Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Technický vývoj komunikace na dálku: datové sítě

Technický vývoj komunikace na dálku: datové sítě



Kategorie: Komunikace, Internet, Technické - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce pojednává o možnosti telefonování po datových sítích. Objasňuje princip přenosu hlasu v digitální podobě, doprovodné problematické jevy a službu "voice over IP". Ve druhé polovině seznamuje s různými zařízeními a softwarem pro internetové telefonování.

Obsah

1.
Úvod
2.
Datové sítě
3.
Jak se přenáší hlas?
4.
Požadavky na paketový přenos hlasu
5.
Vliv na přenos hlasu skrze datové sítě a na možnost zpětné rekonstrukce lidského hlasu
5.1.
Zpoždění
5.2.
Nepravidelnost
5.3.
Ztráta paketů
5.4.
VoIP, Voice over IP
6.
Z historie internetové telefonie
6.1.
1995: Vocaltec Internet Phone
6.2.
2003: Přichází Skype
6.3.
USB telefony
6.4.
IP telefony
6.5.
VOIP adaptéry
6.6.
Integrované VOIP adaptéry
6.7.
Wi-Fi telefony
6.8.
Mobilní softwarové telefony

Úryvek

"Úvod
Ještě nepříliš dávno jsme mohli telefonovat výhradně po jednoúčelových telefonních sítích, bez toho že by existovalo více alternativ. Dnes již takovéto alternativy existují.
Po technologické stránce jde zejména o možnost přenosu hlasu nebo videohovoru po datových sítích.

Snaha využít datové sítě i pro telefonování, obecně pro přenos hlasu, videa i dalších multimediálních formátů, je zákonitým důsledkem historického vývoje i současného stavu ve světě telekomunikací a ve světě počítačových sítí.

Nejvýznamnější motivací pro telefonování po datových sítích oproti telefonování klasickému je možnost dosažení nižších koncových cen pro volající zákazníky, často i výrazně nižších.
Datové sítě jsou podstatně efektivnější než sítě hlasové. Sítě, s ohledem jaký objem služeb jsou schopné nabídnout svým uživatelům, mají nižší pořizovací a provozní náklady oproti klasickým hlasovým sítím.

Růst telefonování po datových sítích je výrazný. Například podle studie analytické společnosti TeleGeography představoval přenos hlasu po IP sítích (dnes nejpoužívanějším druhu datových sítí) za rok 2001 10 miliard minut, neboli 6% z celkového objemu mezinárodního hlasového provozu oproti 3,8 % v roce 2000. Tempo, s jakým přenosy hlasu po datových sítích rostou a získávají na objemu na úkor tradičních hlasových sítí, by mělo dále eskalovat. Odhady toho, kdy na sebe datové sítě strhnou prakticky veškerý hlasový přenos, hovoří o roku 2010."

Poznámka

Součástí práce jsou schémata, grafy, ilustrace a fotografie, rozsah čistého textu činí cca 13 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5035f38f657fa.zip (1906 kB)
Nezabalený formát:
Komunikace_na_dalku_datove_site.doc (2010 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse