Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Techniky kriminologického výzkumu

Techniky kriminologického výzkumu

Kategorie: Humanitní - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Policejní akademie České republiky Fakulta bezpečnostně právní, Praha 4

Charakteristika: Práce se zaměřuje na techniky kriminologického výzkumu, jejich přehled nebo zásady.

Obsah

1.
Kriminologický výzkum
2.
Techniky výzkumu
3.
Přehled jednotlivých technik
4.
Zásady kriminologického výzkumu
5.
Vlastní pohled na kriminologický výzkum a jeho techniky

Úryvek

"Kriminologický výzkum


Se zabývá shromažďováním, popisem, tříděním, analýzou, zobecněním a prognózováním poznatků o kriminalitě jako společenském jevu. Prioritním úkolem kriminologického výzkumu je přenos výsledků výzkumů do kriminální politiky. Kriminologický výzkum je výzkumem empirickým tj. zkoumané jevy jsou zjišťovány lidskými smysly.

Jako každá věda i kriminologický výzkum má své metody a s nimi související techniky výzkumu, byť z větší části převzaté z jiných vědních oborů, zejména sociologie a psychologie.


Techniky výzkumu


Techniky výzkumu lze chápat jako konkrétní výzkumné nástroje uplatňované v konkrétních podmínkách, nástroje jimiž jsou data zjišťována, tříděna a analyzována.

Při praktické realizaci výzkumu se často jednotlivé metody a techniky navzájem prolínají, doplňují a kombinují (např. v rámci historické analýzy se uplatňuje řada technik jako je rozbor dokumentů, analýza časových řad nebo srovnání výsledků sociologických výzkumů).


Přehled jednotlivých technik


Mezi nejčastěji využívané techniky kriminologického výzkumu řadíme:

- přímé pozorování
- experiment
- studium a analýza dokumentů, analýza statistických dat časových řad
- dotazník a anketa
- řízený rozhovor a telefonní dotazování
- sebeposuzující škály a individuální predikce
- sociometrii a expertizní šetření


Přímé pozorování - představuje systematické smyslové sledování znaků určitého jevu. Přímé pozorování se dále může dělit na zúčastněné (vykonává sám výzkumník), nezúčastněné (výzkumník stojí mimo zkoumaný jev), skryté (pozorované osoby neví že jsou pozorovány), zjevné (výzkumník se pozorováním netají), introspekce (pozorování vlastních aktivit a pocitů výzkumníkem nebo jinými osobami), časový snímek (pozorovaná osoba zaznamenává, v určitém časovém úseku, prováděné činnosti).

Experiment - spočívá v provádění záměrných změn některých charakteristik a zjišťování, jak se tyto změny projevují. Dále rozlišujeme experiment přirozený, který je jakýmsi přechodem mezi pozorováním a experimentem, vykonává se po uměle navozených situacích v přirozeném prostředí.

Studium a analýza dokumentů - Jedná se o soustavné studium a rozbor dokumentů jako např. soudních a jiných spisů, expertních posudků ad. Jde o techniku běžně používanou, finančně i časově nenáročnou. (nutno dbát na ochranu osobních údajů dle z. č. 101/2000 Sb.)

Analýza statistických dat a časových řad - U analýzy statistických dat se vedle údajů vykazovaných v kriminálních statistikách lze analyzovat informace obsažené v jiných statistických systémech. Analýza časových řad se zabývá vyvozováním předpokládaných trendů možného dalšího vývoje vycházejíc ze shromážděných a uspořádaných kvantifikovatelných údajů, přičemž platí, že pro určení trendu na 5 let dopředu je nutné zkoumat trendy minulých 15 let.

Dotazník a anketa - dotazník slouží ke zjišťování postojů a názorů, znalostí a informovanosti určitého okruhu lidí o určitých problémech.Dotazník má písemnou formu, v rámci objektivity se doporučuje využívat jeho anonymní formu. Anketa může mít písemnou i ústní formu, její předností je rychlé zjištění názoru široké veřejnosti.

Řízený rozhovor a telefonní dotazování - U techniky řízeného rozhovoru klade výzkumník respondentovi otázky podle standardizovaného dotazníku, do kterého zapisuje odpovědi. Bývá často využíván při výzkumech veřejného mínění. Telefonní dotazování se využívá jako technika dotazníku a ankety prostřednictvím telefonu.

Sebeposuzující škály a individuální predikce - Sebeposuzující škály jinak též selfreporty jsou technikou anonymního dotazníku, kdy se zjišťuje zda se dotazovaný dopustil trestného jednání bez ohledu na to, zda tento čin byl registrován policií či nikoli. Individuální predikce spočívá v posouzení možného budoucího jednání a chování určitého individua přičemž účelem je předcházení nežádoucího chování a jednání.

Sociometrie a expertizní šetření - sociometrie je technikou poskytující výpověď o postavení členů uvnitř malých formálních i neformálních skupin prostřednictvím dotazníku či rozhovoru. Zjištěné vztahy se zaznamenávají do tzv. sociogramu. Expertizní šetření jsou založena buď na přímé (brainstorming) nebo písemné (delfská technika) řízené diskusi renomovaných odborníků. Expertizy mohou být použity při vstupním rozhovoru k dané problematice, jako doplněk k rozboru zjištěných dat i při formulování možnosti dalšího vývoje."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28739
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse