Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Technická zpráva pro bytový dům

Technická zpráva pro bytový dům

Kategorie: Stavebnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce je technickou zprávou pro výstavbu bytového domu. Je dělená na více částí. Jako první jsou představeny průvodní a souhrnná technická zpráva. Informují o základních podkladech, požadavcích na výstavbu a o regulačním, územním plánu. Poté autor seznamuje s termínem výstavby a se statistickými údaji týkající se orientační ceny za stavbu a celkové podlahové plochy. Druhá část práce hodnotí staveniště z architektonického hlediska, dopravní obslužnosti, bezbariérového užívání a jiných aspektů. Zpráva je doplněna dokladovou částí, zásadami organizace stavby a přiloženou dokumentací. Poslední část informuje, jak bude stavba technicky řešena, jak bude zajištěn rozvod vody, plynu, elektrické energie a jakým způsobem bude fungovat kanalizace.

Obsah

1.
Průvodní zpráva
1.1
Identifikační údaje
1.2
Základní údaje charakterizující stavbu
1.3
Přehled výchozích podkladů
1.4
Požadavky dotčených orgánů
1.5
Obecné požadavky na výstavbu
1.6
Regulační a územní plán
1.7
Věcné a časové vazby
1.8
Termíny výstavby
1.9
Statistické údaje
2.
Souhrnná technická zpráva
2.1
Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení
2.1.1
Zhodnocení staveniště
2.1.2
Urbanistické a architektonické řešení
2.1.3
Technické řešení
2.1.4
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
2.1.5
Řešení technické a dopravní infrastruktury
2.1.6
Vliv stavby na životní prostředí
2.1.7
Řešení bezbariérového užívání
2.1.8
Průzkumy a měření
2.1.9
Podklady vytýčení stavby
2.1.10
Členění stavby
2.1.11
Vliv stavby na okolní pozemky a stavby
2.1.12
Způsob zajištění BOZP
2.2
Mechanická odolnost a stabilita
2.3
Požární bezpečnost
2.4
Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
2.5
Bezpečnost při užívání
2.6
Ochrana proti hluku
2.7
Úspora energie a ochrana tepla
2.8
Bezbarierové řešení
2.9
Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
2.10
Ochrana obyvatelstva
2.11
Inženýrské objekty
2.12
Výrobní a nevýrobní technologická zařízení
3.
Situace stavby
4.
Dokladová část
5.
Zásady organizace stavby
5.1
Technická zpráva
5.1.1
Informace o rozsahu
5.1.2
Významné sítě technické infrastruktury
5.1.3
Napojení na staveništní zdroje energie
5.1.4
Úpravy z hlediska bezpečnosti třetích osob
5.1.5
Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů
5.1.6
Řešení zařízení staveniště
5.1.7
Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení
5.1.8
Stanovení podmínek pro provedení stavby
5.1.9
Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě
5.1.10
Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů
6.
Dokumentace stavby
6.1
Architektonické, výtvarné a funkční řešení
6.2
Stavebně technické řešení
6.3
Spolupráce projektanta
6.4
Vodovod
6.5
Kanalizace
6.6
Vytápění
6.7
Elektroinstalace

Úryvek

"1) Urbanistické, architektonické a stavebné technické řešení
a) Zhodnocení staveniště
Jedná se mírně svažitý pozemek, nacházející se v lokalitě Josefův Důl u Jablonce nad Nisou. Pozemek určený k zástavbě BD a navazuje na stávající zástavbu panelových domů. Jedná se o BD, částečně podsklepen s 3N.P. a s neobytným podkrovím a sedlovou střechou.

b) urbanistické a architektonické řešení
Stavba je osazena 10 m od uliční čáry a její vstupní stěna je na ní kolmá. Dům je částečně podsklepen s třemi nadzemními podlažími a má neobytné podkroví. V 1.NP se nachází vstup, 4 bytové jednotky z nichž 1 pro ZTP osoby, schodišťový prostor, prostor chodby a zádveří. Dům má sedlovou střechu se střešními okny. Krytina je profilovaná, z ocelového plechu a s barevnou povrchovou úpravou.

c) technické řešení
Bytový dům tvoří samostatný stavební objekt. Vytápění domu je centrální plynovím kotlem.

d) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
Stavba je napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Hranice pozemku sousedí s komunikací, která je v současné době v majetku investora a z ní je veden i přístup na pozemek a do objektu.

e) řešení technické a dopravní infrastruktury
Přístup pro pěší ve veden bránou z komunikace. Parkování osobních vozů je zajištěno na pozemku stavebníka.
f) vliv stavby na životní prostředí
Stavba nemá záporný vliv na životní prostředí

g) řešení bezbariérového užívání
Přístup do 1. NP je veden bezbarierově přímo z terénu.

h) průzkumy a měření
Při prohlídce pozemku bylo stanoveno nízké radonové riziko.

i) podklady vytýčení stavby
Geometrické vytýčení stavby nebylo prováděno. Pro potřeby PD se stanovuje úroveň +-0,000 podlaha v 1. NP

j) členění stavby
SO 01 Bytový dům
SO 02 Oplocení
IO 1 přípojka NN
IO 2 přípojka vodovodu
IO 3 přípojka kanalizace
IO 4 přípojka plynu


k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby

Stavba nemá vliv na okolní pozemky a zástavbu

l) Způsob zajištění BOZP
Zajistění BOZP zajištuje dodavatel stavby.

2) Mechanická odolnost a stabilita
Stavba je navržena v souladu s technologickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů."

Poznámka

Práce je psaná převážně v heslech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20431
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse