Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Technická infrastruktura ve městě Havířov

Technická infrastruktura ve městě Havířov

Kategorie: Geografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zkoumá technickou infrastrukturu města Havířov. Přibližuje stav jednotlivých odvětví technické infrastruktury - dopravy, energetiky, vodního hospodářství a ekologických služeb. Rovněž se zaměřuje na stav místního územního plánu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Základní charakteristika města
3.
Územní plánování
4.
Technická infrastruktura
4.1
Doprava
4.1.1
Silniční
4.1.2
Železniční
4.1.3
Cyklistická
4.2
Energetika
4.2.1
Elektroenergetika
4.2.2
Plynárenství
4.2.3
Teplárenství
4.3.
Vodní hospodářství
4.3.1
Vodárenství
4.3.2
Kanalizace
4.4
Ekologické služby
4.4.1
Odpadové hospodářství
5.
Závěr
6.
Zdroje

Úryvek

"4.2. Energetika

4.2.1. Elektroenergetika
V Havířově ani v jeho správním obvodu není provozován žádný významný zdroj elektrické energie. Její potřebu je tedy nutno zajišťovat z distribučních sítí vysokého napětí. Významným napájecím bodem v kraji, napojeným z nadřazené soustavy 400 kV, je transformační stanice 400/110/22 kV Albrechtice, která zajišťuje dodávku el. energie do sítí 110 a 22 kV do Havířova a rozsáhlého okolí. Dalším významým napájecí bodem sítě pro město je trafostanice TS 110/22/6 kV Havířov B. Tato trafostanice má ještě rezervy. V městské části Šumbark je dále provozována rozvodna 22 kV Šumbark, napojená z trafostanice Havířov, vedeními 22 kV.
Z těchto dvou transformačních stanic je distribuční soustavou ČEZ Distribuce, a.s., rozváděna elekrická energie v napěťových hladinách 6 a 22kV. Značnou část města pokrývá starší 6kV kabelová síť, která je však již několik desetiletí za hranicí své ekonomické životnosti a procento její spolehlivosti stále klesá. Aby pokryla zvýšené nároky na elektrický příkon, prochází v současné době síť rozsáhlou rekontrukcí s cílem úplného přechodu na napěťovou hladinu 22 kV do r. 2018. Distribuční soustava VN - 22 kV ČEZ Distribuce a.s. je udržována v dobrém technickém stavu, potřeby odběratelů el. energie z této sítě jsou pokryty s dostatečnou rezervou.
Rozvody elektrické energie je pokryto 100% domácností. Nevýhodou je připojení Havířova k elektrické síti jen z jednoho směru, takže v případě výpadku dosavadního napájení není možnost jiného napojení.

4.2.2. Plynárenství
Plynovodní sítě v Havířově spravuje z velké části Severomoravská plynárenská, a.s., zhruba čtvrtinu pak spadá pod město Havířov. Havířovem prochází vysokotlaký plynovod DN 500, PN 40 Staříč – Suchá, aby byla kapacitně pokryta poptávka pro stávající odběratele i pro případnou novou výstavbu, je tento plynovod od roku 2008 rekonstruován. V Havířově je kombinovaná plynovodní síť v úrovních středotlak – nízkotlak.
Plyn se v Havířově používá hlavně pro vaření, vytápění je realizováno systémem centrálního zásobování teplem. Celkem je plynem vybaveno 95% domácností a stav sítě je dobrý.

4.2.3. Teplárenství
Ve městě Havířov je rozvinutá horkovodní soustavu CZT, která dodává teplo pro převážnou část bytové komunální a podnikatelské sféry. Teplo je vyráběno a rozváděno společností Dalkia ČR, a.s., Divize Karviná, konkrétně z jejich tepláren Karviná a ČSA. Tyto dva zdroje jsou propojeny horkovodem a v případě havarijních stavů jsou vzájemně zastupitelné.
Dodávku tepla z horkovodní soustavy k jednotlivým odběratelům zajišťuje 168 výměníkových stanic. Mezi nejvýznamnější provozovatele těchto stanic a na ně navazujících sítí patří Havířovská teplárenská společnost a.s. a OKD - Správa majetku a.s. Havířov.
Asi 95% domácností a podniků v Havířově je napojeno na centrální zásobování teplem. Co se týče technického stavu, je celá síť v pořádku, průběžně jsou prováděny plánované opravy. Tento způsob dodávky tepelné energie je z hlediska ekologického velmi vhodný pro město s tak znečištěným ovzduším jako má Havířov."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17335
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse