Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Tahová statická zkouška - laboratorní protokol

Tahová statická zkouška - laboratorní protokol


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Karviná - Hranice

Charakteristika: Jedná se o zpracované laboratorní cvičení, jehož zadáním bylo provést statickou zkoušku v tahu, z naměřených hodnot posléze určit ze strojírenských tabulek přibližně stejný druh materiálu jako u zkušební tyčinky.

Obsah

1.
Účel měření
2.
Popis měřících přístrojů.
3.
Postup měření
4.
Naměřené hodnoty
5.
Výpočty a vypočtené hodnoty
6.
Závěr

Úryvek

"1.Účel měření

Zjistit mechanické vlastnosti zkoušeného materiálu při statickém zatížení. Zjistit mez kluzu Re a mez pevnosti Rm z nichž určíme pomocí strojnických tabulek druh zkoušeného materiálu a jeho použití.

2. Popis měřících přístrojů.

Hlavní části: Siloměr, Přepínač smyslu zatížení, Spínač a Vypínač, Přepínač ovládaní rychlosti pohybu dolní čelisti, Dolní pohyblivá čelist, Horní pevná čelist.

3.Postup měření

1. Změříme 5x posuvným měřítkem na různých místech průměr dříku zkušební tyčinky.
2. Z odečtených hodnot průměru dříku vypočítáme průměrnou hodnotu dříku .
3. Průměrnou hodnotu dříku vynásobíme 10-ti získáme počáteční délku tyčinky .
4. Na upnutou zkušební tyčinku ve svěráku přeneseme vypočítanou délku ( = )pomocí důlčíku.
5. Upneme tyčinku do čelistí trhacího stroje.
6. Uvedeme stroj do chodu. Přepínač smyslu zatížení nastavíme do pozice 1. tj.(tah).Nastavíme regulátor
rychlosti pohybu čelisti na hodnotu 2,7.
7. Po spuštění stroje sledujeme čelisti, které natahující zkušební tyčinku a ručičku na siloměru.Napětí se
zvyšuje až se tyčinka přetrhne.
8. Sledujeme siloměr a odečteme hodnoty - ručička siloměru zakmitá, - ručička se zastaví
těsně před přetržením."

Poznámka

Obsahuje tabulky a není možná další úprava formátování, pokud byste chtěli zachovat formát práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45ee4e684dec3.zip (30 kB)
Nezabalený formát:
Staticka_tahova_zkouska.doc (115 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse