Tekutinové mechanismy 1

Kategorie: Strojírenství

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Centrum bakalářských studií VŠB-TU Ostrava, Šumperk

Charakteristika: Práce se zaměřuje na tekutinové mechanismy první část. Popisuje základní otázky ke státnicím.

Obsah

1.
Pracovní kapaliny hydraulických obvodů: druhy, vlastnosti, použití
2.
Základní vlastnosti stlačeného vzduchu: tlak, průchod, viskozita, stavová rovnice
3.
Hydrostatické převodníky: definice, charakteristické parametry, účinnosti, statické charakteristiky
4.
Hydrostatické převodníky: zubové a lamelové
5.
Hydrostatické převodníky: pístové radiální, axiální
6.
Přímočaré hydromotory: konstrukce, výpočet, technologie výroby
7.
Hydraulické agregáty
8.
Zdroje stlačeného vzduchu
9.
Pneumatické motory- konstrukce, charakteristiky a řízení
10.
Těsnění v hydraulice
11.
Hydraulické rozvaděče

Úryvek

"1. PRACOVNÍ KAPALINY HYDRAULICKÝCH OBVODŮ: DRUHY, VLASTNOSTI, POUŽITÍ
ROZDĚLENÍ KAPALIN:

Newtonské:
jsou takové kapaliny, které se v oblasti laminárního proudění chovají podle Newtonova zákona viskozity (poměr tečného napětí a gradientu rychlosti, tedy dynamická viskozita je konstantní)

Nenewtonské:
neřídí se výše uvedeným zákonem (kapaliny dilatantní, pseudoplastické a plastické.)
• pseudoplastické a plastické tekutiny – viskozita klesá s rychlostí deformace (roztoky či taveniny polymerů)
• dilatantní tekutiny – viskozita roste s rychlostí deformace (škrobové suspenze)


MINERÁLNÍ OLEJE
získávané z ropy rafinací

HH – použití v mechanismech malých výkonů při nízkých a středních tlacích (starší hydraulické systémy)
HL – použití v mechanismech s vyšším vývinem tepla (škrtící ventily, celodenní provoz) v obvodech s pístovými hydromotory do 16 MPa a se zubovými do 25MPa
HM – vysokotlaké mechanismy (axiální pístové Hydrogenerátory 16 až 45 MPa), lamelové 10 až 17,5 MPa,
radiální až 75 MPa
HV – možnost práce ve větším rozmezí teplot v nechráněném prostředí (stavební a mobilní zařízení)
 Nejvíce neekologický k prostředí
 1l oleje znečistí 1 000 000 litrů vody
SYNTETICKÉ UHLOVODÍKY
Vyráběny syntézou (slučováním) krátkých uhlovodíkových molekul, mohou pracovat při širokém rozsahu teplot až
-50°C, mají vysokou termo-oxidační stálost i za vysokých teplot, 2 až 5x vyšší životnost, lepší mazací schopnost
SYNTETICKÉ OLEJE
Jsou to organické estery, estery kyseliny fosforečné, polyglykoly, silikáty atd
ROSTLINNÉ OLEJE
Oleje přírodního původu, jsou ekologické, používají se tam, kde je kladen důraz na ekologičnost
TĚŽKOZÁPALNÉ KAPALINY
Kapaliny, které obsahují vodu nebo chemický základ kapaliny, hořlavé mohou byt tehdy, dojde-li při vyšších teplotách k odpaření vody, tím zbylý olej může vzplanout
HFA – emulze oleje ve vodě
HFB – emulze vody v oleji
HFC – vodní roztoky polymerů
HFD – syntetické bezvodé kapaliny

VLASTNOSTI KAPALIN:

HUSTOTA

Je definována jako hmotnost vztažená na jednotku objemu, hustota kapaliny klesá s teplotou a roste s tlakem.
Při zahřívání dochází k vzrůstu objemu vlivem tepelné roztažnosti a nepřímo úměrně této změně se zmenšuje hustota. Naopak při zvyšujícím se tlaku dochází ke zmenšování objemu a tím k nárůstu hustoty.
VISKOZITA
je mírou vnitřního tření kapalin. Mezi dvěma vrstvami kapaliny, které se pohybují různou rychlostí, vzniká tečné napětí .Toto napětí je lineárně úměrné gradientu rychlosti ve směru kolmém na pohyb kapaliny
τ - tečné napětí, du/dy - gradient rychlosti, η - dynamická viskozita

Pozn.: V případě Nenewtonských kapalin není viskozita konstantní a má křivkový charakter.
Kinematická viskozita je podíl dynamické viskozity a hustoty kapaliny :
V hydraulických systémech dochází k zahřívání pracovní kapaliny a tím klesá viskozita."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 14 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29306
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse