Seminarky.cz > Životopisy > > > T. G. Masaryk a A. Comte jako významné osobnosti v dějinách sociologie

T. G. Masaryk a A. Comte jako významné osobnosti v dějinách sociologie


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na život a dílo Augusta Comta, zakladatele sociologie jako vědeckého oboru, a Tomáše Garrigua Masaryka, zakladatele sociologie české. Po krátkém představení předmětu a kontextu vzniku sociologie a jejím uvedení do vztahu s jinými společenskými vědami sleduje ve stručnosti historii české sociologie. Jádro textu poté mapuje přehledným způsobem životní osudy, tvorbu a významné myšlenky T. G. Masaryka a stejně postupuje v dalším oddíle, jehož předmětem zájmu je Auguste Comte. V závěru práce informuje o činnosti Masarykovy české sociologické společnosti a zamýšlí se nad významem Augusta Comta pro sociologii.

Obsah

1.
Předmět a vznik sociologie a její vztah k jiným společenským vědám
2.
Krátká historie české sociologie
3.
Tomáš Garrigue Masaryk
3.1.
Život a dílo
3.2.
Významné myšlenky
3.3.
Přehled díla
4.
Auguste Comte
4.1.
Život a dílo
4.2.
Významné myšlenky
4.3.
Přehled díla
5.
Masarykova česká sociologická společnost
6.
Zamyšlení nad významem Augusta Comta

Úryvek

"Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Masaryk se narodil 7. března 1850 v Hodoníně. Masarykův otec Josef, původem uherský Slovák, sloužil tehdy jako kočí ve dvoře císařského panství, matka pocházela z Hustopeče, její rodiče prý však přišli z Hané. Rodina byla chudá, mimo Tomáše měli rodiče ještě dva mladší hochy. Otec byl poslán na císařské dvory, a tak měnila rodina pobyt a malý Tomáš, jenž začal chodit do školy v Hodoníně, dochodil ji v Čejkovicích. Tak vyrůstal v prostředí slovenském, ve škole byl vychováván česky a také se Čechem cítil, ačkoli ho čekali dlouhé studie na německých školách. Nejprve pobyl dvě léta na reálce v Hustopeči, ale protože byl ještě mlád na učitelský ústav, kam ho rodiče zamýšleli dát, rozhodlo se, že se má učit ve Vídni uměleckému zámečnictví. Hochu, toužícímu povyšším vzdělání, se však řemeslo nelíbilo, utekl z Vídně a tak ho rodiče dali v Čejkovicích učit kovářem. Z toho ho vysvobodil hustopečský profesor, který zašel k jeho rodičům a domluvil jim, aby nadaného hocha dali studovat alespoň na učitele. Tak se dostal jako čtrnáctiletý na školu v Čejkovicích, aby se tam připravoval k přijetí na učitelský ústav. Ale místo toho vstupuje o rok později na gymnasium v Brně. Toto gymnasium bylo ale německé. Masaryk v tu dobu již vystupuje jako rozhodný Čech a tím už zůstává, i když pak jako sekstán Brno opouští a přestupuje na akademické gymnasium ve Vídni. Roku 1872 vstoupil na vídeňskou universitu, a dal se zapsat na filologii, ale svůj pravý obor nalezl teprve ve filosofii a nejmodernější vědě o lidské společnosti, sociologii. Jeho učitelé byli odpůrci německé metafyziky a tíhli spíše k positivismu, tím byla mladému Masarykovi usnadněna cesta ke Comteovi, zakladateli sociologie a anglickým myslitelům. Účastní se spolkového života českých studentů ve Vídni, v roce 1873 je starostou Českého akademického spolku a pomáhá organizovat přednáškovou činnost mezi českým dělictvem ve Vídni. V téže době, asi už jako šestadvacetiletý, začíná otiskovat v „Moravské orlici“ články na různá filosofická a z části politická témata. Roku 1876 dosahuje doktorského diplomu a poté odjíždí jako vychovatel v jedné vídeňské rodině do Itálie a do Lipska. Tam se seznámil se slečnou Charlottou Garrigue z Brooklynu v New-Yorku. Byla to jedna z rozhodujících událostí jeho života. Dostal se tím do styku s anglosaským světem a získal si na celý život ženu nevšedních předností ducha a srdce a typu u nás nevídaného. Roku 1878 se za ní plavil do Ameriky, vrátil se s ní jako se svou chotí a roku 1879 se jim narodila dcera Alice. Přitom neměl mladý Masaryk ještě stále zajištěné postavení a byl nucen žít se svou ženou velice skromně. V těchže letech však již předložil vídeňské universitě svůj habilitační spis „Sebevražda hromadným jevem společenské přítomnosti“, jímž si dobyl veliký úspěch ve vídeňských vědeckých kruzích.
Právě tehdy se zřizovala česká universita a Masaryk na ni byl povolán. Přednášl o praktické filosofii, zabýval se hlavně anglickým filosofem Humem a francouzským Pascalem, ukazoval na u nás neznámý svět anglosaského myšlení. Do české literatury se uvedl úvahami „O studiu děl básnických“.
Po nějaké době se už Masarykovým stoupencům začalo říkat „realisté“ a on sám byl nazýván zakladatelem realismu v naší politice. S doktorem Herbenem založil týdeník Čas a roku 1891 byl zvolen poslancem do říšské rady a tím vstupuje tento filosof a vědecký kritik mezi přední postavy našeho politického života. Masaryk je jednou z hlavních osobností, která se staví upřímně za věc dělnictva a probouzí svým vlivem smysl pro sociální otázky.
Poté co Masaryk opustil stranu mladočeskou se stal samostatnou politickou stranou, zvanou lidovou. Roku 1902 jel opět do Ameriky, vyzván harvardskou universitou, aby tam konal přednášky o našich a ruských dějinách. "

Poznámka

Práce obsahuje dvě drobné fotografie.
V textu se objevují pravopisné chyby.
Práce je kompilačního charakteru, některé její části jsou volně dostupné na internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22838
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse