Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Systémové metodologie a teorie organizace

Systémové metodologie a teorie organizace

Kategorie: Kybernetika, Informační systémy

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: .

Obsah

Úvod do předmětu - historický vývoj systémových věd, systémové vědní disciplíny, jejich členění (teoretické vědní disciplíny, aplikované vědní disciplíny), systémový přístup. Obecná teorie systémů (matematická teorie systémů, konstruktivní teorie systémů). Základní systémové pojmy. Pojem systém - jeho typologie, příklady definic. Systémové koncepce - teoreticko-množinová koncepce, strukturně- maticová koncepce, teorie otevřených systémů, parametrická systémová koncepce, finalitní a účelový přístup.

Obecné a reálné systémy - základní vlastnosti systému, odvozené vlastnosti systému. Hierarchické uspořádání systémů. Struktura systému, okolí systému a jeho klasifikace. Stav systému. Chování systému. Klasifikace systémů. Obecné systémy - dynamické systémy, deterministické, stochastické, adaptivní, statické systémy. Pojmy relace, metasystém. Reálné systémy.

Statické a dynamické systémy a úlohy na nich - statické systém, struktura statického systému. Systémová algebra - precedenční matice, prostorová matice, matice následnosti, matice ohodnocení vazeb. Úlohy na statických systémech - optimalizační úlohy, úlohy o struktuře systému (identifikační úlohy, úlohy o cestách a cyklech, úlohy o rozhraní, ostatní úlohy). Dynamické systémy, základní typy dynamických systémů. Úlohy na dynamických systémech - úlohy o stabilitě, prognostické úlohy, optimalizační úlohy, ostatní úlohy.

Kybernetika a její ekonomické aplikace - historický vývoj kybernetiky. Základní pojmy v ekonomické kybernetice. Metody kybernetiky (metoda černé schránky, metoda modelování, metoda analogií, metoda simulací). Zpětná vazba v systému. Transformace v kybernetice.
Informace v kybernetických systémech. Základní pojmy teorie informace a komunikace. Kvantitativní pojetí informace. Typy informací z hlediska procesů v systému. Matematický popis signálů. Ekonomická informace.


Teorie regulace - základní pojmy. Druhy regulace. Ekonomická kybernetika. Charakteristika ekonomického systému. Prvek ekonomického systému. Struktura ekonomického systému. Chování ekonomického systému - dynamická rovnováha, stabilita, kybernetický model ultrastabilního systému.

Systémová analýza - historický vývoj systémové analýzy. Předmět systémové analýzy. Základní postupy systémové analýzy - analýza problémové situace, formulace problému a cílů jeho řešení, definování systému, jeho identifikace a zobrazení, analýza systému, syntéza systému, interpretace a komunikace řešení problému, implementace a realizace řešení problému. Charakteristika úloh systémové analýzy. Zadání úloh systémové analýzy a jejich řešení. Specifika systémové analýzy. Některé závažné problémy systémové analýzy.

Metodologie měkkých systémů a její využití - systémové metodologie (metodologie tvrdých systémů, metodologie měkkých systémů (akční výzkum (analýza systému, systémový projekt, implementace, provoz systému), Checklandova metodologie měkkých systémů a její fáze (nestrukturovaná problémová situace, vyjádření problémové situace, základní definice relevantních systémů), koncepční modely, porovnání problému a modelu, zjištění proveditelných změn, akce ke zlepšení problémové situace.

Projektování – východiska projektování. Definice projektu. Projekt jako model systému. Znaky projektu. Charakteristika projektování. Vývoj projektových přístupů ve vztahu k systémové metodologii. Vymezení fází projektování z různých hledisek. Postup projektování s ohledem na životní cyklus systému. Cyklus projektování z hlediska projektového řízení. Model postupu řešení systémové úlohy ve vztahu k projektování, rozsah využití jednotlivých kroků v životním cyklu. Návaznost prezentovaných přístupů na projektové řízení. Úvodní studie jako rámcový koncept řešení, její význam pro odhad úspěšnosti řešení - analýza a strukturování problému, strukturování problémového pole, vývojové trendy a analýza vlivů, cíle řešení a katalog variant řešení, hodnocení variant, rozhodnutí o pokračování projektu. Hlavní studie – tvorba celkového funkčního konceptu (převzetí klíčových závěrů z úvodní studie, přehodnocení struktury problémového pole, kontrola cílů systému, konkretizace a detailizace, aktualizace a detailizace rámcového návrhu, technické a informační zabezpečení). Detailní studie – koncepty pro podsystémy a dílčí systémy ve vzájemné vazbě (aplikace závěrů ze souhrnné studie, dopady na podsystémy a dílčí systémy, cíle pro podsystémy a dílčí systémy, hledání řešení, volba, problémy integrace).

Projektování – rozbor fází projektování. Tvorba a zavádění systému s ohledem na specifika řešení problému - rozhodnutí o realizaci, detailní projekty, příprava realizace, prostředí, příprava zavedení, plán zavádění, vytváření organizačních předpokladů pro zavedení a provoz, návrh odstavení starého systému, údržba systému, katastrofická, pojistná opatření. Hodnocení projektu - využívání systému, zpětná vazba pro hodnocení parametrů systému, základní faktory. Speciální projektové úlohy - racionalizační úlohy, jejich zvláštnosti. Systémové aspekty v řešení úloh postupem „zdola nahoru“ - permanentní projekty, jejich nevýhody.

Základní pojmy teorie organizace - koncepce dílčí části předmětu teorie organizace, cíle a čel části. Tematické části - teoretická východiska, organizace jako instituce, organizace jako proces, organizační struktury, sociální klima a kultura organizace. Předmět zkoumání teorie organizace - vliv a vývoj přístupů k pojmu organizace (ve věcném významu, ve smyslu uspořádání, v aktivním významu). Vztah organizace a řízení. Předmět zkoumání teorie organizace. Vývoj teorie organizace

Úryvek

.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3832
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse