Technické kreslení

Kategorie: Strojírenství

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na technické kreslení. Popisuje strojnické výkresy, čáry písmo, řez, průřez, přerušení obrazu, kótování oblouků a úhlů, čepové spoje, závlačky, drážkové spojení a jiné.

Obsah

1) Strojnické výkresy-formáty, skládání, měřítka
2) Čáry písmo
3) Metoda promítání v 1. kvadrantu, zobrazení pravidelných geometrických těles a jejich kotování
5) Řez a průřez
6) Přerušení obrazu, opakující se shodné prvky
7) Zásady při kótování strojní součásti
8) Kótování obloků, poloměrů, průmětů a koulí
9) Funkční a technologické kótování
10) Kótování úhlů a zkosených hran
11) Kótování sklonu a kuželů
12) Rozměrová a geometrická tolerance
13) Jakost povrchů strojních součástí
14) Toleranční soustava
16) Závity- tvary, rozměry, tolerování závitů
17) Kreslení šroubů, matic a šroubových spojů
18) Namáhání a pevnostní únosnost
19) Šrouby namáhané silou kolmou k ose šroubu
20) Spoje a spojovací součásti
21) Kolíkové spoje, namáhání a pevnostní
22) Čepové spoje, namáhání a pevnostní únosnost
23) Stroj – mechanismus – součást
24) Závlačky a pojistné kroužky
25) Klíny, pera, namáhání a pevnostní únosnost
26) Drážkové spojení, namáhání a pevnostní únosnost
27) Svěrné spoje- rozdělení, namáhání a pevnostní únosnost
28) Namáhání a pevnostní únosnost svarových spojů
29) Svarové spoje, způsoby svařování, druhy tavných svárů
30) Hřídele, rozdělení, namáhání a pevnostní únosnost
31) Tlakové nádoby, materiál, výpočet
32) Potrubí-výpočet. Trubky, spoje trubek, tvarovky
33) Kompenzace teplotní roztažnosti potrubí
34) Armatury
35) Ložiska-rozdělení, tření v kluzných ložiskách
36) Valivá ložiska-mazání,těsnění, údržba
37) Ozubená kola, princip, evolventní ozubení
38) Kreslení ozubených kol
39) Strojírenské materiály, základní vlastnosti, jejich zkoušení
40) Zkoušky tvrdosti materiálu
41) Mechanické zkoušky dynamické
42) Metalografie, krystalické mřížky. Překrystalizace železa
46) Princip práce čerpadel
47) Objemová čerpadla
48) Odstředivá čerpadla
49) Princip práce kompresorů
50) Vícestupňové komprese, druhy kompresorů

Úryvek

"Výrobní výkres a výkres sestavení
Výrobní výkres je výkres, obecně tvořený podle originálu, obsahující všechny údaje potřebné pro výrobu. Součásti všech montážních skupin a podskupin se kreslí jako samostatné detailní výkresy. Výjimku tvoří pouze neopracované normalizované součástky. Montážní podskupiny se kreslí na výkresech podsestav a montážní skupiny na výkresech sestav. Výsledné výrobky se znázorňují na výkresech hlavních sestav.

Výkres sestavení:je výkres zobrazující vzájemnou polohu nebo tvar skupiny smontovaných částí vyšší konstrukční úrovně. Výkresy sestavení jsou kresleny tak, aby nárys sestavení odpovídal poloze, jakou zaujímá celek ve stroji. Jednotlivé součásti se označují pozičními čísly. Všechna čísla pozic se uspořádají do řad nebo sloupců, soustředěných pokud možno v základním obrazu. Vynášecí čáry pozic se nesmí vzájemně křížit nebo splývat s jinými čarami. Kreslí se součástky, které nemají detailní výkresy. Pohyblivé součásti se většinou kreslí v některé z krajních poloh. Sestavení se už detailně nekótují, udávají se pouze rozměry, které se musí dodržet při montáži nebo jsou důležité pro sestavení. Nemají se uvádět kóty, které jsou již na detailních výkresech K výkresu sestavení se zhotovuje seznam součástí ,případně podsestav, které obsahuje. Tento seznam se nazývá kusovník a provede se buď přímo na výkrese jako nástavba popisového pole nebo mimo výkres.

16)Závity- tvary, rozměry, tolerování závitů: jsou levotočivé a pravotočivé závity ty se dále dělí na Metrický M, Whitwortův W, trubkový G, lichoběžníkový rovnoramenný a lichoběžníkový nerovnoramenný, Oblí , Edisonův. Rozměry: stoupání, úhel šroubovice, průměr závitu. Tolerování závitů: Normalizované šrouby se dělají proto aby se dali lehce vyměnit. Jsou tolerance pro uložení s vůlí, s přesahem a přechodná.Je stanoveno ČSN.
Vnější závit: Vnitřní závit:K označení závitu se připisují další údaje:
M – metrický závit M12
M24 x 2 - s jemnou roztečí
M24 LH - levý závit
W – Whithwordův závit W 5/8“ - 5/8 palce
G – trubkový závit G 3/8“ - jmenovitá světlost trubky 3/8 palce

17)Kreslení šroubů, matic a šroubových spojů:

18 Namáhání a pevnostní únosnost Silové poměry:
Normálová síla Fn = Ft / μ
μ – součinitel tření v závitech
Ft – Coloumbova třecí síla
Obvodová síla Fo = F tg(ψ+φ)
F -zátěžná síla
φ = třecí úhel u ostrých závitů = 1/2α
ψ = úhel stoupání
Třecí moment v závitu:
Mz = Fo d2/2 = F d2/2 tg(ψ+φ)
Třecí moment v dosedací ploše hlavy
MA = F rA μ
rA- 0,7d –platí pro 6-hranou matici
Celkový utahovací moment
MU = MZ + MA + F d2/2 tg(ψ+φ) + F rA μ
Účinnost:
η = tg ψ / tg(ψ+φ)
Samosvornost
ψ ≤ φ
Průřezy:
tah - As = π/4* ((d2 + d3)/2)2 krut - As = π/4* d32
Pevnostní výpočet
TAH – spoje namáhané silovým zatížením
σ = F / S ≤ σdov F – zatěžující síla , S - průřez
S = (π * d)2 /4
d = (d2 + d3)/2
STŘIH – pouze lícovaný šroub!
τ = F / S ≤ τdov F – zatěžující síla , S - průřez
TLAK v závitech
p = F / S ≤ pdov F – zatěžující síla , S - průřez
S = z * π * d2* H1 H1- nosná hloubka závitu H1 = (D – D1)/2
z – počet závitů matice z = m / p , (m- výška matice, p – stoupání)"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29462
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse