Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Technológie delenia polovýrobkov plastickou deformáciou

Technológie delenia polovýrobkov plastickou deformáciou

Kategorie: Biologie, Profi práce

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na technologie dělení polovýrobků plastickou deformací. Popisuje různé otázky ohledně tohoto problému.

Obsah

1.
Technológie delenia polovýrobkov plastickou deformáciou
2.
Technológie delenia - plazmové delenie
3.
Technológie delenia – rezanie kyslíkom
4.
Technológie delenia – vodný lúč
5.
Technológie delenia – ultrazvukom
6.
Technológie delenia – Elektroiskrové
7.
Technológie delenia – laserové delenie
8.
Technológie delenia - mikrodelenie vo vákuu elektronovým lúčom
9.
Technológie zvárania odtavujúcou sa elektródou
10.
Technológie zvárania neodtavujúcou sa elektródou
11.
Technológie zvárania plameňom
12.
Zváranie plazmou, elektrónovým lúčom a laserom
13.
Metódy kontroly zvarov
14.
Modely , formy, odlievanie
15.
Princíp valcovania a ťahania
16.
Plošné tvárnenie a objemové tvárnenie za tepla
17.
Teplo a teplota pri obrábaní
18.
Klasifikácia nástrojových materiálov
19.
Vŕtanie- nástroje na vŕtanie a na výrobu presných otvorov
20.
Zložky reznej sily pri vŕtaní
21.
Spôsoby výroby hlbokých otvorov
22.
Výroba plôch preťahovaním, hobľovaním a obrážením
23.
Sústruženie- parametre odrezávanej vrstvy
24.
Sústruženie- ortogonálna súradnicová sústavy – plochy, roviny a uhly nástroja
25.
Sústruženie- hlavné spôsoby sústruženia
26.
Vonkajšie prejavy opotrebenia reznej hrany podľa ISO 3685
27.
Frézy a ich použitie
28.
Valcové frézovanie.(protibežné, súbežné)- vektorová interpretácia zložiek reznej sily pri frézovaní
29.
Čelné frézovanie, odvaľovacie frézovanie, skrutkovicové frézovanie
30.
Výpočet okamžitého prierezu odoberanej vrstvy
31.
Spôsoby výroby rovinných a rotačných plôch brúsením
32.
Označovanie brúsnych kotúčov a ich charakteristiky
33.
Brúsne materiály, ich vlastnosti a použitie.
34.
Technológie výroby závitov a ozubení trieskovým obrábaním a tvárnením
35.
Metódy dokončovania povrchov súčiastok

Úryvek

"1.Lámanie 2.Strihanie 3.Skrucanie

1.Lámanie - Príkladom môže byť delenie tyče kruhového prierezu na sústruhu. Tlakom guľky na koniec tyče sa táto striedavo ohýba. V mieste vrubu vzniká radiálna únavová trhlina, ktorá po niekoľkých otáčkach vedie k porušeniu materiálu.Lámanie na lámacom lise :

Lámanie sa používa v hutách, kováčniach, obrobniach ako príprava polovýrobku na ďalšie spracovanie. Je to hospodárna metóda delenia, ak l/d ≥ 1,1 a Rm ≥ 600 MPa pre nelegované ocele, pre legované môže byť Rm aj vyššie. Vrub sa robí vypálením kyslíkom, brúsením, alebo obrábaním. Postačuje prerezanie materiálu do hĺbky asi 2 mm..

2.Strihanie – Strihanie je v súčasnosti frekventovanou metódou, ktorá sa dá použiť na delenie rozličných profilov. Strihajú sa tyče, rúrky, plochá oceľ a profily. Výhodou sú malé technologické náklady. Rez však nedosahuje dobrú kvalitu povrchu. Pri strihaní tenkostenných profilov aby sa zabránilo plastickej deformácií sa používa strižník.
Klasické strihanie plechu sa realizuje nožnicami rozličnej konštrukcie. Pri klasickom strihaní v mieste lomu má strižná plocha nekvalitný matný povrch. Tento nedostatok sa dá odstrániť napr. zavedením predpätia do miesta strihu, spresnením vedenia strižných nástrojov (zmenšenie strižnej vôle, ktorá je bežne 2-8% hrúbky strihanej súč.)
Presnosť presného strihania je pri hrúbkach polovýrobku s≤2mm 6. – 7. stupeň ISA, pre plechy hrúbky s≥5mm je presnosť v 10. stupnici presnosti

V procese strihania, vysekávania a dierovania možno pozorovať tri štádiá:
• V prvej fáze deformácie dochádza ku vtlačovaniu nožov do pružno-plastického polopriestoru polovýrobku.
• V ďalšej fáze dochádza k priehybu časti polovýrobku, podobne, ako nastáva priehyb krátkej konzoly.
• V poslednej fáze dochádza ku vzájomnému pohybu odstrihávanej časti polovýrobku od stabilnej

Strihanie rúrky - Strižník je tvarovaný tak, že má dve strižné hrany, zaoblené do tvaru rúrky. Do tvarového vybrania strižníka sa vsunie koniec rúrky (poloha na obr. a). Po ustrihnutí výstrižok vypadne vplyvom tiaže.2. Technológie delenia - plazmové delenie

Plazma ako 4. skupenstvo látky, je elektrický vodiví stav plynu, vzniká ionizáciou plynu pri vysokých teplotách. Princípom plazmového delenia spočíva v tavení materiálu extrémne vysokou teplotou. Teplota plazmového oblúka (10 000 až 30 000°C) sa vytvára vznikom plazmy pri prechode zmesi určitých médií (plyny, voda) elektrickým oblúkom, ktorý horí medzi taviacou sa elektródou (-) a rezaným materiálom (+).
Plazma je vysokoteplotne ohriaty, elektricky vodivý plyn, ktorý sa skladá z kladných a záporných iónov, elektrónov a nabitých a neutrálnych atómov a molekúl. Ako plazmový plyn sa používa napr. jednoatómový argón a/alebo dvojatómové plyny ako vodík, dusík, kyslík a vzduch. Tieto plazmové plyny ionizujú a disociujú pomocou energie plazmového oblúka. Pomocou rekombinácie atómov a molekúl mimo zdroja žiarenia je prijatá energia náhle uvoľnená a zosilní tepelný účinok plazmového lúča na rezaný materiál.
Spravidla je plazma privedená cez vodou chladenú dýzu. Tým môže byť dosiahnutá energetická hustota až 2x106 W/cm2. pomocou vysokej teploty sa plazma rozpína a prúdi nadzvukovou rýchlosťou v smere rezaného materiálu (anóda).
Teplota plazmového oblúka dosahuje hodnotu 30 000 °C (najnovšie výskumy), čím v spojení s vysokou kinetickou energiou plazmového oblúka dosahuje veľmi vysokú rýchlosť v závislosti od materiálovej hrúbky na všetkých elektricky vodivých materiáloch.
Pre začatie rezacieho procesu je potrebné zapálenie pilotného (zavádzajúceho) oblúka medzi dýzou a katódou a to pomocou vysokého napätia. Tento na energiu chudobný pilotný oblúk vykoná čiastočnú ionizáciu cesty medzi plazmovým horákom a rezaným materiálom. Po kontakte pilotného oblúka so základným materiálom (letmé začatie rezu, letmé prepichnutie materiálu) nastane automaticky zvýšenie výkonu hlavného oblúka.

Modifikované plazmové horáky pre zvláštne využitie, ako napr.:
• typ horáka - 90° (rezanie rúr),
• typ horáka - 45° (rezanie profilov),
• typ horáka - 60°(rezanie úkosu).
• Špicový tvar plazmového horáka je vhodný pre ručné a automatové plazmové rezanie všetkých elektricky vodivých materiálov a to:
• priame rezy,
• úkosové rezy do 60°,
• viacnásobné tvarové rezy (do nasadenia troch plazmových horákov),
• kontúrové rezy,

Plazma môže byť dosiahnutá
- ohriatím látky na vysokú teplotu
- mechanicky kompenzovaným ionovým zväzkom
- elektrickým oblúkovým výbojom medzi 2-ma uhlíkovými elektródami
Výhody
- vysoká rýchlosť rezania, 8 až 10 krát vyššia ako pri autogéne
• možnosť rezania všetkých materiálov
• vysoká presnosť pri opakovaných rezoch,
• nízka tepelne ovplyvnená zóna

Nevýhody
- obmedzenie rezania do 180 mm (konštrukčná oceľ 80 mm)
• rezný uhol 1°-5° v závislosti od hrúbky plechu
• vysoké náklady na diely pri plynom chladenom horáku
3. Technológie delenia – rezanie kyslíkom

Rezanie kyslíkom (autogén) spočíva vo vypaľovaní úzkej deliacej špáry v kove prúdom čistého kyslíka po predchádzajúcom ohriatí na zápalnú teplotu vhodným plameňom, najčastejšie :
• kyslíkoacetylénovým,
• elektrickým oblúkom"

Poznámka

prumka, Práce obsahuje obrázky, naskenované listy o rozsahu cca 18 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29315
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse