti, terminátory, datové toky, symbolika YOURDON/De MARCO. Komunikace s uživatelem - nástroje pro komunikaci s uživatelem (návrh základních ovládacích prostředků, návrh struktury menu, návrh formy základní komunikace, chybová hlášení, informační hlášení, návrh formátu vstupních formulářů a výstupních sestav. Pravidla pro návrh komunikace člověk – počítač. Datová analýza - datový model, hromadné zpracování dat, agendové zpracování dat, plná závislost dat a programů, nevýhody agendového zpracování, databázový přístup zpracování dat tj. oddělení datových struktur od programů. Základní pojmy zpracování dat - data, iformace, položka, datové typy, pole, skupinová položka (záznam), datový soubor, databáze, systém řízení báze dat SŘDB, aplikační úloha. Databázové technologie - entita, vztahová entita, vazba bez informace, vazba s informací, nezávislost dat (fyzická nezávislost, logická nezávislost). Datové modely - modely konceptuální, modely záznamově orientované, modely fyzické. Konceptuální datové modely - E – R model, výskytový diagram, typový E-R diagram. Integritní omezení - Integritní omezení pro atributy (základní specifikace atributů, neatomické atributy, ISA hierarchie), integritní omezení vlastností vztahů mezi entitami (kardinalita vztahu, povinnost členství ve vztahu, slabé entitní typy, dekompozice vztahu M : N), jiné konceptuální modely. Uživatelský vzhled programu - základní principy (princip prvořadosti uživatele, princip jednotnosti, princip vlídnosti), základní typy uživatelského vzhledu (příkazové orientované systémy, programy řízené pomocí výběru z nabídky, uživatelský vzhled ve stylu přímého řízení, komunikace v přirozeném jazyce). Průvodce uživatelským vzhledem - příručka uživatele, texty nápověd, zprávy produkované systémem jako hlášení uživateli (zprávy by měly respektovat kontext, ve kterém se uživatel právě nachází, měly by respektovat úroveň zkušeností uživatele, zaměření uživatele, měly by být pozitivní). Dokumentace projektu - úvodní projekt (specifikaci zadání, analýzu systému), technický projekt (návrh implementace systému, programová dokumentace, uživatelský manuál). Jak by měly příručky (= manuály, učebnice, ... ) vypadat - vzhled, komu je určena, logická struktura, styl, příklady, profesionální postup při tvorbě příručky. Pravidla tvorby DFD. Pravidla týkající se datových toků. Pravidla týkající se funkcí. Pravidla týkající se datových pamětí. Hierarchie DFD. Kontextový diagram, specifikace procesu (minispecifikace), strukturovaný jazyk, strukturní diagram SD, datový slovník (DD). Několik praktických poznámek k doplnění datové analýzy. Alternativa k diagramu datových toků - diagram funkční struktury DFS.

Úryvek

.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3846
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse