Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Tanec života: oděvní kolekce - bakalářská práce

Tanec života: oděvní kolekce - bakalářská práce

Kategorie: Design

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem práce bylo hledání významu slovního spojení „tanec života“ a vyjádření pocitů při tomto hledání několika formami a to filmem, tiskem a oděvem. Teoretická část krátce přibližuje historii tance, věnuje se pohybu a rytmu v souvislosti s životem a také popisuje použité materiály při tvorbě oděvní kolekce. Dále se zmiňuje o původu tisku a postupu práce při sítotisku. Praktická část se zabývá samotnou tvorbou všech bodů práce. Uvádí postupy, které autorka aplikovala a formou obrázků představuje oděvní kolekci.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Inspirace
2.1.1.
Tanec
2.1.1.1.
Historie tance
2.1.1.2.
Pohyb
2.1.1.3.
Rytmus
2.1.2.
Hlavní motiv k vytvoření tisku
2.1.3.
Podmět k vytvoření filmu
2.1.3.1.
Tanec života I
2.1.3.2.
Tanec života – návrhy
2.1.3.3.
Tanec života
2.1.4.
Výchozí body k utvoření oděvní kolekce
2.1.5.
Sítotisk
2.1.6.
Software pro vytvoření tisku
2.2.
Film
2.2.1.
Software
2.3.
Oděvní kolekce
2.3.1.
Barevnice
2.3.2.
Použité materiály
3.
Praktická část
3.1.
Film
3.1.1.
Tanec života I
3.1.1.1.
Doplňky k natáčení
3.1.2.
Tanec života – návrhy
3.1.3.
Tanec života
3.2.
Tisk
3.2.1.
Tvorba návrhu pro tisk
3.2.2.
Umístění tisku
3.3.
Oděvní kolekce
3.3.1.
Návrhy
3.3.2.
Technický nákres a popis
3.3.2.1.
Návrh II
3.3.2.2.
Návrh III
3.3.3.
Fotodokumentace realizovaných návrhů
4.
Závěr
5.
Použitá literatura

Úryvek

"1.1.1.1 Historie tance
„Tanec provází člověka od nejstarších dob civilizace. Jak v minulosti tak i dnes plní svou funkci kulturní, společenskou, uměleckou a zdravotní.“ [11, s. 5]
Kamilov uvádí, že se tanec objevuje již u primitivního člověka, který byl stejně jednoduchý jako on a zcela odpovídal náladě tančícího. V době specializace lidských zaměstnání se změnil i tanec, také se specializoval. Tzn. zrcadlení se určitého zaměstnání každého člověka v něm. „Bojovníci tančili tance válečné, při nichž napodobovali boj, lovci znázorňovali zvířata a lov na ně a rolníci nejčastěji setbu apod. Můžeme tedy předpokládat, že tanec je tak starý, jako lidstvo samo.“ [8, s. 9-10]
Když se stal tanec oblíbeným pro svou estetickou roli, vytratil se v ten okamžik jeho původní účel. „Vybíjení přebytečné energie – a stal se čistým uměním, jehož adepti, tanečníci, byli vedeni k jeho zdokonalení.“ [8, s. 11]
„Nejstarší tance, které byly uměním, jsou tance asijské a egyptské a ty měly vliv na tanec řecký, z něhož vycházejí tance evropské. Z takového tance lidu později vznikl chór a k němu se později připojili herci a utvořili tak divadlo.“ [3, s. 9-10]
V prvotních divadelních hrách např. postavu, která měla na scéně zemřít, hrál člověk odsouzen k smrti a ten byl skutečně ubit, aby diváci získali co nejvěrnější pocit z hořkosti umírání [22, s. 40s].
„Tanec zaujímal důležité místo a funkci v životě člověka od nepaměti a společně s hudbou patřil k nejtypičtějším prostředkům sebevyjádření. Byl vždy nedílnou součástí posvátných obřadů a rituálů, které se konaly u příležitosti důležitých událostí a mezníků v životě, jakými bylo například narození dítěte, iniciační obřady příslušníka kmenové komunity, sňatek, úmrtí apod. Znázorňoval často mýty, stvoření a vztah k bohům, umožňoval komunikaci s duchy předků. Rituály měly velmi důležitou psychohygienickou funkci, neboť pomáhaly jedinci smířit se s rytmy v přírodě a s procesy změny, zrání a dospívání. Tanec doprovázel také rituály, které s týkaly zemědělství a lovu, a samozřejmě byl také využíván při léčbě nemocí.“ [1, s. 13]
„Uplatnění tance jako léčebného rituálu sahá až do nejranějších počátků lidské historie. Taneční terapie staví na psychologických a fyziologických pojetích, které zdůrazňují vztah těla a psyché.“ [6, s.17] „Staří Řekové považovali některé formy tance za očistné nebo uzdravující, neboť docházelo k uvolnění emocí“ [1, s. 18].
Siblík se blíže zmiňuje k původu tanců bojovných, náboženských, lidových, společenských a tanců lásky.
Z nutnosti stále udržovat tělo v bojovné zdatnosti a pohotovosti vznikly hry, které tento cíl plnily. Tyto pěstěné fyzické vlastnosti byly pak „symbolickým a nekrvavým způsobem“ předváděny při slavnostních příležitostech formou tance. Tyto tance také sloužily k „roznícení mysli před bojem samým a to zpětným působením těla na ducha“. Tak se vyvinuly tance bojovné, které jsou doloženy v každé kulturní historii všech národů. V té době se také formuje um strategie.
V časech neválečných „opíjel se člověk nejsilnějším požitkem, při němž i nejchladnější srdce jihlo – láskou“. Tam kde se slavila plodivá síla, symbolicky se opakovala gesta lásky, která byla považována za posvátné pro svou schopnost dávat život – rozmnožovat. „Tanec lásky lze nalézt na všech stupních civilizace ve formě naivní, cynické, hieratické, a zjemnělé až do odtažitosti.“
Náboženské tance jsou považovány za nejstarší choreografickou formu, protože napodobovaly „pohyb hvězd, gesta božstev a veliké činy“. „Posvátná úcta s city elegickými provázela lidskou schránku toho, jenž odcházel do tajemného neznáma v tancích pohřebních.“"

Poznámka

Práce obsahuje několik schémat, rozsah čistého textu je cca 18,5 stran.
Výsledná fotodokumentace není v práci obsažena.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21887
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse