Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Tahák z ekonomiky - příjmy firem

Tahák z ekonomiky - příjmy firem


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zisky firem - samofinancování, čerpání rezerv, CF z provozní a investiční činnosti. Výdaje, náklady, příjmy.

Obsah

.

Úryvek

ZISK (po zdanění) + ODPISY
+ Tvorba rezerv – Čerpání rezerv
CF ze samofinanc. Zásoby Pohl.
Krd CP Krd dluhy, záv., rez.
CF z prov. činnosti
Dld M (brutto) Akcie, dluhop.
(fin.dldM) CF z invest. činnosti
Dld dluhy Vlastní kapitál
– výplata dividend CF z fin. čin.

Poznámka

Neobsahuje název látky.
Není uvedena použitá literatura

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4409f3ccd0cfe.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Tahak_z_ekonomiky_-_prijmy_firem.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse