Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Technická zpráva pro stavební povolení - rodinný dům

Technická zpráva pro stavební povolení - rodinný dům

Kategorie: Stavebnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o ukázkovou technickou zprávu pro stavební povolení rodinného domu. Zpráva je velmi podrobná a je sepsána podle ČSN EN. Obsahuje všechny důležité části.

Obsah

1.
Architektonické a stavebně technické řešení
1.1.
Účel objektu
1.2.
Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení
1.3.
Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory
1.4.
Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost
1.4.1.
Bourací práce
1.4.2.
Zemní práce a terénní úpravy
1.4.3.
Vodotěsné izolace
1.4.4.
Svislé konstrukce
1.4.5.
Vodorovné konstrukce
1.4.6.
Konstrukce zastřešení
1.4.7.
Střešní plášť
1.4.8.
Tepelné izolace
1.4.9.
Podlahy
1.4.10.
Povrchové úpravy
1.4.11.
Ocelové konstrukce
1.4.12.
Okna, dveře
1.4.13.
Klempířské výrobky
1.4.14.
Údaje o technickém vybavení objektu
1.5.
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů
1.6.
Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu
1.7.
Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků
1.8.
Dopravní řešení
1.9.
Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření
1.10.
Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Úryvek

"d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

1. BOURACÍ PRÁCE
Bourací práce nejsou součástí tohoto projektu a nebudou prováděny.

2. ZEMNÍ PRÁCE A TERÉNNÍ ÚPRAVY
Pro provedení stavby není třeba uvolnit žádné další pozemky ani objekty. Popřípa-dě zábor zajistí stavebník s příslušným sousedem objektu, či pozemku.
Přístup na stavbu je zajištěn ze stávající komunikace. Úprava příjezdové komuni-kace není zapotřebí.
Před zahájením stavby budou zjištěna a vytýčena veškerá vedení podzemních in-ženýrských sítí a telekomunikační kabely (vypískáno jednotlivými správci sítí). Nebu-dou prováděny přeložky podzemních ani nadzemních vedení.
Odtěžení zeminy pro základové pasy bude provedeno rypadlem – upřesněno před realizací stavby.
Rozsah výkopových prací je patrný z výkresu základů a řezu objektem, použitelná mechanizace není předepisována. Základová spára bude chráněna po dobu výstavby ve smyslu čl. 35 ČSN 731001. Zemina v okolí základů bude zhutněna na pevnost 0,2 MPa.

3. ZÁKLADY
Základová spára bude provedena v nezámrzné hloubce min 1,0 m pod upraveným terénem. Základové pasy budou provedeny z betonu B15, které je možno z 1/3 proložit lomovým kamenem. V rámci provádění podlahových konstrukcí budou provedeny podkladní betony z betonu B20. Podkladní beton je vyztužen KARI sítí Q 188 (oka 150x150 mm, průměr drátu 6 mm). Pod podkladními betony budou vrstvy ze štěrkopísku, proto je zapotřebí hutnit vrstvy v mocnosti max. 0,25m na únosnost 0,2MPa. Podkladní betony budou betonovány na zhutněnou vrstvu prosívky v tloušťce minimálně 50mm.
K přejímce základové spáry bude přizván statik, či geolog a bude provedeno měření únosnosti dynamickým způsobem (1-2 zkoušky)
Při provádění spodní stavby bude provedeno minimum pracovních spár. Nepřipadá v úvahu provádět pracovní spáru ve styku více základových pasů.

4. VODOTĚSNÉ IZOLACE
Hydroizolaci tvoří asfaltový pás SKLOBIT 40 MINERAL natavený na penetrova-ný podklad. Přesahy budou ponechány min. 100 mm a budou pečlivě svařeny. V případě výskytu středního radonového rizika bude použit natavitelný pás hliníkovou vložkou, např. BITALGIT nebo FOALBIT.
Ve vlhkých provozech bude pojistná hydroizolační vrstva provedena hydro-izolační stěrkou vytaženou min.150 mm nad úroveň čisté podlahy. V místě vany, spr-chového koutu a umyvadel bude provedena hydroizolační stěrka pod celou výškou obkladů a dlažeb (je možno použít i nátěr)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18917
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse